Romerne 3:5
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men dersom vor Uretfærdighed beviser Guds Retfærdighed, hvad skulle vi da sige? er Gud da uretfærdig, han, som lader sin Vrede komme? (Jeg taler efter menneskelig Vis).

Norsk (1930)
Men dersom vår urettferdighet viser Guds rettferdighet, hvad skal vi da si? Er vel Gud urettferdig når han fører sin vrede over oss? Jeg taler på menneskelig vis.

Svenska (1917)
Men är det nu så, att vår orättfärdighet tjänar till att bevisa Guds rättfärdighet, vad skola vi då säga? Kan väl Gud, han som låter vredesdomen drabba, vara orättfärdig? (Jag talar såsom vore det fråga om en människa.)

King James Bible
But if our unrighteousness commend the righteousness of God, what shall we say? Is God unrighteous who taketh vengeance? (I speak as a man)

English Revised Version
But if our unrighteousness commendeth the righteousness of God, what shall we say? Is God unrighteous who visiteth with wrath? (I speak after the manner of men.)
Bibel Viden Treasury

But if.

Romerne 3:7,25,26
Men dersom Guds Sanddruhed ved min Løgn er bleven ham end mere til Forherligelse, hvorfor dømmes da jeg endnu som en Synder?…

Romerne 8:20,21
Thi Skabningen blev underlagt Forfængeligheden, ikke med sin Villie, men for hans Skyld, som lagde den derunder,…

what shall.

Romerne 4:1
Hvad skulle vi da sige, at vor Stamfader Abraham har vundet efter Kødet?

Romerne 6:1
Hvad skulle vi da sige? skulde vi blive ved i Synden, for at Naaden kunde blive desto større?

Romerne 7:7
Hvad skulle vi da sige? er Loven Synd? Det være langt fra! Men jeg kendte ikke Synden uden ved Loven; thi jeg kendte jo ikke Begæringen, hvis ikke Loven sagde: »Du maa ikke begære.«

Romerne 9:13,14
som der er skrevet: »Jakob elskede jeg, men Esau hadede jeg.«…

Is God.

Romerne 2:5
Men efter din Haardhed og dit ubodfærdige Hjerte samler du dig selv Vrede paa Vredens og Guds retfærdige Doms Aabenbarelses Dag,

Romerne 3:19
Men vi vide, at alt, hvad Loven siger, taler den til dem, som ere under Loven, for at hver Mund skal stoppes og hele Verden blive strafskyldig for Gud,

Romerne 9:18-20
Saa forbarmer han sig da over den, som han vil, men forhærder den, som han vil.…

Romerne 12:19
Hævner eder ikke selv, I elskede! men giver Vreden Rum; thi der er skrevet: »Mig hører Hævnen til, jeg vil betale, siger Herren.«

5.Mosebog 32:39-43
Erkend nu, at jeg, jeg er Gud uden anden Gud ved min Side. Jeg døder, jeg gør levende, jeg saarer, og jeg læger, og ingen kan frelse fra min Haand.…

Salmerne 58:10,11
Den retfærdige glæder sig, naar han ser Hævn, hans Fødder skal vade i gudløses Blod;…

Salmerne 94:1,2
HERRE, du Hævnens Gud, du Hævnens Gud, træd frem i Glans;…

Nahum 1:2,6-8
En nidkær Gud, en Hævner er HERREN, en Hævner er HERREN og fuld af Vrede, en Hævner er HERREN mod Uvenner, han gemmer paa Vrede mod Fjender.…

2.Thessaloniker 1:6-9
hvis ellers det er retfærdigt for Gud at give dem Trængsel til Gengæld, som trænge eder,…

Aabenbaring 15:3
Og de sang Mose, Guds Tjeners, Sang, og Lammets Sang, og sagde: Store og vidunderlige ere dine Gerninger, Herre, Gud, du almægtige! retfærdige og sande ere dine Veje, du Folkeslagenes Konge!

Aabenbaring 16:5-7
Og jeg hørte Vandenes Engel sige: Retfærdig er du, som er, og som var, du hellige, fordi du har fældet denne Dom;…

Aabenbaring 18:20
Fryd dig over den, du Himmel, og I hellige og Apostle og Profeter! fordi Gud har skaffet eder Ret over den.

I speak.

Romerne 6:19
Jeg taler paa menneskelig Vis paa Grund af eders Køds Skrøbelighed. Ligesom I nemlig fremstillede eders Lemmer som Tjenere for Urenheden og Lovløsheden til Lovløshed, saaledes fremstiller nu eders Lemmer som Tjenere for Retfærdigheden, til Helliggørelse!

1.Korinther 9:8
Taler jeg vel dette blot efter menneskelig Vis, eller siger ikke ogsaa Loven dette?

Galaterne 3:15
Brødre! jeg taler paa Menneskevis: Ingen ophæver dog et Menneskes stadfæstede Arvepagt eller føjer noget dertil.

Links
Romerne 3:5 InterlinearRomerne 3:5 FlersprogedeRomanos 3:5 SpanskRomains 3:5 FranskeRoemer 3:5 TyskRomerne 3:5 KinesiskRomans 3:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 3
4Det være langt fra! Gud maa være sanddru, om end hvert Menneske er en Løgner, som der er skrevet: »For at du maa kendes retfærdig i dine Ord og vinde, naar du gaar i Rette.« 5Men dersom vor Uretfærdighed beviser Guds Retfærdighed, hvad skulle vi da sige? er Gud da uretfærdig, han, som lader sin Vrede komme? (Jeg taler efter menneskelig Vis). 6Det være langt fra! Thi hvorledes skal Gud ellers kunne dømme Verden?…
Krydshenvisninger
1.Mosebog 18:25
Det være langt fra dig at handle saaledes: at ihjelslaa retfærdige sammen med gudløse, saa de retfærdige faar samme Skæbne som de gudløse — det være langt fra dig! Skulde den, der dømmer hele Jorden, ikke selv øve Ret?«

Job 8:3
Mon Gud vel bøjer Retten, bøjer den Almægtige Retfærd?

Romerne 4:1
Hvad skulle vi da sige, at vor Stamfader Abraham har vundet efter Kødet?

Romerne 5:8
men Gud beviser sin Kærlighed over for os, ved at Kristus døde for os, medens vi endnu vare Syndere.

Romerne 6:1
Hvad skulle vi da sige? skulde vi blive ved i Synden, for at Naaden kunde blive desto større?

Romerne 6:19
Jeg taler paa menneskelig Vis paa Grund af eders Køds Skrøbelighed. Ligesom I nemlig fremstillede eders Lemmer som Tjenere for Urenheden og Lovløsheden til Lovløshed, saaledes fremstiller nu eders Lemmer som Tjenere for Retfærdigheden, til Helliggørelse!

Romerne 7:7
Hvad skulle vi da sige? er Loven Synd? Det være langt fra! Men jeg kendte ikke Synden uden ved Loven; thi jeg kendte jo ikke Begæringen, hvis ikke Loven sagde: »Du maa ikke begære.«

Romerne 8:31
Hvad skulle vi da sige til dette? Er Gud for os, hvem kan da være imod os?

Romerne 9:14
Hvad skulle vi da sige? mon der er Uretfærdighed hos Gud? Det være langt fra!

Romerne 9:30
Hvad skulle vi da sige? At Hedninger, som ikke jagede efter Retfærdighed, fik Retfærdighed; nemlig Retfærdigheden af Tro;

1.Korinther 9:8
Taler jeg vel dette blot efter menneskelig Vis, eller siger ikke ogsaa Loven dette?

1.Korinther 15:32
Hvis jeg som et almindeligt Menneske har kæmpet med vilde Dyr i Efesus, hvad Gavn har jeg saa deraf? Dersom døde ikke oprejses, da »lader os spise og drikke, thi i Morgen dø vi.«

2.Korinther 6:4
men i alting anbefale vi som Guds Tjenere os selv ved stor Udholdenhed i Trængsler, i Nød, i Angster,

2.Korinther 7:11
Thi se, just dette, at I bleve bedrøvede efter Guds Sind, hvor stor en Iver virkede det ikke hos eder, ja Forsvar, ja Harme, ja Frygt, ja Længsel, ja Nidkærhed, ja Straf! Paa enhver Maade beviste I, at I selv vare rene i den Sag.

Galaterne 2:18
naar jeg nemlig igen bygger det op, som jeg nedbrød, da viser jeg mig selv som Overtræder.

Galaterne 3:15
Brødre! jeg taler paa Menneskevis: Ingen ophæver dog et Menneskes stadfæstede Arvepagt eller føjer noget dertil.

Romerne 3:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden