Matthæus 13:47
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Atter ligner Himmeriges Rige et Vod, som blev kastet i Havet og samlede Fisk af alle Slags.

Norsk (1930)
Atter er himlenes rike likt en not som kastes i havet og samler fisk av alle slags;

Svenska (1917)
Ytterligare är det med himmelriket, såsom när en not kastas i havet och samlar tillhopa fiskar av alla slag.

King James Bible
Again, the kingdom of heaven is like unto a net, that was cast into the sea, and gathered of every kind:

English Revised Version
Again, the kingdom of heaven is like unto a net, that was cast into the sea, and gathered of every kind:
Bibel Viden Treasury

a net.

Matthæus 4:19
Og han siger til dem: »Følger efter mig, saa vil jeg gøre eder til Menneskefiskere.«

Markus 1:17
Og Jesus sagde til dem: »Følger efter mig, saa vil jeg gøre eder til Menneskefiskere.«

Lukas 5:10
ligeledes ogsaa Jakob og Johannes, Zebedæus's Sønner, som vare Simons Staldbrødre. Og Jesus sagde til Simon: »Frygt ikke, fra nu af skal du fange Mennesker.«

and gathered.

Matthæus 13:26-30
Men da Sæden spirede frem og bar Frugt, da kom ogsaa Ugræsset til Syne.…

Matthæus 22:9,10
Gaar derfor ud paa Skillevejene og byder til Brylluppet saa mange, som I finde!…

Matthæus 25:1-4
Da skal Himmeriges Rige lignes ved ti Jomfruer, som toge deres Lamper og gik Brudgommen i Møde.…

Lukas 14:21-23
Og Tjeneren kom og meldte sin Herre dette; da blev Husbonden vred og sagde til sin Tjener: Gaa hurtig ud paa Byens Stræder og Gader, og før de fattige og vanføre og lamme og blinde herind!…

Johannes 15:2,6
Hver Gren paa mig, som ikke bærer Frugt, den borttager han, og hver den, som bærer Frugt, renser han, for at den skal bære mere Frugt.…

Apostlenes G. 5:1-10
Men en Mand, ved Navn Ananias, tillige med Safira, hans Hustru, solgte en Ejendom…

Apostlenes G. 8:18-22
Men da Simon saa, at den Helligaand blev given ved Apostlenes Haandspaalæggelse, bragte han dem Penge og sagde:…

Apostlenes G. 20:30
Og af eders egen Midte skal der opstaa Mænd, som skulle tale forvendte Ting for at drage Disciplene efter sig.

1.Korinther 5:1-6
I det hele taget høres der om Utugt iblandt eder, og det saadan Utugt, som end ikke findes iblandt Hedningerne, at en lever med sin Faders Hustru.…

1.Korinther 10:1-12
Thi jeg vil ikke, Brødre, at I skulle være uvidende om, at vore Fædre vare alle under Skyen og gik alle igennem Havet…

1.Korinther 11:19
Thi der maa endog være Partier iblandt eder, for at de prøvede kunne blive aabenbare iblandt eder.

2.Korinther 11:13-15,26
Thi saadanne ere falske Apostle, svigefulde Arbejdere, som paatage sig Skikkelse af Kristi Apostle.…

2.Korinther 12:20,21
Thi jeg frygter for, at, naar jeg kommer, jeg da maaske ikke skal finde eder saadanne, som jeg ønsker, og at jeg skal findes af eder saadan, som I ikke ønske; at der skal være Kiv, Nid, Hidsighed, Rænker, Bagtalelser, Øretuderier, Opblæsthed, Klammerier,…

Galaterne 2:4
nemlig for de indsnegne falske Brødres Skyld, som jo havde listet sig ind for at lure paa vor Frihed, som vi have i Kristus Jesus, for at de kunde gøre os til Trælle.

2.Timotheus 3:2-5
Thi Menneskene skulle være egenkærlige, pengegridske, praleriske, hovmodige, spottelystne, ulydige imod Forældre, utaknemmelige, ryggesløse,…

2.Timotheus 4:3,4
Thi den Tid skal komme, da de ikke skulle fordrage den sunde Lære, men efter deres egne Begæringer tage sig selv Lærere i Hobetal, efter hvad der kildrer deres Øren,…

Titus 1:9-11
en Mand, som holder fast ved det troværdige Ord efter Læren, for at han kan være dygtig til baade at formane ved den sunde Lære og at gendrive dem, som sige imod.…

2.Peter 2:1-3,13-22
Men der opstod ogsaa falske Profeter iblandt Folket, ligesom der ogsaa iblandt eder vil komme falske Lærere, som ville liste fordærvelige Vranglærdomme ind, idet de endog fornægte den Herre, som købte dem, og bringe en brat Undergang over sig selv,…

1.Johannes 2:18,19
Mine Børn! det er den sidste Time, og som I have hørt, at Antikrist kommer, saaledes ere nu mange Antikrister fremtraadte; deraf kende vi, at det er den sidste Time.…

1.Johannes 4:1-6
I elskede! tror ikke enhver Aand, men prøver Aanderne, om de ere af Gud; thi mange falske Profeter ere udgaaede i Verden.…

Judas 1:4,5
Thi der har indsneget sig nogle Mennesker, om hvem det for længe siden er forud skrevet, at de vilde falde under denne Dom: Ugudelige, som misbruge vor, Guds Naade til Uterlighed og fornægte vor eneste Hersker og Herre Jesus Kristus.…

Aabenbaring 3:1,15-17
Og skriv til Menighedens Engel i Sardes: Dette siger han, som har de syv Guds Aander og de syv Stjerner: Jeg kender dine Gerninger, at du har Ord for at leve og er dog død.…

Links
Matthæus 13:47 InterlinearMatthæus 13:47 FlersprogedeMateo 13:47 SpanskMatthieu 13:47 FranskeMatthaeus 13:47 TyskMatthæus 13:47 KinesiskMatthew 13:47 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 13
47Atter ligner Himmeriges Rige et Vod, som blev kastet i Havet og samlede Fisk af alle Slags. 48Og da det var blevet fuldt, drog man det op paa Strandbredden og satte sig og sankede de gode sammen i Kar, men kastede de raadne ud.…
Krydshenvisninger
Ezekiel 47:10
Fiskere skal staa ved det fra En-Gedi til En-Eglajim; et Sted til at udspænde Fiskegarn skal det være; dets Fisk skal være som det store Havs Fisk, saare mange.

Matthæus 13:44
Himmeriges Rige ligner en Skat, som er skjult i en Mark, og en Mand fandt og skjulte den, og af Glæde over den gaar han hen og sælger alt, hvad han har, og køber den Mark.

Matthæus 13:46
og da han fandt een meget kostbar Perle, gik han hen og solgte alt, hvad han havde, og købte den.

Matthæus 13:48
Og da det var blevet fuldt, drog man det op paa Strandbredden og satte sig og sankede de gode sammen i Kar, men kastede de raadne ud.

Matthæus 13:46
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden