Salmerne 146:6
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
som skabte Himmel og Jord, Havet og alt, hvad de rummer, som evigt bevarer sin Trofasthed

Norsk (1930)
som gjorde himmel og jord, havet og alt hvad i dem er, som er trofast til evig tid,

Svenska (1917)
till honom som har gjort himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är, till honom som håller tro evinnerligen,

King James Bible
Which made heaven, and earth, the sea, and all that therein is: which keepeth truth for ever:

English Revised Version
Which made heaven and earth, the sea, and all that in them is; which keepeth truth for ever:
Bibel Viden Treasury

made heaven

Salmerne 33:6
Ved HERRENS Ord blev Himlen skabt og al dens Hær ved hans Munds Aande.

Salmerne 136:5,6
Som skabte Himlen med Indsigt; thi hans Miskundhed varer evindelig!…

Salmerne 148:5,6
De skal prise HERRENS Navn, thi han bød, og de blev skabt;…

1.Mosebog 1:1
I Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden.

Jeremias 10:11,12
Saaledes skal I sige til dem: Guder, der ikke har skabt Himmel og Jord, skal forsvinde fra Jorden og under Himmelen.…

Jeremias 32:17
Ak, Herre, HERRE, du har jo skabt Himmelen og Jorden ved din vældige Styrke og din udstrakte Arm, intet er dig for underfuldt,

Johannes 1:3
Alle Ting ere blevne til ved det, og uden det blev end ikke een Ting til af det, som er.

Kolossenserne 1:16
thi i ham bleve alle Ting skabte i Himlene og paa Jorden, de synlige og de usynlige, være sig Troner eller Herredømmer eller Magter eller Myndigheder. Alle Ting ere skabte ved ham og til ham;

Aabenbaring 14:7
og han sagde med høj Røst: Frygter Gud og giver ham Ære, thi hans Doms Time er kommen, og tilbeder ham, som har gjort Himmelen og Jorden og Havet og Vandenes Kilder.

the sea

Salmerne 95:5
Havet er hans, han har skabt det, det tørre Land har hans Hænder dannet.

2.Mosebog 20:11
Thi i seks Dage gjorde HERREN Himmelen, Jorden og Havet med alt, hvad der er i dem, og paa den syvende Dag hvilede han; derfor har HERREN velsignet Hviledagen og helliget den.

Job 38:8-11
Hvem stængte for Havet med Porte, dengang det brusende udgik af Moders Skød,…

Ordsprogene 8:28,29
Da han fæstede Skyerne oventil og gav Verdensdybets Kilder deres faste Sted,…

keepeth truth

Salmerne 89:2,33
Thi du har sagt: »En evig Bygning er Naaden!« I Himlen har du grundfæstet din Trofasthed.…

Salmerne 98:3
han kom sin Naade mod Jakob i Hu, sin Trofasthed mod Israels Hus. Den vide Jord har skuet vor Guds Frelse.

Salmerne 100:5
Thi god er HERREN, hans Miskundhed varer evindelig, fra Slægt til Slægt hans Trofasthed!

5.Mosebog 7:9
saa skal du vide, at HERREN din Gud er den sande Gud, den trofaste Gud, der i tusinde Slægtled holder fast ved sin Pagt og sin Miskundhed mod dem, der elsker ham og holder hans Bud,

Daniel 9:4
Og jeg bad til HERREN min Gud, bekendte og sagde: »Ak, Herre, du store, forfærdelige Gud, som holder fast ved Pagten og Miskundheden mod dem, der elsker dig og holder dine Bud!

Mika 7:20
Du vil vise Jakob Trofasthed, Abraham Naade, som du svor vore Fædre til i fordums Dage.

Johannes 10:34
Jesus svarede dem: »Er der ikke skrevet i eders Lov: Jeg har sagt: I ere Guder?

Titus 1:2
i Haab om evigt Liv, hvilket Gud, som ikke lyver, har forjættet fra evige Tider,

Hebræerne 6:18
for at vi ved to uforanderlige Ting, i hvilke det var umuligt, at Gud kunde lyve, skulde have en kraftig Opmuntring, vi, som ere flyede hen for at holde fast ved det Haab, som ligger foran os,

Links
Salmerne 146:6 InterlinearSalmerne 146:6 FlersprogedeSalmos 146:6 SpanskPsaume 146:6 FranskePsalm 146:6 TyskSalmerne 146:6 KinesiskPsalm 146:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 146
5Salig den, hvis Hjælp er Jakobs Gud, hvis Haab staar til HERREN hans Gud, 6som skabte Himmel og Jord, Havet og alt, hvad de rummer, som evigt bevarer sin Trofasthed 7og skaffer de undertrykte Ret, som giver de sultne Brød! HERREN løser de fangne,…
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 4:24
Men da de hørte dette, opløftede de endrægtigt Røsten til Gud og sagde: »Herre, du, som har gjort Himmelen og Jorden og Havet og alle Ting, som ere i dem,

Apostlenes G. 14:15
raabte og sagde: »I Mænd! hvorfor gøre I dette? Vi ere ogsaa Mennesker, lige Kaar undergivne med eder, og vi forkynde eder Evangeliet om at vende om fra disse tomme Ting til den levende Gud, som har gjort Himmelen og Jorden og Havet og alt, hvad der er i dem;

Aabenbaring 14:7
og han sagde med høj Røst: Frygter Gud og giver ham Ære, thi hans Doms Time er kommen, og tilbeder ham, som har gjort Himmelen og Jorden og Havet og Vandenes Kilder.

1.Mosebog 1:10
og Gud kaldte det faste Land Jord, og Stedet, hvor Vandet samlede sig, kaldte han Hav. Og Gud saa, at det var godt.

Salmerne 95:5
Havet er hans, han har skabt det, det tørre Land har hans Hænder dannet.

Salmerne 115:15
velsignet er I af HERREN, Himlens og Jordens Skaber.

Salmerne 117:2
thi stor er hans Miskundhed mod os, HERRENS Trofasthed varer evindelig!

Jeremias 27:5
Jeg skabte Jorden og Menneskene og Kvæget paa Jorden ved min vældige Styrke og min udrakte Haand, og jeg giver den, til hvem jeg finder for godt.

Jeremias 51:15
Han skabte Jorden i sin Vælde, grundfæstede Jorderig i sin Visdom, og i sin indsigt udspændte han Himmelen.

Jonas 1:9
Han svarede: »Jeg er Hebræer, og jeg frygter HERREN, Himmelens Gud, som har skabt Havet og det tørre Land.«

Salmerne 146:5
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden