Nehemias 9:5
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
og Leviterne Jesua, Kadmiel, Bani, Hasjabneja, Sjerebja, Hodija, Sjebanja og Petaja sagde: »Staa op og lov HERREN eders Gud fra Evighed til Evighed!« Da lovede de hans herlige Navn, som er ophøjet over al Lov og Pris.

Norsk (1930)
Og levittene Josva og Kadmiel, Bani, Hasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja og Petahja sa: Stå op og lov Herren eders Gud fra evighet til evighet! Ja, lovet være ditt herlige navn, som er ophøiet over all lov og pris!

Svenska (1917)
Och leviterna Jesua och Kadmiel, Bani, Hasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja och Petaja sade: »Stån upp och loven HERREN, eder Gud, från evighet till evighet. Ja, lovat vare ditt härliga namn, som är upphöjt över allt lov och pris.

King James Bible
Then the Levites, Jeshua, and Kadmiel, Bani, Hashabniah, Sherebiah, Hodijah, Shebaniah, and Pethahiah, said, Stand up and bless the LORD your God for ever and ever: and blessed be thy glorious name, which is exalted above all blessing and praise.

English Revised Version
Then the Levites, Jeshua, and Kadmiel, Bani, Hashabneiah, Sherebiah, Hodiah, Shebaniah, and Pethahiah, said, Stand up and bless the LORD your God from everlasting to everlasting: and blessed be thy glorious name, which is exalted above all blessing and praise.
Bibel Viden Treasury

Stand up

1.Kongebog 8:14,22
Derpaa vendte Kongen sig om og velsignede hele Israels Forsamling, der imens stod op;…

2.Krønikebog 20:13,19
Medens nu alle Judæerne stod for HERRENS Aasyn med deres Familier, Kvinder og Børn,…

Salmerne 134:1-3
Sang til Festrejserne. Op og lov nu HERREN, alle HERRENS Tjenere, som staar i HERRENS Hus ved Nattetide!…

Salmerne 135:1-3
Halleluja! Pris HERRENS Navn, pris det, I HERRENS Tjenere,…

bless

1.Krønikebog 29:20
Derpaa sagde David til hele Forsamlingen: »Lov HERREN eders Gud!« Og hele Forsamlingen lovede HERREN, deres Fædres Gud, og kastede sig ned for HERREN og Kongen.

Ezra 3:11
og de stemte i med Lov og Pris for HERREN med Ordene »thi han er god, og hans Miskundhed mod Israel varer evindelig!« Og hele Folket brød ud i høj Jubel, idet de priste HERREN, fordi Grunden var lagt til HERRENS Hus.

Salmerne 103:1,2
Af David. Min Sjæl, lov HERREN, og alt i mig love hans hellige Navn!…

Salmerne 117:1,2
Halleluja! Lovsyng HERREN, alle I Folk, pris ham, alle Stammer,…

Salmerne 145:2
Jeg vil love dig Dag efter Dag, evigt og altid prise dit Navn.

Salmerne 146:2
Jeg vil prise HERREN hele mit Liv, lovsynge min Gud, saa længe jeg lever.

Jeremias 33:10,11
Saa siger HERREN: Paa dette Sted, som I siger er ødelagt, uden Mennesker og Kvæg, i Judas Byer og paa Jerusalems Gader, der er lagt øde, uden Mennesker og Kvæg,…

Matthæus 11:25
Paa den Tid udbrød Jesus og sagde: »Jeg priser dig, Fader, Himmelens og Jordens Herre! fordi du har skjult dette for vise og forstandige og aabenbaret det for umyndige.

Efeserne 3:20,21
Men ham, som formaar over alle Ting at gøre langt ud over det, som vi bede eller forstaa, efter den Magt, som er virksom i os,…

1.Peter 1:3
Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som efter sin store Barmhjertighed har genfødt os til et levende Haab ved Jesu Kristi Opstandelse fra de døde,

thy glorious

2.Mosebog 15:6,11
Din højre, HERRE, er herlig i Kraft, din højre, HERRE, knuser Fjenden.…

5.Mosebog 28:58
Hvis du ikke omhyggeligt handler efter alle denne Lovs Ord, som staar skrevet i denne Bog, og frygter dette herlige og forfærdelige Navn, HERREN din Gud,

1.Krønikebog 29:13
Derfor priser vi dig nu, vor Gud, og lovsynger dit herlige Navn!

Salmerne 72:18,19
Lovet være Gud HERREN, Israels Gud, som ene gør Undergerninger,…

Salmerne 145:5,11,12
De taler om din Højheds herlige Glans, jeg vil synge om dine Undere;…

2.Korinther 4:6
Thi Gud, som sagde: »Af Mørke skal Lys skinne frem«, han har ladet det skinne i vore Hjerter for, at bringe Kundskaben om Guds Herlighed paa Kristi Aasyn for Lyset.

exalted

1.Kongebog 8:27
Men kan Gud da virkelig bo paa Jorden? Nej visselig, Himlene, ja Himlenes Himle kan ikke rumme dig, langt mindre dette Hus, som jeg har bygget!

1.Krønikebog 29:11
Din, HERRE, er Storheden, Magten, Æren, Glansen og Herligheden, thi alt i Himmelen og paa Jorden er dit; dit, o HERRE, er Riget, og selv løfter du dig som Hoved over alle.

Salmerne 16:2
Jeg siger til HERREN: »Du er min Herre; jeg har ikke andet Gode end dig.

Salmerne 106:2
Hvo kan opregne HERRENS vældige Gerninger, finde Ord til at kundgøre al hans Pris?

Links
Nehemias 9:5 InterlinearNehemias 9:5 FlersprogedeNehemías 9:5 SpanskNéhémie 9:5 FranskeNehemia 9:5 TyskNehemias 9:5 KinesiskNehemiah 9:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Nehemias 9
4Og Jesua, Bani, Kadmiel, Sjebanja, Bunni, Sjerebja, Bani og Kenani traadte op paa Leviternes Forhøjning og raabte med høj Røst til HERREN deres Gud; 5og Leviterne Jesua, Kadmiel, Bani, Hasjabneja, Sjerebja, Hodija, Sjebanja og Petaja sagde: »Staa op og lov HERREN eders Gud fra Evighed til Evighed!« Da lovede de hans herlige Navn, som er ophøjet over al Lov og Pris. 6Derpaa sagde Ezra: »Du, HERRE, er den eneste; du har skabt Himmelen, Himlenes Himle med al deres Hær, Jorden med alt, hvad der er paa den, Havene med alt, hvad der er i dem; du giver dem alle Liv, og Himmelens Hær tilbeder dig.…
Krydshenvisninger
1.Kongebog 8:15
og han sagde: »Lovet være HERREN, Israels Gud, hvis Haand har fuldført, hvad hans Mund talede til min Fader David, dengang han sagde:

Nehemias 9:4
Og Jesua, Bani, Kadmiel, Sjebanja, Bunni, Sjerebja, Bani og Kenani traadte op paa Leviternes Forhøjning og raabte med høj Røst til HERREN deres Gud;

Nehemias 9:6
Derpaa sagde Ezra: »Du, HERRE, er den eneste; du har skabt Himmelen, Himlenes Himle med al deres Hær, Jorden med alt, hvad der er paa den, Havene med alt, hvad der er i dem; du giver dem alle Liv, og Himmelens Hær tilbeder dig.

Salmerne 72:19
og lovet være hans herlige Navn evindelig; al Jorden skal fyldes af hans Herlighed. Amen, Amen!

Nehemias 9:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden