Apostlenes G. 11:14
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Han skal tale Ord til dig, ved hvilke du og hele dit Hus skal frelses.

Norsk (1930)
han skal tale ord til dig som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus.

Svenska (1917)
Han skall tala till dig ord genom vilka du skall bliva frälst, du själv och hela ditt hus.'

King James Bible
Who shall tell thee words, whereby thou and all thy house shall be saved.

English Revised Version
who shall speak unto thee words, whereby thou shalt be saved, thou and all thy house.
Bibel Viden Treasury

words.

Apostlenes G. 10:6,22,32,33,43
Han har Herberge hos en vis Simon, en Garver, hvis Hus er ved Havet.«…

Apostlenes G. 16:31
Men de sagde: »Tro paa den Herre Jesus Kristus, saa skal du blive frelst, du og dit Hus.«

Salmerne 19:7-11
HERRENS Lov er fuldkommen, kvæger Sjælen, HERRENS Vidnesbyrd holder, gør enfoldig viis,…

Markus 16:16
Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den, som ikke tror, skal blive fordømt.

Johannes 6:63,68
Det er Aanden, som levendegør, Kødet gavner intet; de Ord, som jeg har talt til eder, ere Aand og ere Liv.…

Johannes 12:50
Og jeg ved, at hans Befaling er evigt Liv. Altsaa, hvad jeg taler, taler jeg saaledes, som Faderen har sagt mig.«

Johannes 20:31
Men dette er skrevet, for at I skulle tro, at Jesus er Kristus, Guds Søn, og for at I, naar I tro, skulle have Livet i hans Navn.

Romerne 1:16,17
Thi jeg skammer mig ikke ved Evangeliet; thi det er en Guds Kraft til Frelse for hver den, som tror, baade for Jøde først og for Græker.…

Romerne 10:9,10
Thi dersom du med din Mund bekender Jesus som Herre og tror i dit Hjerte, at Gud oprejste ham fra de døde, da skal du blive frelst.…

1.Johannes 5:9-13
Dersom vi tage imod Menneskenes Vidnesbyrd, da er Guds Vidnesbyrd større; ti dette er Guds Vidnesbyrd, at han har vidnet om sin Søn.…

all.

Apostlenes G. 2:39
Thi for eder er Forjættelsen og for eders Børn og for alle dem, som ere langt borte, saa mange som Herren vor Gud vil tilkalde.«

Apostlenes G. 16:15,31
Men da hun og hendes Hus var blevet døbt, bad hun og sagde: «Dersom I agte mig for at være Herren tro, da kommer ind i mit Hus og bliver der!» Og hun nødte os.…

1.Mosebog 17:7
Jeg opretter min Pagt mellem mig og dig og dit Afkom efter dig fra Slægt til Slægt, og det skal være en evig Pagt, at jeg vil være din Gud og efter dig dit Afkoms Gud;

1.Mosebog 18:19
Jeg har jo udvalgt ham, for at han skal paalægge sine Børn og sine Efterkommere at vogte paa HERRENS Vej ved at øve Retfærdighed og Ret, for at HERREN kan give Abraham alt, hvad han har forjættet ham.«

Salmerne 103:17
Men HERRENS Miskundhed varer fra Evighed og til Evighed over dem, der frygter ham, og hans Retfærd til Børnenes Børn

Salmerne 112:2
Hans Æt bliver mægtig paa Jord, den Oprigtiges Slægt velsignes;

Salmerne 115:13,14
velsigner dem, der frygter HERREN, og det baade smaa og store.…

Ordsprogene 20:7
Retfærdig er den, som lydefrit vandrer, hans Sønner faar Lykke efter ham.

Esajas 61:8,9
thi jeg elsker Ret, jeg, HERREN, jeg hader forbryderisk Rov. Jeg giver dem Løn i Trofasthed og slutter med dem en evig Pagt.…

Jeremias 32:39
og jeg vil give dem eet Hjerte og een Vej, saa de frygter mig alle Dage, at det maa gaa dem og deres Sønner efter dem vel.

Lukas 19:10
thi Menneskesønnen er kommen for at søge og frelse det fortabte.«

Links
Apostlenes G. 11:14 InterlinearApostlenes G. 11:14 FlersprogedeHechos 11:14 SpanskActes 11:14 FranskeApostelgeschichte 11:14 TyskApostlenes G. 11:14 KinesiskActs 11:14 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes G. 11
13Og han fortalte os, hvorledes han havde set Engelen staa i hans Hus og sige: Send Bud til Joppe og lad Simon med Tilnavn Peter hente! 14Han skal tale Ord til dig, ved hvilke du og hele dit Hus skal frelses. 15Men idet jeg begyndte at tale, faldt den Helligaand paa dem ligesom ogsaa paa os i Begyndelsen.…
Krydshenvisninger
Johannes 4:53
Da skønnede Faderen, at det var sket i den Time, da Jesus sagde til ham: »Din Søn lever;« og han troede selv og hele hans Hus.

Apostlenes G. 10:2
en from Mand, der frygtede Gud tillige med hele sit Hus og gav Folket mange Almisser og altid bad til Gud,

Apostlenes G. 10:22
Men de sagde: »Høvedsmanden Kornelius, en retfærdig og gudfrygtig Mand, som har godt Vidnesbyrd af hele Jødernes Folk, har af en hellig Engel faaet Befaling fra Gud til at lade dig hente til sit Hus og høre, hvad du har at sige.«

Apostlenes G. 11:13
Og han fortalte os, hvorledes han havde set Engelen staa i hans Hus og sige: Send Bud til Joppe og lad Simon med Tilnavn Peter hente!

Apostlenes G. 16:15
Men da hun og hendes Hus var blevet døbt, bad hun og sagde: «Dersom I agte mig for at være Herren tro, da kommer ind i mit Hus og bliver der!» Og hun nødte os.

Apostlenes G. 16:31
Men de sagde: »Tro paa den Herre Jesus Kristus, saa skal du blive frelst, du og dit Hus.«

Apostlenes G. 16:34
Og han førte dem op i sit Hus og satte et Bord for dem og frydede sig over, at han med hele sit Hus var kommen til Troen paa Gud.

Apostlenes G. 18:8
Men Synagogeforstanderen Krispus troede paa Herren tillige med hele sit Hus, og mange af Korinthierne, som hørte til, troede og bleve døbte.

1.Korinther 1:16
Dog, jeg døbte ogsaa Stefanas's Hus; ellers ved jeg ikke, om jeg døbte nogen anden.

Apostlenes G. 11:13
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden