1.Korinther 9:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Er jeg ikke fri? er jeg ikke Apostel? har jeg ikke set Jesus, vor Herre? er I ikke min Gerning i Herren?

Norsk (1930)
Er jeg ikke fri? er jeg ikke apostel? har jeg ikke sett Jesus, vår Herre? er ikke I mitt verk i Herren?

Svenska (1917)
Är jag icke fri? Är jag icke en apostel? Har jag icke sett Jesus, vår Herre? Ären icke I mitt verk i Herren?

King James Bible
Am I not an apostle? am I not free? have I not seen Jesus Christ our Lord? are not ye my work in the Lord?

English Revised Version
Am I not free? am I not an apostle? have I not seen Jesus our Lord? are not ye my work in the Lord?
Bibel Viden Treasury

I not an.

1.Korinther 9:2,3
Er jeg ikke Apostel for andre, saa er jeg det dog i det mindste for eder; thi Seglet paa min Apostelgerning ere I i Herren.…

1.Korinther 1:1
Paulus, Jesu Kristi kaldede Apostel ved Guds Villie, og Broderen Sosthenes

1.Korinther 15:8,9
men sidst af alle blev han set ogsaa af mig som det ufuldbaarne Foster;…

Apostlenes G. 9:15
Men Herren sagde til ham: »Gaa; thi denne er mig et udvalgt Redskab til at bære mit Navn frem baade for Hedninger og Konger og Israels Børn;

Apostlenes G. 13:2
Medens de nu holdt Gudstjeneste og fastede, sagde den Helligaand: »Udtager mig Barnabas og Saulus til den Gerning, hvortil jeg har kaldet dem.«

Apostlenes G. 14:4
Men Mængden i Byen blev uenig, og nogle holdt med Jøderne, andre med Apostlene.

Apostlenes G. 22:14,15
Men han sagde: Vore Fædres Gud har udvalgt dig til at kende hans Villie og se den retfærdige og høre en Røst af hans Mund.…

Apostlenes G. 16:17,18
Hun fulgte efter Paulus og os, raabte og sagde: »Disse Mennesker ere den højeste Guds Tjenere, som forkynde eder Frelsens Vej.«…

Romerne 1:1,5
Paulus, Jesu Kristi Tjener, Apostel ifølge Kald, udtagen til at forkynde Guds Evangelium,…

Romerne 11:13
Og til eder, I Hedninger, siger jeg: For saa vidt jeg nu er Hedningeapostel, ærer jeg min Tjeneste,

2.Korinther 11:5
Thi jeg mener ikke at staa tilbage i noget for de saare store Apostle.

2.Korinther 12:11,12
Jeg er bleven en Daare. I tvang mig dertil. Jeg burde jo anbefales af eder; thi jeg har ikke staaet tilbage i noget for de saare store Apostle, om jeg end, intet er.…

Galaterne 1:1,15-17
Paulus, Apostel, ikke af Mennesker, ikke heller ved noget Menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde,…

Galaterne 2:7,8
Men tværtimod, da de saa, at jeg har faaet Evangeliet til de uomskaarne betroet, ligesom Peter til de omskaarne,…

1.Timotheus 2:7
og for dette er jeg bleven sat til Prædiker og Apostel (jeg siger Sandhed, jeg lyver ikke), en Lærer for Hedninger i Tro og Sandhed.

2.Timotheus 1:11
for hvilket jeg er bleven sat til Prædiker og Apostel og Hedningers Lærer,

Titus 1:1-3
Paulus, Guds Tjener og Jesu Kristi Apostel til at virke Tro hos Guds udvalgte og Erkendelse at Sandheden angaaende Gudsfrygt,…

am I not free.

1.Korinther 9:19
Thi skønt jeg er fri over for alle, har jeg dog gjort mig selv til Tjener for alle, for at jeg kunde vinde des flere.

Galaterne 5:1
Til Friheden har Kristus frigjort os. Saa staar nu fast, og lader eder ikke atter holde under Trældoms Aag!

have.

1.Korinther 15:8
men sidst af alle blev han set ogsaa af mig som det ufuldbaarne Foster;

Apostlenes G. 9:3,5,17
Men da han var undervejs og nærmede sig til Damaskus, omstraalede et Lys fra Himmelen ham pludseligt.…

Apostlenes G. 18:9
Men Herren sagde til Paulus i et Syn om Natten: »Frygt ikke, men tal og ti ikke,

Apostlenes G. 22:6-8,14-21
Men det skete, da jeg var undervejs og nærmede mig til Damaskus, at ved Middag et stærkt Lys fra Himmelen pludseligt omstraalede mig.…

Apostlenes G. 23:11
Men Natten derefter stod Herren for ham og sagde: »Vær frimodig, thi ligesom du har vidnet om mig i Jerusalem, saaledes skal du ogsaa vidne i Rom.«

Apostlenes G. 26:16-18
Men rejs dig og staa paa dine Fødder; thi derfor har jeg vist mig for dig, for at udkaare dig til Tjener og Vidne, baade om det, som du har set, og om mine kommende Aabenbaringer for dig,…

are.

1.Korinther 3:6
Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav Vækst.

1.Korinther 4:14,15
Ikke for at beskæmme eder skriver jeg dette; men jeg paaminder eder som mine elskede Børn.…

Apostlenes G. 18:8-11
Men Synagogeforstanderen Krispus troede paa Herren tillige med hele sit Hus, og mange af Korinthierne, som hørte til, troede og bleve døbte.…

2.Korinther 6:1
Men som Medarbejdere formane vi ogsaa til, at I ikke forgæves maa have modtaget Guds Naade;

Links
1.Korinther 9:1 Interlinear1.Korinther 9:1 Flersprogede1 Corintios 9:1 Spansk1 Corinthiens 9:1 Franske1 Korinther 9:1 Tysk1.Korinther 9:1 Kinesisk1 Corinthians 9:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Korinther 9
1Er jeg ikke fri? er jeg ikke Apostel? har jeg ikke set Jesus, vor Herre? er I ikke min Gerning i Herren? 2Er jeg ikke Apostel for andre, saa er jeg det dog i det mindste for eder; thi Seglet paa min Apostelgerning ere I i Herren.…
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 9:3
Men da han var undervejs og nærmede sig til Damaskus, omstraalede et Lys fra Himmelen ham pludseligt.

Apostlenes G. 9:17
Men Ananias gik hen og kom ind i Huset og lagde Hænderne paa ham og sagde: »Saul, Broder! Herren har sendt mig, den Jesus, der viste sig for dig paa Vejen, ad hvilken du kom, for at du skal blive seende igen og fyldes med den Helligaand.«

Apostlenes G. 14:14
Men da Apostlene, Barnabas og Paulus, hørte dette, sønderreve de deres Klæder og sprang ind i Skaren,

Apostlenes G. 18:9
Men Herren sagde til Paulus i et Syn om Natten: »Frygt ikke, men tal og ti ikke,

Apostlenes G. 22:14
Men han sagde: Vore Fædres Gud har udvalgt dig til at kende hans Villie og se den retfærdige og høre en Røst af hans Mund.

Apostlenes G. 22:18
og saa ham, idet han sagde til mig: Skynd dig, og gaa hastigt ud af Jerusalem, thi de skulle ikke af dig modtage Vidnesbyrd om mig.

Apostlenes G. 23:11
Men Natten derefter stod Herren for ham og sagde: »Vær frimodig, thi ligesom du har vidnet om mig i Jerusalem, saaledes skal du ogsaa vidne i Rom.«

Romerne 1:1
Paulus, Jesu Kristi Tjener, Apostel ifølge Kald, udtagen til at forkynde Guds Evangelium,

1.Korinther 3:6
Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav Vækst.

1.Korinther 4:15
Thi om I end have ti Tusinde Opdragere i Kristus, have I dog ikke mange Fædre; thi jeg har i Kristus Jesus avlet eder ved Evangeliet.

1.Korinther 9:19
Thi skønt jeg er fri over for alle, har jeg dog gjort mig selv til Tjener for alle, for at jeg kunde vinde des flere.

1.Korinther 10:29
Samvittigheden siger jeg, ikke ens egen, men den andens; thi hvorfor skal min Frihed dømmes af en anden Samvittighed?

1.Korinther 10:30
Dersom jeg nyder det med Taksigelse, hvorfor hører jeg da ilde for det, som jeg takker for?

1.Korinther 11:16
Men har nogen Lyst til at trættes herom, da have vi ikke saadan Skik, og Guds Menigheder ej heller.

1.Korinther 15:8
men sidst af alle blev han set ogsaa af mig som det ufuldbaarne Foster;

2.Korinther 10:7
Se I paa det udvortes? Dersom nogen trøster sig til selv at høre Kristus til, da slutte han igen fra sig selv, at ligesom han hører Kristus til, saaledes gøre vi det ogsaa.

2.Korinther 12:12
En Apostels Tegn bleve jo udførte, iblandt eder under Udholdenhed, ved Tegn og Undere og kraftige Gerninger.

1.Thessaloniker 2:6
ikke heller søgte vi Ære af Mennesker, hverken af eder eller af andre, skønt vi som Kristi Apostle nok kunde have været eder til Byrde.

1.Timotheus 2:7
og for dette er jeg bleven sat til Prædiker og Apostel (jeg siger Sandhed, jeg lyver ikke), en Lærer for Hedninger i Tro og Sandhed.

2.Timotheus 1:11
for hvilket jeg er bleven sat til Prædiker og Apostel og Hedningers Lærer,

1.Korinther 8:13
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden