1.Timotheus 2
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Jeg formaner da først af alt til, at der holdes Bønner, Paakaldelser, Forbønner, Taksigelser for alle Mennesker,1Jeg formaner altså fremfor alle ting at det gjøres bønner, påkallelser, forbønner, takksigelser for alle mennesker, 1Så uppmanar jag nu framför allt därtill att man må bedja, åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor,
2for Konger og alle dem, som ere i Højhed, at vi maa leve et roligt og stille Levned i al Gudsfrygt og Ærbarhed;2for konger og alle dem som er i høi verdighet, forat vi kan leve et rolig og stille liv i all gudsfrykt og sømmelighet. 2för konungar och all överhet, så att vi kunna föra ett lugnt och stilla liv, på ett i allo fromt och värdigt sätt.
3dette er smukt og velbehageligt for Gud, vor Frelser,3For dette er godt og tekkelig for Gud, vår frelser, 3Sådant är gott och välbehagligt inför Gud, vår Frälsare,
4som vil, at alle Mennesker skulle frelses og komme til Sandheds Erkendelse.4han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. 4som vill att alla människor skola bliva frälsta och komma till kunskap om sanningen.
DANNORSVE
5Thi der er een Gud, og ogsaa een Mellemmand imellem Gud og Mennesker, Mennesket Kristus Jesus,5For det er én Gud og én mellemmann imellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, 5Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus,
6som gav sig selv til en Genløsnings Betaling for alle, hvilket er Vidnesbyrdet i sin Tid,6han som gav sig selv til en løsepenge for alle, et vidnesbyrd i sin tid, 6han som gav sig själv till lösen för alla, varom ock vittnesbördet skulle frambäras, när tiden var inne.
7og for dette er jeg bleven sat til Prædiker og Apostel (jeg siger Sandhed, jeg lyver ikke), en Lærer for Hedninger i Tro og Sandhed.7og for dette blev jeg satt til forkynner og apostel - jeg sier sannhet, jeg lyver ikke - en lærer for hedningene i tro og sannhet. 7Och själv har jag blivit satt till att vara dess förkunnare och apostel -- det säger jag med sanning, jag ljuger icke -- ja, till att i tro och sanning vara en lärare för hedningar.
8Saa vil jeg da, at Mændene paa ethvert Sted, hvor de bede, skulle opløfte fromme Hænder uden Vrede og Trætte.8Jeg vil altså at mennene på hvert sted skal bede så at de opløfter hellige hender, uten vrede og trette; 8Jag vill alltså att männen allestädes skola förrätta bön, i det att de, fria ifrån vrede och disputerande, upplyfta heliga händer.
DANNORSVE
9Ligesaa, at Kvinder skulle pryde sig i sømmelig Klædning med Blufærdighed og Ærbarhed, ikke med Fletninger og Guld eller Perler eller kostbar Klædning,9likeså og at kvinnene skal pryde sig med sømmelig klædning, i tukt og ære, ikke med fletninger og gull eller perler eller kostelig klædebon, 9Likaledes vill jag att kvinnorna skola uppträda i hövisk dräkt, att de blygsamt och tuktigt pryda sig, icke med hårflätningar och guld eller pärlor eller dyrbara kläder,
10men, som det sømmer sig Kvinder, der bekende sig til Gudsfrygt, med gode Gerninger.10men som det sømmer sig for kvinner som bekjenner sig til gudsfrykt, med gode gjerninger. 10utan med goda gärningar, såsom det höves kvinnor som vilja räknas för gudfruktiga.
11En Kvinde bør i Stilhed lade sig belære, med al Lydighed;11En kvinne skal la sig lære i stillhet, med all lydighet; 11Kvinnan bör i stillhet låta sig undervisas och därvid helt underordna sig.
12men at være Lærer tilsteder jeg ikke en Kvinde, ikke heller at byde over Manden, men at være i Stilhed.12men jeg tillater ikke en kvinne å være lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet. 12Däremot kan jag icke tillstädja en kvinna att själv uppträda såsom lärare, ej heller att råda över sin man; fastmer må hon leva i stillhet.
DANNORSVE
13Thi Adam blev dannet først, derefter Eva;13For Adam blev skapt først, derefter Eva, 13Adam blev ju först skapad och sedan Eva.
14og Adam blev ikke bedraget, men Kvinden blev bedraget og er falden i Overtrædelse.14og Adam blev ikke dåret, men kvinnen blev dåret og falt i overtredelse; 14Och Adam blev icke bedragen, men kvinnan blev svårt bedragen och förleddes till överträdelse.
15Men hun skal frelses igennem sin Barnefødsel, dersom de blive i Tro og Kærlighed og Hellighed med Ærbarhed.15men hun skal bli frelst gjennem sin barnefødsel, såfremt de blir i tro og kjærlighet og helliggjørelse med tuktighet. 15Dock skall kvinnan, under det hon föder sina barn, vinna frälsning, om hon förbliver i tro och kärlek och helgelse, med ett tuktigt väsende.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
1 Timothy 1
Top of Page
Top of Page