Salmerne 48:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
En Sang. En Salme af Koras Sønner. (2) Stor og højlovet er vor Gud i sin Stad.

Norsk (1930)
En sang, en salme; av Korahs barn. (2) Stor er Herren og høilovet i vår Guds stad, på hans hellige berg.

Svenska (1917)
En sång, en psalm av Koras söner. (2) Stor är HERREN och högt lovad, i vår Guds stad, på sitt heliga berg.

King James Bible
A Song and Psalm for the sons of Korah. Great is the LORD, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of his holiness.

English Revised Version
A Song; a Psalm of the sons of Korah. Great is the LORD, and highly to be praised, in the city of our God, in his holy mountain.
Bibel Viden Treasury

for.

Salmerne 46:1
Til Sangmesteren. Af Koras Sønner. Al-alamot. En Sang. (2) Gud er vor Tilflugt og Styrke, en Hjælp i Angster, prøvet til fulde.

Great

Salmerne 86:10
Thi du er stor og gør vidunderlige Ting, du alene er Gud.

Salmerne 99:3,4
de priser dit Navn, det store og frygtelige; hellig er han!…

Salmerne 145:3
Stor og højlovet er HERREN, hans Storhed kan ikke ransages.

Salmerne 147:5
Vor Herre er stor og vældig, hans Indsigt er uden Maal;

greatly

Salmerne 89:1-7
En Maskil af Ezraiten Etan. (2) Om HERRENS Naade vil jeg evigt synge, fra Slægt til Slægt med min Mund forkynde din Trofasthed.…

Nehemias 9:5
og Leviterne Jesua, Kadmiel, Bani, Hasjabneja, Sjerebja, Hodija, Sjebanja og Petaja sagde: »Staa op og lov HERREN eders Gud fra Evighed til Evighed!« Da lovede de hans herlige Navn, som er ophøjet over al Lov og Pris.

Aabenbaring 15:3,4
Og de sang Mose, Guds Tjeners, Sang, og Lammets Sang, og sagde: Store og vidunderlige ere dine Gerninger, Herre, Gud, du almægtige! retfærdige og sande ere dine Veje, du Folkeslagenes Konge!…

Aabenbaring 19:5
Og en Røst udgik fra Tronen og sagde: Lover vor Gud, alle hans Tjenere, I, som frygte ham, de smaa og de store!

city

Salmerne 46:4
En Flod og dens Bække glæder Guds Stad, den Højeste har helliget sin Bolig;

Salmerne 65:1
Til Sangmesteren. En Salme af David. En Sang. (2) Lovsang tilkommer dig paa Zion, o Gud, dig indfrier man Løfter, du, som hører Bønner;

Salmerne 78:68
han udvalgte Judas Stamme, Zions Bjerg, som han elsker;

Salmerne 87:3
Der siges herlige Ting om dig, du Guds Stad. — Sela.

Hebræerne 12:22
Men I ere komne til Zions Bjerg og til den levende Guds Stad, til det himmelske Jerusalem og til Englenes Titusinder i Højtidsskare

Aabenbaring 21:2,10-22
Og jeg saa den hellige Stad, det nye Jerusalem, stige ned fra Himmelen fra Gud, beredt som en Brud, der er smykket før sin Brudgom.…

mountain

Salmerne 47:8
Gud har vist, han er Folkenes Konge, paa sin hellige Trone har Gud taget Sæde.

Salmerne 99:9
Ophøj HERREN vor Gud, bøj eder for hans hellige Bjerg, thi hellig er HERREN vor Gud!

Esajas 2:2,3
Det skal ske i de sidste Dage, at HERRENS Huses Bjerg, grundfæstet paa Bjergenes Top, skal løfte sig op over Højene. Did skal Folkene strømme…

Esajas 27:13
Paa hin Dag skal der stødes i det store Horn, og de tabte i Assyrien og de bortdrevne i Ægypten skal komme og tilbede HERREN paa det hellige Bjerg i Jerusalem.

Jeremias 31:23
Saa siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: End skal de i Judas Land og Byer sige dette Ord, naar jeg vender deres Skæbne: »HERREN velsigne dig, du Retfærds Bolig, du hellige Bjerg!«

Obadias 1:17
Men paa Zions Bjerg skal der være Frelse, og det skal være en Helligdom, og Jakobs Hus skal tage sine Ejendomme i Eje.

Mika 4:1
Og det skal ske i de sidste Dage, at HERRENS Huses Bjerg, grundfæstet paa Bjergenes Top, skal løfte sig op over Højene. Did skal Folkeslag strømme

Zakarias 8:3
Saa siger HERREN: Jeg vender tilbage til Zion og fæster Bo i Jerusalem; Jerusalem skal kaldes den trofaste By, og Hærskarers HERRES Bjerg det hellige Bjerg.

Matthæus 24:15
Naar I da se Ødelæggelsens Vederstyggelighed, hvorom der er talt ved Profeten Daniel, staa paa hellig Grund, (den, som læser det, han give Agt!)

Links
Salmerne 48:1 InterlinearSalmerne 48:1 FlersprogedeSalmos 48:1 SpanskPsaume 48:1 FranskePsalm 48:1 TyskSalmerne 48:1 KinesiskPsalm 48:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 48
1En Sang. En Salme af Koras Sønner. (2) Stor og højlovet er vor Gud i sin Stad. 2Smukt løfter sig hans hellige Bjerg, al Jordens Fryd, Zions Bjerg i det højeste Nord, den store Konges By.…
Krydshenvisninger
2.Samuel 22:4
Jeg paakalder HERREN, den Højlovede, og frelses fra mine Fjender.

1.Krønikebog 16:25
Thi stor og højlovet er HERREN, forfærdelig over alle Guder;

Salmerne 2:6
»Jeg har dog indsat min Konge paa Zion, mit hellige Bjerg!«

Salmerne 18:3
Jeg paakalder HERREN, den Højlovede, og frelses fra mine Fjender.

Salmerne 46:4
En Flod og dens Bække glæder Guds Stad, den Højeste har helliget sin Bolig;

Salmerne 87:1
Af Koras Sønner. En Salme. En Sang. Sin Stad, grundfæstet paa hellige Bjerge, har HERREN kær,

Salmerne 95:3
Thi HERREN er en vældig Gud, en Konge stor over alle Guder;

Salmerne 96:4
Thi stor og højlovet er HERREN, forfærdelig over alle Guder;

Salmerne 99:2
Stor er HERREN paa Zion, ophøjet over alle Folkeslag;

Salmerne 113:3
fra Sol i Opgang til Sol i Bjærge være HERRENS Navn lovpriset!

Salmerne 132:13
Thi HERREN har udvalgt Zion, ønsket sig det til Bolig:

Salmerne 135:5
Ja, jeg ved, at HERREN er stor, vor Herre er større end alle Guder.

Salmerne 145:3
Stor og højlovet er HERREN, hans Storhed kan ikke ransages.

Salmerne 147:5
Vor Herre er stor og vældig, hans Indsigt er uden Maal;

Esajas 2:3
og talrige Folkeslag vandre: »Kom, lad os drage til HERRENS Bjerg, til Jakobs Guds Hus; han skal lære os sine Veje, saa vi kan gaa paa hans Stier; thi fra Zion udgaar Aabenbaring, fra Jerusalem HERRENS Ord.«

Jeremias 10:6
(Din Lige findes ikke, HERRE; stor er du og stort dit Navn i Vælde.

Jeremias 31:23
Saa siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: End skal de i Judas Land og Byer sige dette Ord, naar jeg vender deres Skæbne: »HERREN velsigne dig, du Retfærds Bolig, du hellige Bjerg!«

Ezekiel 35:10
Fordi du sagde: »De tvende Folk og de tvende Lande skal tilhøre mig, jeg vil tage dem i Eje!« skønt HERREN var der,

Daniel 2:45
thi du saa jo, at en Sten reves løs fra Klippen, dog ikke ved Menneskehænder, og knuste Jern, Ler, Kobber, Sølv og Guld. En stor Gud har kundgjort Kongen, hvad der skal ske herefter; og Drømmen er sand og Tydningen troværdig.«

Mika 4:1
Og det skal ske i de sidste Dage, at HERRENS Huses Bjerg, grundfæstet paa Bjergenes Top, skal løfte sig op over Højene. Did skal Folkeslag strømme

Salmerne 47:9
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden