Kolossenserne 3:20
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
I Børn! adlyder i alle Ting eders Forældre, thi dette er velbehageligt i Herren.

Norsk (1930)
I barn! vær lydige mot eders foreldre i alle ting! for dette er velbehagelig i Herren.

Svenska (1917)
I barn, varen edra föräldrar lydiga i allt, ty detta är välbehagligt i Herren.

King James Bible
Children, obey your parents in all things: for this is well pleasing unto the Lord.

English Revised Version
Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing in the Lord.
Bibel Viden Treasury

obey.

1.Mosebog 28:7
og at Jakob havde adlydt sin Fader og Moder og var draget til Paddan-Aram.

2.Mosebog 20:12
Ær din Fader og din Moder, for at du kan faa et langt Liv i det Land, HERREN din Gud vil give dig!

3.Mosebog 19:3
I skal frygte hver sin Moder og sin Fader, og mine Sabbater skal I holde. Jeg er HERREN eders Gud!

5.Mosebog 21:18-21
Naar nogen har en vanartet og genstridig Søn, der ikke vil adlyde sine Forældres Røst og, selv naar de trygler ham, ikke adlyder dem,…

5.Mosebog 27:16
»Forbandet enhver, som ringeagter sin Fader eller Moder!« Og hele Folket skal svare: »Amen!«

Ordsprogene 6:20
Min Søn, tag Vare paa din Faders Bud, opgiv ikke din Moders Belæring,

Ordsprogene 20:20
Den, der bander Fader og Moder, i Bælgmørke gaar hans Lampe ud.

Ordsprogene 30:11,17
Der findes en Slægt, som forbander sin Fader og ikke velsigner sin Moder,…

Ezekiel 22:7
Fader og Moder ringeagtes, den fremmede undertrykkes i dig, den faderløse og Enken lider Uret.

Malakias 1:6
En Søn ærer sin Fader, en Træl frygter sin Herre. Men er jeg Fader, hvor er da min Ære, og er jeg Herre, hvor er da Frygten for mig? siger Hærskarers HERRE til eder, I Præster, som ringeagter mit Navn. I spørger: »Hvorved har vi ringeagtet dit Navn?«

Matthæus 15:4-6
Thi Gud har paabudt og sagt: »Ær din Fader og Moder;« og: »Den, som hader Fader eller Moder, skal visselig dø.«…

Matthæus 19:19
ær din Fader og din Moder, og: Du skal elske din Næste som dig selv.«

Efeserne 6:1-3
I Børn! adlyder eders Forældre i Herren, thi dette er ret.…

in.

Kolossenserne 3:22
I Trælle! adlyder i alle Ting eders Herrer efter Kødet, ikke med Øjentjeneste som de, der ville tækkes Mennesker, men i Hjertets Enfold, frygtende Herren.

Efeserne 5:24
Dog, ligesom Menigheden underordner sig under Kristus, saaledes skulle ogsaa Hustruerne underordne sig under deres Mænd i alle Ting.

Titus 2:9
Forman Trælle til at underordne sig under deres egne Herrer, at være dem til Behag i alle Ting, ikke sige imod,

well pleasing.

Kolossenserne 1:10
til at vandre Herren værdigt, til alt Velbehag, idet I bære Frugt og vokse i al god Gerning ved Erkendelsen af Gud,

Filipperne 4:18
Nu har jeg nok af alt og har Overflod; jeg har fuldt op efter ved Epafroditus at have modtaget eders Gave, en Vellugts-Duft, et velkomment Offer, velbehageligt for Gud.

Hebræerne 13:21
han bringe eder til Fuldkommenhed i alt godt, til at gøre hans Villie, og han virke i eder det, som er velbehageligt for hans Aasyn, ved Jesus Kristus: ham være Æren i Evighedernes Evigheder: Amen.

Links
Kolossenserne 3:20 InterlinearKolossenserne 3:20 FlersprogedeColosenses 3:20 SpanskColossiens 3:20 FranskeKolosser 3:20 TyskKolossenserne 3:20 KinesiskColossians 3:20 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Kolossenserne 3
19I Mænd! elsker eders Hustruer, og værer ikke bitre imod dem! 20I Børn! adlyder i alle Ting eders Forældre, thi dette er velbehageligt i Herren. 21I Fædre! opirrer ikke eders Børn, for at de ikke skulle tabe Modet.…
Krydshenvisninger
5.Mosebog 5:16
Ær din Fader og din Moder, saaledes som HERREN din Gud har paalagt dig, for at du kan faa et langt Liv, og det maa gaa dig vel i det Land, HERREN din Gud vil give dig.

Ruth 3:5
Hun svarede: »Jeg vil gøre alt, hvad du siger!«

Jeremias 35:8
Og vi har adlydt vor Fader Jonadab, Rekabs Søn, i alt, hvad han bød os, idet baade vi, vore Kvinder, Sønner og Døtre hele vort Liv afholder os fra at drikke Vin,

Efeserne 6:1
I Børn! adlyder eders Forældre i Herren, thi dette er ret.

Kolossenserne 3:19
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden