Apostlenes G. 2:47
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
idet de lovede Gud og havde Yndest hos hele Folket. Men Herren føjede daglig til dem nogle, som lode sig frelse.

Norsk (1930)
idet de lovet Gud og hadde yndest hos hele folket. Og Herren la hver dag dem som lot sig frelse, til menigheten.

Svenska (1917)
Och allt folket vad dem väl bevåget. Och Herren ökade församlingen, dag efter dag, med dem som läto sig frälsas.

King James Bible
Praising God, and having favour with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved.

English Revised Version
praising God, and having favour with all the people. And the Lord added to them day by day those that were being saved.
Bibel Viden Treasury

having.

Apostlenes G. 4:21,33
Men de truede dem end mere og løslode dem, da de ikke kunde udfinde, hvorledes de skulde straffe dem, for Folkets Skyld; thi alle priste Gud for det, som var sket.…

Lukas 2:52
Og Jesus forfremmedes i Visdom og Alder og Yndest hos Gud og Mennesker.

Lukas 19:48
Og de fandt ikke, hvad de skulde gøre; thi hele Folket hang ved ham og hørte ham.

Romerne 14:18
Thi den, som deri tjener Kristus, er velbehagelig for Gud og tækkelig for Menneskene.

the Lord.

Apostlenes G. 2:39
Thi for eder er Forjættelsen og for eders Børn og for alle dem, som ere langt borte, saa mange som Herren vor Gud vil tilkalde.«

Apostlenes G. 5:14
og der føjedes stedse flere troende til Herren, Skarer baade af Mænd og Kvinder,

Apostlenes G. 11:24
Thi han var en god Mand og fuld af den Helligaand og Tro. Og en stor Skare blev ført til Herren.

Apostlenes G. 13:48
Men da Hedningerne hørte dette, bleve de glade og priste Herrens Ord, og de troede, saa mange, som vare bestemte til evigt Liv,

Romerne 8:30
Men dem, han forudbestemte, dem kaldte han ogsaa; og dem, han kaldte, dem retfærdiggjorde han ogsaa; men dem, han retfærdiggjorde, dem herliggjorde han ogsaa.

Romerne 9:27
Men Esajas udraaber over Israel: »Om end Israels Børns Tal var som Havets Sand, saa skal kun Levningen frelses.

Romerne 11:5-7
Saaledes er der ogsaa i den nærværende Tid blevet en Levning som et Naades-Udvalg.…

Titus 3:4,5
Men da Guds, vor Frelsers Godhed og Menneskekærlighed aabenbaredes,…

Links
Apostlenes G. 2:47 InterlinearApostlenes G. 2:47 FlersprogedeHechos 2:47 SpanskActes 2:47 FranskeApostelgeschichte 2:47 TyskApostlenes G. 2:47 KinesiskActs 2:47 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes G. 2
46Og idet de hver Dag vedholdende og endrægtigt kom i Helligdommen og brød Brødet hjemme, fik de deres Føde med Fryd og i Hjertets Enfold, 47idet de lovede Gud og havde Yndest hos hele Folket. Men Herren føjede daglig til dem nogle, som lode sig frelse.
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 2:41
De, som nu toge imod hans Ord, bleve døbte; og der føjedes samme Dag omtrent tre Tusinde Sjæle til.

Apostlenes G. 4:4
Men mange af dem, som havde hørt Ordet, troede, og Tallet paa Mændene blev omtrent fem Tusinde.

Apostlenes G. 5:13
Men af de andre turde ingen holde sig til dem; dog priste Folket dem højt,

Apostlenes G. 5:14
og der føjedes stedse flere troende til Herren, Skarer baade af Mænd og Kvinder,

Apostlenes G. 6:1
Men da i de Dage Disciplenes Antal forøgedes, begyndte Hellenisterne at knurre imod Hebræerne, fordi deres Enker bleve tilsidesatte ved den daglige Uddeling.

Apostlenes G. 6:7
Og Guds Ord havde Fremgang og Disciplenes Tal forøgedes meget i Jerusalem; og en stor Mængde af Præsterne adløde Troen.

Apostlenes G. 9:31
Saa havde da Menigheden Fred over hele Judæa og Galilæa og Samaria, og den opbyggedes og vandrede i Herrens Frygt, og ved den Helligaands Formaning voksede den.

Apostlenes G. 9:35
Og alle Beboere af Lydda og Saron saa ham, og de omvendte sig til Herren.

Apostlenes G. 11:21
Og Herrens Haand var med dem, og et stort Antal blev troende og omvendte sig til Herren.

Apostlenes G. 11:24
Thi han var en god Mand og fuld af den Helligaand og Tro. Og en stor Skare blev ført til Herren.

Apostlenes G. 14:1
Men det skete i Ikonium, at de sammen gik ind i Jødernes Synagoge og talte saaledes, at en stor Mængde, baade af Jøder og Grækere, troede.

Apostlenes G. 14:21
Og da de havde forkyndt Evangeliet i denne By og vundet mange Disciple, vendte de tilbage til Lystra og Ikonium og Antiokia

Apostlenes G. 16:5
Saa styrkedes Menighederne i Troen og voksede i Antal hver Dag.

Apostlenes G. 17:12
Saa troede da mange af dem og ikke faa af de fornemme græske Kvinder og Mænd.

1.Korinther 1:18
Thi Korsets Ord er vel for dem, som fortabes, en Daarskab, men for dem, som frelses, for os er det en Guds Kraft.

Apostlenes G. 2:46
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden