Hebræerne 10:12
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men denne har efter at have ofret eet Offer for Synderne sat sig for bestandig ved Guds højre Haand,

Norsk (1930)
men han har frembåret ett offer for synder og har derefter for alltid satt sig ved Guds høire hånd,

Svenska (1917)
men sedan denne har framburit ett enda offer för synderna, sitter han för beständigt på Guds högra sida

King James Bible
But this man, after he had offered one sacrifice for sins for ever, sat down on the right hand of God;

English Revised Version
but he, when he had offered one sacrifice for sins for ever, sat down on the right hand of God;
Bibel Viden Treasury

See on ch.

Hebræerne 1:3
han, som — efterdi han er hans Herligheds Glans og hans Væsens udtrykte Billede og bærer alle Ting med sin Krafts Ord — efter at have gjort Renselse fra Synderne har sat sig ved Majestætens højre Haand i det høje,

Hebræerne 8:1
Men Hovedpunktet ved det, hvorom her tales, er dette: vi have en saadan Ypperstepræst, der har taget Sæde paa højre Side af Majestætens Trone i Himlene

Hebræerne 9:12
og gik ikke heller med Blod af Bukke eller Kalve, men med sit eget Blod een Gang for alle ind i Helligdommen og vandt en evig Forløsning.

Apostlenes G. 2:33,34
Efter at han nu ved Guds højre Haand er ophøjet og af Faderen har faaet den Helligaands Forjættelse, har han udgydt denne, hvilket I baade se og høre.…

Romerne 8:34
Hvem er den, som fordømmer? Kristus er den, som er død, ja, meget mere, som er oprejst, som er ved Guds højre Haand, som ogsaa gaar i Forbøn for os.

Kolossenserne 3:1
Naar I altsaa, ere blevne oprejste med Kristus, da søger det, som er oventil, hvor Kristus sidder ved Guds højre Haand.

Links
Hebræerne 10:12 InterlinearHebræerne 10:12 FlersprogedeHebreos 10:12 SpanskHébreux 10:12 FranskeHebraeer 10:12 TyskHebræerne 10:12 KinesiskHebrews 10:12 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebræerne 10
11Og hver Præst staar daglig og tjener og ofrer mange Gange de samme Ofre, som dog aldrig kunne borttage Synder. 12Men denne har efter at have ofret eet Offer for Synderne sat sig for bestandig ved Guds højre Haand, 13idet han for øvrigt venter paa, at hans Fjender skulle lægges som en Skammel for hans Fødder.…
Krydshenvisninger
Salmerne 110:1
Af David. En Salme. HERREN sagde til min Herre: »Sæt dig ved min højre Haand, til jeg lægger dine Fjender som en Skammel for dine Fødder!«

Markus 16:19
Saa blev Herren, efter at han havde talt med dem, optagen til Himmelen og satte sig ved Guds højre Haand.

Efeserne 5:2
og vandrer i Kærlighed, ligesom ogsaa Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en Gave og et Slagtoffer, Gud til en velbehagelig Lugt.

Hebræerne 1:3
han, som — efterdi han er hans Herligheds Glans og hans Væsens udtrykte Billede og bærer alle Ting med sin Krafts Ord — efter at have gjort Renselse fra Synderne har sat sig ved Majestætens højre Haand i det høje,

Hebræerne 5:1
Thi hver Ypperstepræst tages iblandt Mennesker og indsættes for Mennesker til Tjenesten for Gud, for at han skal frembære baade Gaver og Slagtofre for Synder,

Hebræerne 5:3
og for dens Skyld maa frembære Syndoffer, som for Folket saaledes ogsaa for sig selv.

Hebræerne 7:27
en, som ikke hver Dag har nødig, som Ypperstepræsterne, at frembære Ofre først for sine egne Synder, derefter for Folkets; thi dette gjorde han een Gang for alle, da han ofrede sig selv.

Hebræerne 9:14
hvor meget mere skal da Kristi Blod, hans, som ved en evig Aand frembar sig selv lydeløs for Gud, rense eders Samvittighed fra døde Gerninger til at tjene den levende Gud?

Hebræerne 10:10
Og ved denne Villie ere vi helligede ved Ofringen af Jesu Kristi Legeme een Gang for alle.

Hebræerne 10:14
Thi med et eneste Offer har han for bestandig fuldkommet dem, som helliges.

Hebræerne 10:11
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden