1.Kongebog 8:46
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Naar de synder imod dig — thi der er intet Menneske, som ikke synder — og du vredes paa dem og giver dem i Fjendens Magt, og Sejrherrerne fører dem fangne til Fjendens Land, det være sig fjernt eller nær,

Norsk (1930)
Når de synder mot dig - for det er ikke noget menneske som ikke synder - og du vredes på dem og gir dem i fiendens vold, og de som tar dem til fange, fører dem bort til fiendens land, fjernt eller nær,

Svenska (1917)
Om de synda mot dig -- eftersom ingen människa finnes, som icke syndar -- och du bliver vred på dem och giver dem i fiendens våld, så att man tager dem till fånga och för dem bort till fiendens land, fjärran eller nära,

King James Bible
If they sin against thee, (for there is no man that sinneth not,) and thou be angry with them, and deliver them to the enemy, so that they carry them away captives unto the land of the enemy, far or near;

English Revised Version
If they sin against thee, (for there is no man that sinneth not,) and thou be angry with them, and deliver them to the enemy, so that they carry them away captive unto the land of the enemy, far off or near;
Bibel Viden Treasury

there is no man

2.Krønikebog 6:36
Naar de synder imod dig — thi der er intet Menneske, som ikke synder — og du vredes paa dem og giver dem i Fjendens Magt, og Sejrherrerne fører dem fangne til et andet Land, det være sig fjernt eller nær,

Job 14:4
Ja, kunde der komme en ren af en uren! Nej, end ikke een!

Job 15:14-16
Hvor kan et Menneske være rent, en kvindefødt have Ret?…

Salmerne 19:12
Hvo mærker selv, at han fejler? Tilgiv mig lønlige Brøst!

Salmerne 130:3
Tog du Vare, HERRE, paa Misgerninger, Herre, hvo kunde da bestaa?

Salmerne 143:2
gaa ikke i Rette med din Tjener, thi for dig er ingen, som lever, retfærdig!

Ordsprogene 20:9
Hvo kan sige: »Jeg rensed mit Hjerte, og jeg er ren for Synd!«

Prædikeren 7:20
Thi intet Menneske er saa retfærdigt paa Jorden, at han kun gør gode Gerninger og aldrig synder.

Esajas 53:6
Vi for alle vild som Faar, vi vendte os hver sin Vej, men HERREN lod falde paa ham den Skyld, der laa paa os alle.

Esajas 64:6
Som urene blev vi til Hobe, som en tilsølet Klædning al vor Retfærd. Vi visnede alle som Løvet, vor Brøde bortvejred os som Vinden.

Romerne 3:19
Men vi vide, at alt, hvad Loven siger, taler den til dem, som ere under Loven, for at hver Mund skal stoppes og hele Verden blive strafskyldig for Gud,

Galaterne 3:22
Men Skriften har indesluttet alt under Synd, for at Forjættelsen skulde af Tro paa Jesus Kristus gives dem, som tro.

Jakob 3:2
Thi vi støde alle an i mange Ting; dersom nogen ikke støder an i Tale, da er han en fuldkommen Mand, i Stand til ogsaa at holde hele Legemet i Tømme.

1.Johannes 1:8-10
Dersom vi sige, at vi ikke have Synd, bedrage vi os selv, og Sandheden er ikke i os.…

unto the land

3.Mosebog 26:34-39
Da skal Landet, medens det ligger øde, og I er i eders Fjenders Land, faa sine Sabbater godtgjort, da skal Landet hvile og faa sine Sabbater godtgjort;…

5.Mosebog 4:26,27
saa kalder jeg i Dag Himmelen og Jorden til Vidne imod eder paa, at I hastigt skal blive udryddet af det Land, I skal over Jordan og tage i Besiddelse; I skal ikke faa noget langt Liv der, men visselig gaa til Grunde;…

5.Mosebog 28:36,54-68
Dig og din Konge, som du sætter over dig, skal HERREN føre til et Folk, som hverken du eller dine Fædre før kendte til, og der skal du dyrke fremmede Guder, Træ og Sten.…

5.Mosebog 29:28
og derfor oprykkede han dem fra deres Land i Vrede og Harme og heftig Forbitrelse og slængte dem ud i et fremmed Land, som det nu er sket.«

2.Kongebog 17:6,18,23
og i Hoseas niende Regeringsaar indtog Assyrerkongen Samaria, bortførte Israel til Assyrien og lod dem bosætte sig i Hala, ved Habor, Gozans Flod, og i Mediens Byer.…

2.Kongebog 25:21
og Babels Konge lod dem dræbe i Ribla i Hamats Land. Saa førtes Juda i Landflygtighed fra sit Land.

Daniel 9:7-14
Du staar med Retten, Herre, vi med vort Ansigts Blusel, som det nu viser sig, vi Judas Mænd, Jerusalems Borgere, ja alt Israel fjernt og nær i alle Lande, hvor du drev dem hen for deres Troløshed imod dig.…

Lukas 21:24
Og de skulle falde for Sværdets Od og føres fangne til alle Hedningerne; og Jerusalem skal nedtrædes af Hedningerne, indtil Hedningernes Tider fuldkommes.

Links
1.Kongebog 8:46 Interlinear1.Kongebog 8:46 Flersprogede1 Reyes 8:46 Spansk1 Rois 8:46 Franske1 Koenige 8:46 Tysk1.Kongebog 8:46 Kinesisk1 Kings 8:46 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Kongebog 8
45saa høre du i Himmelen deres Bøn og Begæring og skaffe dem deres Ret! 46Naar de synder imod dig — thi der er intet Menneske, som ikke synder — og du vredes paa dem og giver dem i Fjendens Magt, og Sejrherrerne fører dem fangne til Fjendens Land, det være sig fjernt eller nær, 47og de saa gaar i sig selv i det Land, de er bortført til, og omvender sig og raaber til dig i Sejrherrernes Land og siger: Vi har syndet, handlet ilde og været ugudelige!…
Krydshenvisninger
Romerne 3:23
Alle have jo syndet, og dem fattes Æren fra Gud,

1.Johannes 1:8
Dersom vi sige, at vi ikke have Synd, bedrage vi os selv, og Sandheden er ikke i os.

3.Mosebog 26:34
Da skal Landet, medens det ligger øde, og I er i eders Fjenders Land, faa sine Sabbater godtgjort, da skal Landet hvile og faa sine Sabbater godtgjort;

1.Kongebog 8:45
saa høre du i Himmelen deres Bøn og Begæring og skaffe dem deres Ret!

2.Kongebog 17:6
og i Hoseas niende Regeringsaar indtog Assyrerkongen Samaria, bortførte Israel til Assyrien og lod dem bosætte sig i Hala, ved Habor, Gozans Flod, og i Mediens Byer.

2.Kongebog 17:18
Derfor blev HERREN saare fortørnet paa Israel og drev dem bort fra sit Aasyn, saa der ikke blev andet end Judas Stamme tilbage.

2.Kongebog 25:21
og Babels Konge lod dem dræbe i Ribla i Hamats Land. Saa førtes Juda i Landflygtighed fra sit Land.

Salmerne 130:3
Tog du Vare, HERRE, paa Misgerninger, Herre, hvo kunde da bestaa?

Salmerne 130:4
Men hos dig er der Syndsforladelse, at du maa frygtes.

Salmerne 143:2
gaa ikke i Rette med din Tjener, thi for dig er ingen, som lever, retfærdig!

Ordsprogene 20:9
Hvo kan sige: »Jeg rensed mit Hjerte, og jeg er ren for Synd!«

Prædikeren 7:20
Thi intet Menneske er saa retfærdigt paa Jorden, at han kun gør gode Gerninger og aldrig synder.

1.Kongebog 8:45
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden