1.Korinther 13:13
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Saa blive da Tro, Haab, Kærlighed disse tre; men størst iblandt disse er Kærligheden.

Norsk (1930)
Men nu blir de stående disse tre, tro, håp, kjærlighet, og størst blandt dem er kjærligheten.

Svenska (1917)
Så bliva de då beståndande, tron, hoppet, kärleken, dessa tre; men störst bland dem är kärleken.

King James Bible
And now abideth faith, hope, charity, these three; but the greatest of these is charity.

English Revised Version
But now abideth faith, hope, love, these three; and the greatest of these is love.
Bibel Viden Treasury

abideth.

1.Korinther 3:14
Dersom det Arbejde, som en har bygget derpaa, bestaar, da skal han faa Løn;

1.Peter 1:21
der ved ham tro paa Gud, som oprejste ham fra de døde og gav ham Herlighed, saa at eders Tro ogsaa er Haab til Gud.

1.Johannes 2:14,24
Jeg har skrevet til eder, I Fædre! fordi I kende ham, som er fra Begyndelsen. Jeg har skrevet til eder, I unge! fordi I ere stærke, og Guds Ord bliver i eder, og I have overvundet den onde.…

1.Johannes 3:9
Hver den, som er født af Gud, gør ikke Synd, fordi hans Sæd bliver i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud.

faith.

Lukas 8:13-15
Men de paa Klippen ere de, som modtage Ordet med Glæde, naar de høre det, og disse have ikke Rod; de tro til en Tid og falde fra i Fristelsens Tid.…

Lukas 22:32
Men jeg bad for dig, at din Tro ikke skal svigte; og naar du engang omvender dig, da styrk dine Brødre!«

Galaterne 5:6
Thi i Kristus Jesus gælder hverken Omskærelse eller Forhud noget, men Tro, som er virksom ved Kærlighed.

Hebræerne 10:35,39
Kaster altsaa ikke eders Frimodighed bort, hvilken jo har stor Belønning;…

Hebræerne 11:1-7
Men Tro er en Fortrøstning til det, som haabes, en Overbevisning om Ting, som ikke ses.…

1.Johannes 5:1-5
Hver den, som tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud; og hver den, som elsker Faderen, elsker ogsaa den, som er født af ham.…

hope.

Salmerne 42:11
Hvorfor er du nedbøjet, Sjæl, hvi bruser du i mig? Bi efter Gud, thi end skal jeg takke ham, mit Aasyns Frelse og min Gud!

Salmerne 43:5
Hvorfor er du nedbøjet, Sjæl, hvi bruser du i mig? Bi efter Gud, thi end skal jeg takke ham, mit Aasyns Frelse og min Gud!

Salmerne 146:5
Salig den, hvis Hjælp er Jakobs Gud, hvis Haab staar til HERREN hans Gud,

Klagesangene 3:21-26
Det lægger jeg mig paa Sinde, derfor vil jeg haabe:…

Romerne 5:4,5
men Udholdenheden Prøvethed, men Prøvetheden Haab,…

Romerne 8:24,25
Thi i Haabet bleve vi frelste. Men et Haab, som ses, er ikke et Haab; thi hvad en ser, hvor kan han tillige haabe det?…

Romerne 15:13
Men Haabets Gud fylde eder med al Glæde og Fred, idet I tro, for at I maa blive rige i Haabet ved den Helligaands Kraft!

Kolossenserne 1:5,27
paa Grund af det Haab, som er henlagt til eder i Himlene, om hvilket I forud have hørt i Evangeliets Sandheds Ord,…

1.Thessaloniker 5:8
Men da vi høre Dagen til, saa lader os være ædrue, iførte Troens og Kærlighedens Panser og Frelsens Haab som Hjelm!

Hebræerne 6:11,19
Men vi ønske, at enhver af eder maa udvise den samme Iver efter den fulde Vished i Haabet indtil Enden,…

1.Peter 1:21
der ved ham tro paa Gud, som oprejste ham fra de døde og gav ham Herlighed, saa at eders Tro ogsaa er Haab til Gud.

1.Johannes 3:3
Og hver den, som har dette Haab til ham, renser sig selv, ligesom han er ren.

charity.

1.Korinther 13:1-8
Taler jeg med Menneskers og Engles Tunger, men ikke har Kærlighed, da er jeg bleven et lydende Malm eller en klingende Bjælde.…

1.Korinther 8:1,3
Men hvad Kødet fra Afgudsofrene angaar, da vide vi, fordi vi alle have Kundskab — (Kundskaben opblæser, men Kærligheden opbygger.…

2.Korinther 5:10,15
Thi vi skulle alle aabenbares for Kristi Domstol, for at hver kan faa igen, hvad der ved Legemet er gjort, efter det, som han har øvet, enten godt eller ondt.…

Galaterne 5:6
Thi i Kristus Jesus gælder hverken Omskærelse eller Forhud noget, men Tro, som er virksom ved Kærlighed.

1.Johannes 2:10
Den, som elsker sin Broder, bliver i Lyset, og der er ingen Forargelse i ham.

1.Johannes 4:7-18
I elskede! lader os elske hverandre, thi Kærligheden er af Gud, og hver den, som elsker, er født at Gud og kender Gud.…

the greatest.

1.Korinther 13:8
Kærligheden bortfalder aldrig; men enten det er profetiske Gaver, de skulle forgaa, eller Tungetale, den skal ophøre, eller Kundskab, den skal forgaa;

1.Korinther 14:1
Higer efter Kærligheden, og tragter efter de aandelige Gaver men mest efter at profetere.

1.Korinther 16:14
Alt ske hos eder i Kærlighed!

Markus 12:29-31
Jesus svarede: »Det første er: Hør Israel! Herren, vor Gud, Herren er een;…

Lukas 10:27
Men han svarede og sagde til ham: »Du skal elske Herren din Gud af hele dit Hjerte og med hele din Sjæl og med hele din Styrke og med hele dit Sind, og din Næste som dig selv.«

Galaterne 5:13-22
I bleve jo kaldede til Frihed, Brødre! kun at I ikke bruge Friheden til en Anledning for Kødet, men værer ved Kærligheden hverandres Tjenere!…

Filipperne 1:9
Og derom beder jeg, at eders Kærlighed fremdeles maa blive mere og mere rig paa Erkendelse og al Skønsomhed,

Kolossenserne 3:14
Men over alt dette skulle I iføre eder Kærligheden, hvilket er Fuldkommenhedens Baand.

1.Timotheus 1:5
Men Paabudets Endemaal er Kærlighed af et rent Hjerte og af en god Samvittighed og af en uskrømtet Tro,

2.Timotheus 1:7
Thi Gud har ikke givet os Fejgheds Aand, men Krafts og Kærligheds og Sindigheds Aand.

1.Johannes 4:7-9
I elskede! lader os elske hverandre, thi Kærligheden er af Gud, og hver den, som elsker, er født at Gud og kender Gud.…

2.Johannes 1:4-6
Jeg har glædet mig meget over, at jeg har fundet Børn af dig, som vandre i Sandhed, efter det Bud, vi fik af Faderen.…

Links
1.Korinther 13:13 Interlinear1.Korinther 13:13 Flersprogede1 Corintios 13:13 Spansk1 Corinthiens 13:13 Franske1 Korinther 13:13 Tysk1.Korinther 13:13 Kinesisk1 Corinthians 13:13 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Korinther 13
12Nu se vi jo i et Spejl, i en Gaade, men da skulle vi se Ansigt til Ansigt; nu kender jeg stykkevis, men da skal jeg erkende, ligesom jeg jo blev erkendt. 13Saa blive da Tro, Haab, Kærlighed disse tre; men størst iblandt disse er Kærligheden.
Krydshenvisninger
Galaterne 5:6
Thi i Kristus Jesus gælder hverken Omskærelse eller Forhud noget, men Tro, som er virksom ved Kærlighed.

1.Thessaloniker 1:3
idet vi uafladelig mindes eders Gerning i Troen og eders Arbejde i Kærligheden og eders Udholdenhed i Haabet paa vor Herre Jesus Kristus for vor Guds og Faders Aasyn,

Hebræerne 6:19
hvilket vi have som et Sjælens Anker, der er sikkert og fast og gaar ind inden for Forhænget,

1.Korinther 13:12
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden