Matthæus 25:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Da skal Himmeriges Rige lignes ved ti Jomfruer, som toge deres Lamper og gik Brudgommen i Møde.

Norsk (1930)
Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen.

Svenska (1917)
»Då skall det vara med himmelriket, såsom när tio jungfrur togo sina lampor och gingo ut för att möta brudgummen.

King James Bible
Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, which took their lamps, and went forth to meet the bridegroom.

English Revised Version
Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, which took their lamps, and went forth to meet the bridegroom.
Bibel Viden Treasury

Then.

Matthæus 24:42-51
Vaager derfor, thi I vide ikke, paa hvilken Dag eders Herre kommer.…

Lukas 21:34-36
Men vogter eder, at eders Hjerter ikke nogen Tid besværes af Svir og Drukkenskab og timelige Bekymringer, saa hin Dag kommer pludseligt over eder som en Snare.…

the kingdom.

Matthæus 3:2
»Omvender eder, thi Himmeriges Rige er kommet nær.«

Matthæus 13:24,31,38,44,45,47
En anden Lignelse fremsatte han for dem og sagde: »Himmeriges Rige lignes ved et Menneske, som saaede god Sæd i sin Mark.…

Matthæus 20:1
Thi Himmeriges Rige ligner en Husbond, som gik ud tidligt om Morgenen for at leje Arbejdere til sin Vingaard.

Matthæus 22:2
»Himmeriges Rige lignes ved en Konge, som gjorde Bryllup for sin Søn.

Daniel 2:44
Men i hine Kongers Dage vil Himmelens Gud oprette et Rige, som aldrig i Evighed skal forgaa, og Herredømmet skal ikke gaa over til noget andet Folk; det skal knuse og tilintetgøre alle hine Riger, men selv staa i al Evighed;

ten.

Salmerne 45:14
fulgt af Jomfruer føres hun frem i broget Pragt, Veninderne fører hende hen til Kongen.

Højsangen 1:3
Lifligt dufter dine Salver, dit Navn er en udgydt Salve, derfor har Kvinder dig kær.

Højsangen 5:8,16
Jeg besværger eder, Jerusalems Døtre: Saafremt I finder min Ven, hvad skal I da sige til ham? At jeg er syg af Kærlighed!…

Højsangen 6:1,8,9
Hvor er din Ven gaaet hen, du fagreste blandt Kvinder? Hvor har din Ven vendt sig hen? Vi vil søge ham med dig.…

1.Korinther 11:2
Men jeg roser eder, fordi I komme mig i Hu i alt og holde fast ved Overleveringerne, saaledes som jeg har overleveret eder dem.

Aabenbaring 14:4
Dette er dem, som ikke have besmittet sig med Kvinder, thi de ere jomfruelige; dette er dem, som følge Lammet, hvor det gaar. Disse ere løskøbte fra Menneskene, en Førstegrøde før Gud og Lammet,

which.

Matthæus 5:16
Lader saaledes eders Lys skinne for Menneskene, at de maa se eders gode Gerninger og ære eders Fader, som er i Himlene.

Lukas 12:35,36
Eders Lænder være omgjordede, og eders Lys brændende!…

Filipperne 2:15,16
for at I maa blive udadlelige og rene, Guds ulastelige Børn, midt i en vanartet og forvendt Slægt, iblandt hvilke I vise eder som Himmellys i Verden,…

went.

2.Timotheus 4:8
I øvrigt henligger Retfærdighedens Krans til mig, hvilken Herren, den retfærdige Dommer, skal give mig paa hin Dag, og ikke alene mig, men ogsaa alle dem, som have elsket hans Aabenbarelse.

Titus 2:13
forventende det salige Haab og den store Guds og vor Frelsers Jesu Kristi Herligheds Aabenbarelse,

2.Peter 1:13-15
Men jeg anser det for ret at vække eder ved Paamindelse, saa længe jeg er i dette Telt,…

2.Peter 3:12,13
idet I forvente og fremskynde Guds Dags Tilkommelse, for hvis Skyld Himle skulle antændes og opløses, og Elementer komme i Brand og smelte.…

the bridegroom.

Matthæus 9:15
Og Jesus sagde til dem: »Kunne Brudesvendene sørge, saa længe Brudgommen er hos dem? Men der skal komme Dage, da Brudgommen bliver tagen fra dem, og da skulle de faste.

Matthæus 22:2
»Himmeriges Rige lignes ved en Konge, som gjorde Bryllup for sin Søn.

Salmerne 45:9-11
Kongedøtre staar i kostbare Klæder, Dronningen i Ofirguldets Skrud ved din højre.…

Esajas 54:5
Thi din Ægtemand er din Skaber, hans Navn er Hærskarers HERRE, din Genløser er Israels Hellige, han kaldes al Jordens Gud.

Esajas 62:4,5
Du kaldes ej mer »den forladte«, dit Land »den ensomme«; nej, »Velbehag« kaldes du selv, og dit Land kaldes »Hustru«. Thi HERREN har Velbehag i dig, dit Land skal ægtes.…

Markus 2:19,20
Og Jesus sagde til dem: »Kunne Brudesvendene faste, medens Brudgommen er hos dem? Saa længe de have Brudgommen hos sig kunne de ikke faste.…

Lukas 5:34,35
Men Jesus sagde til dem: »Kunne I vel faa Brudesvendene til at faste, saa længe Brudgommen er hos dem?…

Johannes 3:29
Den, som har Bruden, er Brudgom; men Brudgommens Ven, som staar og hører paa ham, glæder sig meget over Brudgommens Røst. Saa er da denne min Glæde bleven fuldkommen.

2.Korinther 11:2
Thi jeg er nidkær for eder med Guds Nidkærhed; jeg har jo trolovet eder med een Mand for at fremstille en ren Jomfru for Kristus.

Efeserne 5:25-33
I Mænd! elsker eders Hustruer, ligesom ogsaa Kristus elskede Menigheden og hengav sig selv for den,…

Aabenbaring 19:7
Lader os glæde og fryde os og give ham Æren; thi Lammets Bryllup er kommet, og hans Brud har gjort sig rede.

Aabenbaring 21:2,9
Og jeg saa den hellige Stad, det nye Jerusalem, stige ned fra Himmelen fra Gud, beredt som en Brud, der er smykket før sin Brudgom.…

Links
Matthæus 25:1 InterlinearMatthæus 25:1 FlersprogedeMateo 25:1 SpanskMatthieu 25:1 FranskeMatthaeus 25:1 TyskMatthæus 25:1 KinesiskMatthew 25:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 25
1Da skal Himmeriges Rige lignes ved ti Jomfruer, som toge deres Lamper og gik Brudgommen i Møde. 2Men fem af dem vare Daarer, og fem kloge.…
Krydshenvisninger
Matthæus 13:24
En anden Lignelse fremsatte han for dem og sagde: »Himmeriges Rige lignes ved et Menneske, som saaede god Sæd i sin Mark.

Matthæus 25:7
Da vaagnede alle Jomfruerne og gjorde deres Lamper i Stand.

Lukas 12:35
Eders Lænder være omgjordede, og eders Lys brændende!

Johannes 3:29
Den, som har Bruden, er Brudgom; men Brudgommens Ven, som staar og hører paa ham, glæder sig meget over Brudgommens Røst. Saa er da denne min Glæde bleven fuldkommen.

Johannes 18:3
Saa tager Judas Vagtafdelingen og Svende fra Ypperstepræsterne og Farisæerne og kommer derhen med Fakler og Lamper og Vaaben.

Apostlenes G. 20:8
Men der var mange Lamper i Salen ovenpaa, hvor vi vare samlede.

Aabenbaring 4:5
Og fra Tronen udgaar der Lyn og Røster og Tordener, og syv Ildfakler brænde foran Tronen, hvilke ere de syv Guds Aander.

Aabenbaring 8:10
Og den tredje Engel basunede, og fra Himmelen faldt der en stor Stjerne, brændende som en Fakkel, og den faldt paa Tredjedelen al Floderne og paa Vandkilderne.

Matthæus 24:51
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden