1.Korinther 6:15
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Vide I ikke, at eders Legemer ere Kristi Lemmer? Skal jeg da tage Kristi Lemmer og gøre Skøgelemmer deraf? Det være langt fra!

Norsk (1930)
Vet I ikke at eders legemer er Kristi lemmer? skal jeg da ta Kristi lemmer og gjøre dem til en skjøges lemmer? Langt derifra!

Svenska (1917)
Veten I icke att edra kroppar äro Kristi lemmar? Skall jag nu taga Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Bort det!

King James Bible
Know ye not that your bodies are the members of Christ? shall I then take the members of Christ, and make them the members of an harlot? God forbid.

English Revised Version
Know ye not that your bodies are members of Christ? shall I then take away the members of Christ, and make them members of a harlot? God forbid.
Bibel Viden Treasury

your.

1.Korinther 6:19
Eller vide I ikke, at eders Legeme er et Tempel for den Helligaand, som er i eder, hvilken I have fra Gud, og at I ikke ere eders egne?

1.Korinther 11:3
Men jeg vil, at I skulle vide, at Kristus er enhver Mands Hoved; men Manden er Kvindens Hoved; men Gud er Kristi Hoved.

1.Korinther 12:27
Men I ere Kristi Legeme, og Lemmer enhver især.

Romerne 12:5
saaledes ere vi mange eet Legeme i Kristus, men hver for sig hverandres Lemmer.

Efeserne 1:22,23
og lagde alt under hans Fødder, og ham gav han som Hoved over alting til Menigheden,…

Efeserne 4:12,15,16
til de helliges fuldkomne Beredelse, til en Tjenestegerning, til Kristi Legemes Opbyggelse,…

Efeserne 5:23,30
thi en Mand er sin Hustrus Hoved, ligesom ogsaa Kristus er Menighedens Hoved. Han er sit Legemes Frelser.…

Kolossenserne 2:19
og ikke holder fast ved Hovedet, ud fra hvem hele Legemet, idet det hjælpes og sammenknyttes ved sine Bindeled og Baand, vokser Guds Vækst.

God.

1.Mosebog 44:17
Men han svarede: »Det være langt fra mig at handle saaledes; den, Bægeret fandtes hos, skal være min Træl, men I andre kan i Fred drage hjem til eders Fader.«

Lukas 20:16
Han vil komme og ødelægge disse Vingaardsmænd og give Vingaarden til andre.« Men da de hørte det, sagde de: »Det ske aldrig!«

Romerne 3:3,4,6,31
Thi hvad? om nogle vare utro, skal da deres Utroskab gøre Guds Trofasthed til intet?…

Romerne 6:2,15
Det være langt fra! Vi, som jo ere døde fra Synden, hvorledes skulle vi endnu leve i den?…

Romerne 7:7,13
Hvad skulle vi da sige? er Loven Synd? Det være langt fra! Men jeg kendte ikke Synden uden ved Loven; thi jeg kendte jo ikke Begæringen, hvis ikke Loven sagde: »Du maa ikke begære.«…

Galaterne 2:17
Men naar vi, idet vi søgte at blive retfærdiggjorte i Kristus, ogsaa selv fandtes at være Syndere, saa er jo Kristus en Tjener for Synd? Det være langtfra!

Galaterne 3:21
Er da Loven imod Guds Forjættelser? Det være langtfra! Ja, hvis der var givet en Lov, som kunde levendegøre, da var Retfærdigheden virkelig af Lov.

Galaterne 6:14
Men det være langt fra mig at rose mig uden af vor Herres Jesu Kristi Kors, ved hvem Verden er korsfæstet for mig, og jeg for Verden.

Links
1.Korinther 6:15 Interlinear1.Korinther 6:15 Flersprogede1 Corintios 6:15 Spansk1 Corinthiens 6:15 Franske1 Korinther 6:15 Tysk1.Korinther 6:15 Kinesisk1 Corinthians 6:15 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Korinther 6
14og Gud har baade oprejst Herren og skal oprejse os ved sin Kraft. 15Vide I ikke, at eders Legemer ere Kristi Lemmer? Skal jeg da tage Kristi Lemmer og gøre Skøgelemmer deraf? Det være langt fra! 16Eller vide I ikke, at den, som holder sig til Skøgen, er eet Legeme med hende? »Thi de to,« hedder det, »skulle blive til eet Kød.«…
Krydshenvisninger
Lukas 20:16
Han vil komme og ødelægge disse Vingaardsmænd og give Vingaarden til andre.« Men da de hørte det, sagde de: »Det ske aldrig!«

Romerne 12:5
saaledes ere vi mange eet Legeme i Kristus, men hver for sig hverandres Lemmer.

1.Korinther 6:3
Vide I ikke, at vi skulle dømme Engle? end sige da i timelige Ting!

1.Korinther 6:13
Maden er for Bugen og Bugen for Maden; men Gud skal tilintetgøre baade denne og hin. Legemet derimod er ikke for Utugt, men for Herren, og Herren for Legemet;

1.Korinther 6:17
Men den, som holder sig til Herren, er een Aand med ham.

1.Korinther 12:27
Men I ere Kristi Legeme, og Lemmer enhver især.

Efeserne 5:30
Thi vi ere Lemmer paa hans Legeme.

1.Korinther 6:14
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden