Romerne 10
Norsk (1930)
1Brødre! mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. 2For jeg gir dem det vidnesbyrd at de har nidkjærhet for Gud, men ikke med skjønnsomhet; 3for da de ikke kjente Guds rettferdighet og strevde efter å grunne sin egen rettferdighet, gav de sig ikke inn under Guds rettferdighet. 4For Kristus er lovens ende, til rettferdighet for hver den som tror.

5For Moses skriver om rettferdigheten av loven: Det menneske som gjør disse ting, skal leve ved dem; 6men rettferdigheten av troen sier så: Si ikke i ditt hjerte: Hvem skal fare op til himmelen - det vil si: for å hente Kristus ned - ? 7eller: Hvem skal fare ned i avgrunnen - det vil si: for å hente Kristus op fra de døde - ? 8Men hvad sier den? Ordet er dig nær, i din munn og i ditt hjerte; det er troens ord, det som vi forkynner, 9for dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud opvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst; 10for med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. 11For Skriften sier: Hver den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. 12Det er jo ingen forskjell på jøde og greker; de har alle den samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham; 13for hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

14Hvorledes kan de da påkalle den som de ikke tror på? og hvorledes kan de tro der de ikke har hørt? og hvorledes kan de høre uten at det er nogen som forkynner? 15og hvorledes kan de forkynne uten at de blir utsendt? som skrevet er: Hvor fagre deres føtter er som forkynner fred, som bærer godt budskap!

16Men ikke alle var lydige mot evangeliet. For Esaias sier: Herre! hvem trodde vel det han hørte av oss? 17Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord;

18men jeg sier: Har de da ikke fått høre? Jo til visse; deres røst gikk ut til all jorden, og deres ord til jorderikes ende.

19Men jeg sier: Kjente da Israel ikke til det? Først sier Moses: Jeg vil gjøre eder nidkjære på det som ikke er et folk; på et uforstandig folk vil jeg gjøre eder harme;

20og Esaias våger sig til å si: Jeg blev funnet av dem som ikke søkte mig; jeg åpenbarte mig for dem som ikke spurte efter mig;

21men om Israel sier han: Hele dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig og gjenstridig folk.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Romans 9
Top of Page
Top of Page