Apostlenes G. 14:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men det skete i Ikonium, at de sammen gik ind i Jødernes Synagoge og talte saaledes, at en stor Mængde, baade af Jøder og Grækere, troede.

Norsk (1930)
I Ikonium skjedde det da at de sammen gikk inn i jødenes synagoge og talte således at en stor mengde både av jøder og av grekere kom til troen.

Svenska (1917)
På samma sätt tillgick det i Ikonium: de gingo in i judarnas synagoga och talade så, att en stor hop av både judar och greker kommo till tro;

King James Bible
And it came to pass in Iconium, that they went both together into the synagogue of the Jews, and so spake, that a great multitude both of the Jews and also of the Greeks believed.

English Revised Version
And it came to pass in Iconium, that they entered together into the synagogue of the Jews, and so spake, that a great multitude both of Jews and of Greeks believed.
Bibel Viden Treasury

in.

Apostlenes G. 13:51
Men de rystede Støvet af deres Fødder imod dem og droge til Ikonium.

went.

Apostlenes G. 9:20
Og straks prædikede han i Synagogerne om Jesus, at han er Guds Søn.

Apostlenes G. 13:46
Men Paulus og Barnabas talte frit ud og sagde: »Det var nødvendigt, at Guds Ord først skulde tales til eder; men efterdi I støde det fra eder og ikke agte eder selv værdige til det evige Liv, se, saa vende vi os til Hedningerne.

Apostlenes G. 17:1,2,17
Men de rejste igennem Amfipolis og Apollonia og kom til Thessalonika, hvor Jøderne havde en Synagoge.…

Apostlenes G. 18:4
Men han holdt Samtaler i Synagogen paa hver Sabbat og overbeviste Jøder og Grækere.

Apostlenes G. 19:8
Og han gik ind i Synagogen og vidnede frimodigt i tre Maaneder, idet han holdt Samtaler og overbeviste om det, som hører til Guds Rige.

that a.

Apostlenes G. 14:21
Og da de havde forkyndt Evangeliet i denne By og vundet mange Disciple, vendte de tilbage til Lystra og Ikonium og Antiokia

Apostlenes G. 11:21
Og Herrens Haand var med dem, og et stort Antal blev troende og omvendte sig til Herren.

Apostlenes G. 13:43,46
Men da Forsamlingen var opløst, fulgte mange af Jøderne og af de gudfrygtige Proselyter Paulus og Barnabas, som talte til dem og formanede dem til at blive fast ved Guds Naade.…

Apostlenes G. 17:4
Og nogle af dem bleve overbeviste og sluttede sig til Paulus og Silas, og tillige en stor Mængde at de gudfrygtige Grækere og ikke faa af de fornemste Kvinder.

Apostlenes G. 18:8
Men Synagogeforstanderen Krispus troede paa Herren tillige med hele sit Hus, og mange af Korinthierne, som hørte til, troede og bleve døbte.

Greeks.

Apostlenes G. 14:2
Men de Jøder, som vare genstridige, ophidsede Hedningernes Sind og satte ondt i dem imod Brødrene.

Apostlenes G. 16:1
Og han kom til Derbe og Lystra, og se, der var der en Discipel ved Navn Timotheus, Søn af en troende Jødinde og en græsk Fader.

Apostlenes G. 17:12
Saa troede da mange af dem og ikke faa af de fornemme græske Kvinder og Mænd.

Apostlenes G. 18:4
Men han holdt Samtaler i Synagogen paa hver Sabbat og overbeviste Jøder og Grækere.

Apostlenes G. 19:10,17
Men dette varede i to Aar, saa at alle, som boede i Asien, baade Jøder og Grækere, hørte Herrens Ord.…

Apostlenes G. 20:21
idet jeg vidnede baade for Jøder og Grækere om Omvendelsen til Gud og Troen paa vor Herre Jesus Kristus.

Apostlenes G. 21:28
og raabte: »I israelitiske Mænd, kommer til Hjælp! Denne er det Menneske, som alle Vegne lærer alle imod Folket og Loven og dette Sted; og tilmed har han ogsaa ført Grækere ind i Helligdommen og gjort dette hellige Sted urent;«

Markus 7:26
(men Kvinden var græsk, af Herkomst en Syrofønikerinde,) og hun bad ham om, at han vilde uddrive den onde Aand af hendes Datter.

Johannes 7:35
Da sagde Jøderne til hverandre: »Hvor vil han gaa hen, siden vi ikke skulle finde ham? Mon han vil gaa til dem, som ere adspredte iblandt Grækerne, og lære Grækerne?

*marg:

Johannes 12:20
Men der var nogle Grækere af dem, som plejede at gaa op for at tilbede paa Højtiden.

Romerne 1:16
Thi jeg skammer mig ikke ved Evangeliet; thi det er en Guds Kraft til Frelse for hver den, som tror, baade for Jøde først og for Græker.

Romerne 10:12
Thi der er ikke Forskel paa Jøde og Græker; thi den samme er alles Herre, rig nok for alle dem, som paakalde ham.

1.Korinther 1:22-24
eftersom baade Jøder kræve Tegn, og Grækere søge Visdom,…

Galaterne 2:3
Men end ikke min Ledsager, Titus, som var en Græker, blev tvungen til at omskæres,

Galaterne 3:28
Her er ikke Jøde eller Græker; her er ikke Træl eller fri; her er ikke Mand og Kvinde; thi alle ere I een i Kristus Jesus.

Kolossenserne 3:11
hvor der ikke er Græker og Jøde, Omskærelse og Forhud, Barbar, Skyther, Træl, fri, men Kristus er alt og i alle.

Links
Apostlenes G. 14:1 InterlinearApostlenes G. 14:1 FlersprogedeHechos 14:1 SpanskActes 14:1 FranskeApostelgeschichte 14:1 TyskApostlenes G. 14:1 KinesiskActs 14:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes G. 14
1Men det skete i Ikonium, at de sammen gik ind i Jødernes Synagoge og talte saaledes, at en stor Mængde, baade af Jøder og Grækere, troede. 2Men de Jøder, som vare genstridige, ophidsede Hedningernes Sind og satte ondt i dem imod Brødrene.…
Krydshenvisninger
Johannes 7:35
Da sagde Jøderne til hverandre: »Hvor vil han gaa hen, siden vi ikke skulle finde ham? Mon han vil gaa til dem, som ere adspredte iblandt Grækerne, og lære Grækerne?

Apostlenes G. 2:47
idet de lovede Gud og havde Yndest hos hele Folket. Men Herren føjede daglig til dem nogle, som lode sig frelse.

Apostlenes G. 9:20
Og straks prædikede han i Synagogerne om Jesus, at han er Guds Søn.

Apostlenes G. 13:5
Og da de vare komne til Salamis, forkyndte de Guds Ord i Jødernes Synagoger; men de havde ogsaa Johannes til Medhjælper.

Apostlenes G. 13:51
Men de rystede Støvet af deres Fødder imod dem og droge til Ikonium.

Apostlenes G. 14:19
Men der kom Jøder til fra Antiokia og Ikonium, og de overtalte Skarerne og stenede Paulus og slæbte ham uden for Byen i den Tro, at han var død.

Apostlenes G. 14:21
Og da de havde forkyndt Evangeliet i denne By og vundet mange Disciple, vendte de tilbage til Lystra og Ikonium og Antiokia

Apostlenes G. 16:2
Han havde godt Vidnesbyrd af Brødrene i Lystra og Ikonium.

Apostlenes G. 18:4
Men han holdt Samtaler i Synagogen paa hver Sabbat og overbeviste Jøder og Grækere.

2.Timotheus 3:11
i Forfølgelser, i Lidelser, saadanne, som ere komne over mig i Antiokia, i Ikonium, i Lystra, saadanne Forfølgelser, som jeg har udstaaet, og Herren har friet mig ud af dem alle.

Apostlenes G. 13:52
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden