Salmenes 32
Norsk (1930)
1Av David; en læresalme. Salig er den hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult.

2Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og i hvis ånd det ikke er svik.

3Da jeg tidde, blev mine ben borttæret, idet jeg stønnet hele dagen.

4For dag og natt lå din hånd tungt på mig, min livssaft svant som ved sommerens tørke. Sela.

5Jeg bekjente min synd for dig og skjulte ikke min skyld, jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og du tok bort min syndeskyld. Sela.

6Derfor bede hver from til dig den tid du er å finne! Visselig, når store vannflommer kommer, til ham skal de ikke nå.

7Du er mitt skjul, du vokter mig for trengsel; med frelses jubel omgir du mig. Sela.

8Jeg vil lære dig og vise dig den vei du skal vandre; jeg vil gi dig råd med mitt øie.

9Vær ikke som hest og muldyr, som ikke har forstand! Deres smykke er tømme og bissel til å tvinge dem med; de vil ikke komme nær til dig.

10Den ugudelige har mange piner, men den som setter sin lit til Herren, ham omgir han med miskunnhet.

11Gled eder i Herren og fryd eder, I rettferdige, og juble, alle I opriktige av hjertet!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 31
Top of Page
Top of Page