Galaterne 6:16
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og saa mange, som vandre efter denne Rettesnor, over dem være Fred og Barmhjertighed, og over Guds Israel!

Norsk (1930)
Og så mange som går frem efter denne rettesnor, fred og miskunn være over dem og over Guds Israel!

Svenska (1917)
Och över alla dem som komma att vandra efter detta rättesnöre, över dem vare frid och barmhärtighet, ja, över Guds Israel.

King James Bible
And as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the Israel of God.

English Revised Version
And as many as shall walk by this rule, peace be upon them, and mercy, and upon the Israel of God.
Bibel Viden Treasury

walk.

Galaterne 5:16,25
Men jeg siger: Vandrer efter Aanden, saa fuldbyrde I ingenlunde Kødets Begæring.…

Salmerne 125:4,5
HERRE, vær god mod de gode, de oprigtige af Hjertet;…

Filipperne 3:16
Kun at vi, saa vidt vi ere komne, vandre i samme Retning.

peace.

Galaterne 1:3
Naade være med eder og Fred fra Gud Fader og vor Herre Jesus Kristus,

4.Mosebog 6:23-27
Tal til Aron og hans Sønner og sig: Naar I velsigner Israeliterne, skal I sige til dem:…

1.Krønikebog 12:18
Saa iførte Aanden sig Amasaj, de tredives Anfører, og han sagde: »For dig, David, og med dig, Isajs Søn! Fred, Fred være med dig, og Fred med dine Hjælpere, thi dig hjælper din Gud!« Da tog David imod dem og satte dem i Spidsen for Krigerskaren.

Salmerne 125:5
men dem, der slaar ind paa Krogveje, dem bortdrive HERREN tillige med Udaadsmænd. Fred over Israel!

Johannes 14:27
Fred efterlader jeg eder, min Fred giver jeg eder; jeg giver eder ikke, som Verden giver. Eders Hjerte forfærdes ikke og forsage ikke!

Johannes 16:33
Dette har jeg talt til eder, for at I skulle have Fred i mig. I Verden have I Trængsel; men værer frimodige, jeg har overvundet Verden.«

See on

Romerne 1:7
Til alle Guds elskede, som ere i Rom, kaldede hellige. Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!

Filipperne 4:7
og Guds Fred, som overgaar al Forstand, skal bevare eders Hjerter og eders Tanker i Kristus Jesus.

the Israel.

Galaterne 3:7-9,29
Erkender altsaa, at de, som ere af Tro, disse ere Abrahams Børn.…

Salmerne 73:1
En Salme af Asaf. Visselig, god er Gud mod Israel; mod dem, der er rene af Hjertet!

Esajas 45:25
Ved HERREN naar al Israels Æt til sin Ret og jubler.

Hoseas 1:10
Men Israeliternes Tal skal blive som Sandet ved Havet, der ikke kan maales eller tælles. Og i Stedet for »I er ikke mit Folk« skal de kaldes »den levende Guds Børn«.

Johannes 1:47
Jesus saa Nathanael komme til sig, og han siger om ham: »Se, det er sandelig en Israelit, i hvem der ikke er Svig.«

Romerne 2:28,29
Thi ikke den er Jøde, som er det i det udvortes, ej heller er det Omskærelse, som sker i det udvortes, i Kød;…

Romerne 4:12
og Fader til omskaarne, til dem, som ikke alene have Omskærelse, men ogsaa vandre i den Tros Spor, hvilken vor Fader Abraham havde som uomskaaren.

Romerne 9:6-8
Ikke dog som om Guds Ord har glippet; thi ikke alle, som stamme fra Israel, ere Israel;…

Filipperne 3:3
Thi vi ere Omskærelsen, vi, som tjene i Guds Aand og rose os i Kristus Jesus og ikke forlade os paa Kødet,

1.Peter 2:5-9
og lader eder selv som levende Sten opbygge som et aandeligt Hus, til et helligt Præsteskab, til at frembære aandelige Ofre, velbehagelige for Gud ved Jesus Kristus.…

Links
Galaterne 6:16 InterlinearGalaterne 6:16 FlersprogedeGálatas 6:16 SpanskGalates 6:16 FranskeGalater 6:16 TyskGalaterne 6:16 KinesiskGalatians 6:16 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Galaterne 6
16Og saa mange, som vandre efter denne Rettesnor, over dem være Fred og Barmhjertighed, og over Guds Israel! 17Herefter volde ingen mig Besvær; thi jeg bærer Jesu Mærketegn paa mit Legeme.…
Krydshenvisninger
Salmerne 125:5
men dem, der slaar ind paa Krogveje, dem bortdrive HERREN tillige med Udaadsmænd. Fred over Israel!

Romerne 9:6
Ikke dog som om Guds Ord har glippet; thi ikke alle, som stamme fra Israel, ere Israel;

Galaterne 3:7
Erkender altsaa, at de, som ere af Tro, disse ere Abrahams Børn.

Galaterne 3:29
Men naar I høre Kristus til, da ere I jo Abrahams Sæd, Arvinger ifølge Forjættelse.

Efeserne 6:23
Fred være med Brødrene og Kærlighed med Tro fra Gud Fader og den Herre Jesus Kristus!

Filipperne 3:3
Thi vi ere Omskærelsen, vi, som tjene i Guds Aand og rose os i Kristus Jesus og ikke forlade os paa Kødet,

Filipperne 3:16
Kun at vi, saa vidt vi ere komne, vandre i samme Retning.

1.Peter 1:3
Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som efter sin store Barmhjertighed har genfødt os til et levende Haab ved Jesu Kristi Opstandelse fra de døde,

Judas 1:2
Barmhjertighed og Fred og Kærlighed vorde eder mangfoldig til Del!

Galaterne 6:15
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden