Apostlenes G. 16:25
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men ved Midnat bade Paulus og Silas og sang Lovsange til Gud; og Fangerne lyttede paa dem.

Norsk (1930)
Men ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene hørte på dem.

Svenska (1917)
Vid midnattstiden voro Paulus och Silas stadda i bön och lovade Gud med sång, och de andra fångarna hörde på dem.

King James Bible
And at midnight Paul and Silas prayed, and sang praises unto God: and the prisoners heard them.

English Revised Version
But about midnight Paul and Silas were praying and singing hymns unto God, and the prisoners were listening to them;
Bibel Viden Treasury

at midnight.

Job 35:10
men siger ej: »Hvor er Gud, vor Skaber, som giver Lovsang om Natten,

Salmerne 22:2
Min Gud, jeg raaber om Dagen, du svarer ikke, om Natten, men finder ej Hvile.

Salmerne 42:8
Sin Miskundhed sender HERREN om Dagen, hans Sang er hos mig om Natten, en Bøn til mit Livs Gud.

Salmerne 77:6
jeg gransker om Natten i Hjertet, grunder og ransager min Aand.

Salmerne 119:55,62
Om Natten kom jeg dit Navn i Hu, HERRE, jeg holdt din Lov.…

Esajas 30:29
Sang skal der være hos eder som i Natten, naar Højtid gaar ind, en Hjertens Glæde som en Vandring til Fløjte mod HERRENS Bjerg, mod Israels Klippe.

prayed.

Salmerne 50:15
Og kald paa mig paa Nødens Dag; jeg vil udfri dig, og du skal ære mig,

Salmerne 77:2
jeg søger Herren paa Nødens Dag, min Haand er om Natten utrættet udrakt, min Sjæl vil ikke lade sig trøste;

Salmerne 91:15
kalder han paa mig, svarer jeg ham, i Trængsel er jeg hos ham, jeg frier ham og giver ham Ære;

Matthæus 26:38,39
Da siger han til dem: »Min Sjæl er dybt bedrøvet indtil Døden; bliver her og vaager med mig!«…

Lukas 22:44
Og da han var i Dødsangst, bad han heftigere; men hans Sved blev som Blodsdraaber, der faldt ned paa Jorden.

Hebræerne 5:7
han, som i sit Køds Dage med stærkt Raab og Taarer frembar Bønner og ydmyge Begæringer til den, der kunde frelse ham fra Døden, og blev bønhørt i sin Angst,

Jakob 5:13
Lider nogen iblandt eder ondt, han bede; er nogen vel til Mode, han synge Lovsang!

sang.

Apostlenes G. 5:41
Saa gik de da glade bort fra Raadets Aasyn, fordi de vare blevne agtede værdige til at vanæres for hans Navns Skyld.

Salmerne 34:1
Af David, da han lod afsindig for Abimelek, og denne jog ham fra sig, og han drog bort. (2) Jeg vil love HERREN til hver en Tid, hans Pris skal stadig fylde min Mund;

Matthæus 5:10,11
Salige ere de, som ere forfulgte for Retfærdigheds Skyld, thi Himmeriges Rige er deres.…

Lukas 6:22,23
Salige er I, naar Menneskene hade eder, og naar de udstøde eder og haane eder og forkaste eders Navn som ondt for Menneskesønnens Skyld.…

Romerne 5:3
ja, ikke det alene, men vi rose os ogsaa af Trængslerne, idet vi vide, at Trængselen virker Udholdenhed,

Romerne 12:12
værer glade i Haabet, udholdende i Trængselen, vedholdende i Bønnen!

2.Korinther 4:8,9,16
vi, som trænges paa alle Maader, men ikke stænges inde, ere tvivlraadige, men ikke fortvivlede,…

2.Korinther 4:17
Thi vor Trængsel, som er stakket og let, virker for os over al Maade og Maal en evig Vægt af Herlighed,

2.Korinther 6:10
som bedrøvede, dog altid glade; som fattige, der dog gøre mange rige; som de, der intet have, og dog eje alt.

Filipperne 2:17
Ja, selv om jeg bliver ofret under Ofringen og Betjeningen af eders Tro, saa glæder jeg mig og glæder mig med eder alle.

Filipperne 4:4-7
Glæder eder i Herren altid; atter siger jeg: glæder eder!…

Kolossenserne 1:24
Nu glæder jeg mig over mine Lidelser for eder, og hvad der fattes i Kristi Trængsler, udfylder jeg i mit Kød for hans Legeme, som er Menigheden,

Kolossenserne 3:15-17
Og Kristi Fred raade i eders Hjerter, til hvilken I ogsaa bleve kaldede i eet Legeme; og vorder taknemmelige!…

1.Thessaloniker 5:16-18
Værer altid glade,…

Jakob 1:2
Mine Brødre! agter det for idel Glæde, naar I stedes i mange Haande Prøvelser,

1.Peter 1:6-8
i hvilken I skulle fryde eder, om I end nu en liden Stund, hvis saa skal være, bedrøves i mange Haande Prøvelser,…

1.Peter 4:14
Dersom I haanes for Kristi Navns Skyld, ere I salige; thi Herlighedens og Guds Aand hviler over eder.

and the.

Ezra 3:12,13
Men mange af Præsterne, Leviterne og Overhovederne for Fædrenehusene, de gamle, der havde set det første Tempel, græd højt, da de saa Grunden blive lagt til dette Tempel, men mange var ogsaa de, der opløftede deres Røst med Jubel og Glæde,…

Salmerne 71:7
For mange staar jeg som mærket af Gud, men du er min stærke Tilflugt;

Zakarias 3:8
Hør, du Ypperstepræst Josua, du og dine Embedsbrødre, som sidder for dit Ansigt: de er Varselmænd! Thi se, jeg lader min Tjener Zemak komme.

Links
Apostlenes G. 16:25 InterlinearApostlenes G. 16:25 FlersprogedeHechos 16:25 SpanskActes 16:25 FranskeApostelgeschichte 16:25 TyskApostlenes G. 16:25 KinesiskActs 16:25 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes G. 16
25Men ved Midnat bade Paulus og Silas og sang Lovsange til Gud; og Fangerne lyttede paa dem. 26Men pludseligt kom der et stort Jordskælv, saa at Fængselets Grundvolde rystede, og straks aabnedes alle Dørene, og alles Lænker løstes.…
Krydshenvisninger
Job 35:10
men siger ej: »Hvor er Gud, vor Skaber, som giver Lovsang om Natten,

Salmerne 119:55
Om Natten kom jeg dit Navn i Hu, HERRE, jeg holdt din Lov.

Apostlenes G. 15:22
Da besluttede Apostlene og de Ældste tillige med hele Menigheden at udvælge nogle Mænd af deres Midte og sende dem til Antiokia tillige med Paulus og Barnabas, nemlig Judas, kaldet Barsabbas, og Silas, hvilke Mænd vare ansete iblandt Brødrene.

Apostlenes G. 16:19
Men da hendes Herrer saa, at deres Haab om Vinding var forsvundet, grebe de Paulus og Silas og slæbte dem hen paa Torvet for Øvrigheden.

Apostlenes G. 16:33
Og han tog dem til sig i den samme Stund om Natten og aftoede deres Saar; og han selv og alle hans blev straks døbte.

Efeserne 5:19
saa I tale hverandre til med Psalmer og Lovsange og aandelige Viser og synge og spille i eders Hjerte for Herren

Apostlenes G. 16:24
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden