Salmerne 138:2
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
jeg vil tilbede, vendt mod dit hellige Tempel, og mere end alt vil jeg prise dit Navn for din Miskundheds og Trofastheds Skyld; thi du har herliggjort dit Ord.

Norsk (1930)
Jeg vil kaste mig ned foran ditt hellige tempel, og jeg vil prise ditt navn for din miskunnhets og din trofasthets skyld; for du har gjort ditt ord herlig, mere enn alt ditt navn.

Svenska (1917)
Jag vill tillbedja, vänd mot ditt heliga tempel, och prisa ditt namn för din nåd och sanning, ty du har gjort ditt löftesord stort utöver allt vad ditt namn hade sagt.

King James Bible
I will worship toward thy holy temple, and praise thy name for thy lovingkindness and for thy truth: for thou hast magnified thy word above all thy name.

English Revised Version
I will worship toward thy holy temple, and give thanks unto thy name for thy lovingkindness and for thy truth: for thou hast magnified thy word above all thy name.
Bibel Viden Treasury

toward

Salmerne 5:7
Men jeg kan gaa ind i dit Hus af din store Naade og vendt mod dit hellige Tempel bøje mig i din Frygt.

Salmerne 28:2
Hør min tryglende Røst, naar jeg raaber til dig, løfter Hænderne op mod dit hellige Tempel.

Salmerne 99:5,9
Ophøj HERREN vor Gud, bøj eder for hans Fødders Skammel; hellig er han!…

1.Kongebog 8:29,30
lad dine Øjne være aabne over dette Hus baade Nat og Dag, over det Sted, hvor du har sagt, dit Navn skal bo, saa du hører den Bøn, din Tjener opsender, vendt mod dette Sted!…

Daniel 6:10
Men saa snart Daniel fik at vide, at Skrivelsen var udgaaet, gik han ind i sit Hus; i dets Stue paa Taget havde han aabne Vinduer i Retning mod Jerusalem, og han faldt paa Knæ tre Gange om Dagen og bad og priste sin Gud, ganske som han tilforn havde gjort.

and praise

Salmerne 36:5,6
HERRE, din Miskundhed rækker til Himlen, din Trofasthed naar til Skyerne,…

Salmerne 85:10
Miskundhed og Sandhed mødes, Retfærd og Fred skal kysse hinanden;

Salmerne 86:15
Men, Herre, du er en barmhjertig og naadig Gud, langmodig og rig paa Naade og Sandhed.

Salmerne 89:1,2
En Maskil af Ezraiten Etan. (2) Om HERRENS Naade vil jeg evigt synge, fra Slægt til Slægt med min Mund forkynde din Trofasthed.…

Salmerne 100:4,5
Gaa ind i hans Porte med Takkesang, med Lovsange ind i hans Forgaarde, tak ham og lov hans Navn!…

Salmerne 115:1
Ikke os, o HERRE, ikke os, men dit Navn, det give du Ære for din Miskundheds og Trofastheds Skyld!

Esajas 63:7
Jeg vil synge om HERRENS Naade, kvæde hans Pris, efter alt, hvad HERREN har gjort os, huld imod Israels Hus, gjort os efter sin Miskundhed, sin Naades Fylde.

Mika 7:18-20
Hvo er en Gud som du, der tilgiver Brøde, bærer over med Synd hos din Ejendoms Rest, ej evigt gemmer paa Vrede, men gerne er naadig?…

Lukas 1:68-72
»Lovet være Herren, Israels Gud! thi han har besøgt og forløst sit Folk…

Johannes 1:17
Thi Loven blev given ved Moses; Naaden og Sandheden er kommen ved Jesus Kristus.

Romerne 15:8,9
Jeg siger nemlig, at Kristus er bleven Tjener for omskaarne for Guds Sanddruheds Skyld for at stadfæste Forjættelserne til Fædrene;…

for thou hast

Salmerne 56:4,10
og med Guds Hjælp skal jeg prise hans Ord. Jeg stoler paa Gud, jeg frygter ikke, hvad kan Kød vel gøre mig?…

Esajas 42:21
For sin Retfærds Skyld vilde HERREN løfte Loven til Højhed og Ære.

Matthæus 5:18
Thi sandelig, siger jeg eder, indtil Himmelen og Jorden forgaar, skal end ikke det mindste Bogstav eller en Tøddel forgaa af Loven, indtil det er sket alt sammen.

Matthæus 24:35
Himmelen og Jorden skulle forgaa, men mine Ord skulle ingenlunde forgaa.

Johannes 10:35
Naar den nu har kaldt dem Guder, til hvem Guds Ord kom (og Skriften kan ikke rokkes),

Links
Salmerne 138:2 InterlinearSalmerne 138:2 FlersprogedeSalmos 138:2 SpanskPsaume 138:2 FranskePsalm 138:2 TyskSalmerne 138:2 KinesiskPsalm 138:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 138
1Af David. Jeg vil prise dig, HERRE, af hele mit Hjerte, lovsynge dig for Guderne; 2jeg vil tilbede, vendt mod dit hellige Tempel, og mere end alt vil jeg prise dit Navn for din Miskundheds og Trofastheds Skyld; thi du har herliggjort dit Ord. 3Den Dag jeg raabte, svared du mig, du gav mig Mod, i min Sjæl kom Styrke.…
Krydshenvisninger
1.Kongebog 8:29
lad dine Øjne være aabne over dette Hus baade Nat og Dag, over det Sted, hvor du har sagt, dit Navn skal bo, saa du hører den Bøn, din Tjener opsender, vendt mod dette Sted!

Salmerne 5:7
Men jeg kan gaa ind i dit Hus af din store Naade og vendt mod dit hellige Tempel bøje mig i din Frygt.

Salmerne 28:2
Hør min tryglende Røst, naar jeg raaber til dig, løfter Hænderne op mod dit hellige Tempel.

Salmerne 140:13
For vist skal retfærdige prise dit Navn, oprigtige bo for dit Aasyn.

Esajas 42:21
For sin Retfærds Skyld vilde HERREN løfte Loven til Højhed og Ære.

Salmerne 138:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden