Efeserne 1:9
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
idet han kundgjorde os sin Villies Hemmelighed, efter sin velbehagelige Beslutning, som han havde fattet hos sig selv,

Norsk (1930)
idet han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet efter sitt frie råd, som han fattet hos sig selv

Svenska (1917)
i det att han för oss har kungjort sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han efter sitt behag hade fattat inom sig själv,

King James Bible
Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure which he hath purposed in himself:

English Revised Version
having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure which he purposed in him
Bibel Viden Treasury

made.

Efeserne 1:17,18
at vor Herres Jesu Kristi Gud, Herlighedens Fader, maa give eder Visdoms og Aabenbarelses Aand i Erkendelse af ham,…

Efeserne 3:3-9
at ved Aabenbarelse blev Hemmeligheden kundgjort mig, saaledes som jeg foran kortelig har skrevet,…

Matthæus 13:11
Men han svarede og sagde til dem: »Fordi det er eder givet at kende Himmeriges Riges Hemmeligheder; men dem er det ikke givet.

Romerne 16:25-27
Men ham, som kan styrke eder i mit Evangelium og Forkyndelsen af Jesus Kristus, i Overensstemmelse med Aabenbarelse af en Hemmelighed, som var fortiet fra evige Tider,…

1.Korinther 2:10-12
Men os aabenbarede Gud det ved Aanden; thi Aanden ransager alle Ting, ogsaa Guds Dybder.…

Galaterne 1:12,16
thi heller ikke jeg har modtaget det eller er bleven undervist derom af noget Menneske, men ved Aabenbarelse at Jesus Kristus.…

Kolossenserne 1:26-28
den Hemmelighed, der var skjult igennem alle Tider og Slægter, men nu er bleven aabenbaret for hans hellige,…

1.Timotheus 3:16
Og uden Modsigelse stor er den Gudsfrygtens Hemmelighed: Han, som blev aabenbaret i Kød, blev retfærdiggjort i Aand, set af Engle, prædiket iblandt Hedninger, troet i Verden, optagen i Herlighed.

according.

Efeserne 1:5
idet han i Kærlighed forudbestemte os til Sønneudkaarelse hos sig ved Jesus Kristus, efter sin Villies Velbehag,

purposed.

Efeserne 1:11
i hvem vi ogsaa have faaet Arvelodden, forud bestemte efter hans Forsæt, der virker alt efter sin Villies Raad,

Efeserne 3:11
efter det evige Forsæt, som han fuldbyrdede ved Kristus Jesus, vor Herre,

Job 23:13,14
Men han gjorde sit Valg, hvem hindrer ham Han udfører, hvad hans Sjæl attraar.…

Salmerne 33:11
HERRENS Raad staar fast for evigt, hans Hjertes Tanker fra Slægt til Slægt.

Esajas 14:24-27
Hærskarers HERRE har svoret saaledes: Visselig, som jeg har tænkt det, saa skal det ske, og som jeg satte mig for, saa staar det fast:…

Esajas 46:10,11
der forud forkyndte Enden, tilforn, hvad der ikke var sket, som sagde: »Mit Raad staar fast, jeg fuldbyrder al min Vilje,«…

Jeremias 2:29
Hvorfor tvistes I med mig? I har alle forbrudt jer imod mig, lyder det fra HERREN.

Klagesangene 3:37,38
Hvo taler vel, saa det sker, om ej Herren byder?…

Apostlenes G. 2:23
ham, som efter Guds bestemte Raadslutning og Forudviden var bleven forraadt, ham have I ved lovløses Haand korsfæstet og ihjelslaaet.

Apostlenes G. 4:28
for at gøre det, som din Haand og dit Raad forud havde bestemt skulde ske.

Apostlenes G. 13:48
Men da Hedningerne hørte dette, bleve de glade og priste Herrens Ord, og de troede, saa mange, som vare bestemte til evigt Liv,

Romerne 8:28
Men vi vide, at alle Ting samvirke til gode for dem, som elske Gud, dem, som efter hans Beslutning ere kaldede.

2.Timotheus 1:9
han, som frelste os og kaldte os med en hellig Kaldelse, ikke efter vore Gerninger, men efter sit eget Forsæt og Naaden, som blev given os i Kristus Jesus fra evige Tider,

Links
Efeserne 1:9 InterlinearEfeserne 1:9 FlersprogedeEfesios 1:9 SpanskÉphésiens 1:9 FranskeEpheser 1:9 TyskEfeserne 1:9 KinesiskEphesians 1:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Efeserne 1
8som han rigelig tildelte os i al Visdom og Forstand, 9idet han kundgjorde os sin Villies Hemmelighed, efter sin velbehagelige Beslutning, som han havde fattet hos sig selv, 10for at oprette en Husholdning i Tidernes Fylde, nemlig at sammenfatte sig alt i Kristus, det, som er i Himlene, og det, som er paa Jorden, i ham,…
Krydshenvisninger
Lukas 2:14
»Ære være Gud i det højeste! og Fred paa Jorden! i Mennesker Velbehag!«

Lukas 12:32
Frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give eder Riget.

Romerne 8:28
Men vi vide, at alle Ting samvirke til gode for dem, som elske Gud, dem, som efter hans Beslutning ere kaldede.

Romerne 11:25
Thi jeg vil ikke, Brødre! at I skulle være uvidende om denne Hemmelighed, for at I ikke skulle være kloge i eders egne Tanker, at Forhærdelse delvis er kommen over Israel, indtil Hedningernes Fylde er gaaet ind;

Romerne 16:25
Men ham, som kan styrke eder i mit Evangelium og Forkyndelsen af Jesus Kristus, i Overensstemmelse med Aabenbarelse af en Hemmelighed, som var fortiet fra evige Tider,

1.Korinther 1:21
Thi efterdi Verden ved sin Visdom ikke erkendte Gud i hans Visdom, behagede det Gud ved Prædikenens Daarskab at frelse dem, som tro,

Galaterne 1:15
Men da det behagede Gud, som fra min Moders Liv havde udtaget mig og havde kaldet mig ved sin Naade,

Efeserne 1:8
som han rigelig tildelte os i al Visdom og Forstand,

Efeserne 1:11
i hvem vi ogsaa have faaet Arvelodden, forud bestemte efter hans Forsæt, der virker alt efter sin Villies Raad,

Efeserne 3:3
at ved Aabenbarelse blev Hemmeligheden kundgjort mig, saaledes som jeg foran kortelig har skrevet,

Efeserne 1:8
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden