Romerne 11:7
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Hvad altsaa? Det, Israel søger efter, har det ikke opnaaet, men Udvalget har opnaaet det; de øvrige derimod bleve forhærdede,

Norsk (1930)
Hvorledes altså? Det som Israel attrår, det har det ikke nådd; men de utvalgte har nådd det, de andre er blitt forherdet,

Svenska (1917)
Huru är det alltså? Vad Israel står efter, det har det icke fått; allenast de utvalda hava fått det, medan de andra hava blivit förstockade.

King James Bible
What then? Israel hath not obtained that which he seeketh for; but the election hath obtained it, and the rest were blinded

English Revised Version
What then? That which Israel seeketh for, that he obtained not; but the election obtained it, and the rest were hardened:
Bibel Viden Treasury

What then?

Romerne 3:9
Hvad da? have vi noget forud? Aldeles ikke; vi have jo ovenfor anklaget baade Jøder og Grækere for alle at være under Synd,

Romerne 6:15
Hvad da? skulde vi Synde, fordi vi ikke ere under Lov, men under Naade? Det være langt fra!

1.Korinther 10:19
Hvad siger jeg da? At Afgudsofferkød er noget? eller at en Afgud er noget?

Filipperne 1:18
Hvad saa? Kristus forkyndes dog paa enhver Maade, være sig paa Skrømt eller i Sandhed; og derover glæder jeg mig, og jeg vil ogsaa fremdeles glæde mig.

Israel.

Romerne 9:31,32
men Israel, som jagede efter en Retfærdigheds Lov, naaede ikke til en saadan Lov.…

Romerne 10:3
thi da de ikke kendte Guds. Retfærdighed og tragtede efter at opstille deres egen Retfærdighed, saa bøjede de sig ikke under Guds Retfærdighed.

Ordsprogene 1:28
Da svarer jeg ej, naar de kalder, de søger mig uden at finde,

Lukas 13:24
»Kæmper for at komme ind igennem den snævre Port; thi mange, siger jeg eder, skulle søge at komme ind og ikke formaa det.

Hebræerne 12:17
Thi I vide, at han ogsaa siden, da han ønskede at arve Velsignelsen, blev forkastet (thi han fandt ikke Rum for Omvendelse), omendskønt han begærede den med Taarer.

but the election.

Romerne 11:5
Saaledes er der ogsaa i den nærværende Tid blevet en Levning som et Naades-Udvalg.

Romerne 8:28-30
Men vi vide, at alle Ting samvirke til gode for dem, som elske Gud, dem, som efter hans Beslutning ere kaldede.…

Romerne 9:23
ogsaa for at kundgøre sin Herligheds Rigdom over Barmhjertigheds-Kar, som han forud havde beredt til Herlighed?

Efeserne 1:4
ligesom han har udvalgt os i ham før Verdens Grundlæggelse til at være hellige og ulastelige for hans Aasyn,

2.Thessaloniker 2:13,14
Men vi ere skyldige at takke Gud altid for eder, I af Herren elskede Brødre! fordi Gud har udvalgt eder fra Begyndelsen til Frelse ved Aandens Helligelse og Tro paa Sandheden,…

1.Peter 1:2
udvalgte efter Gud Faders Forudviden, ved Aandens Helligelse, til Lydighed og Bestænkelse med Jesu Kristi Blod: Naade og Fred vorde eder mangfoldig til Del!

and the rest.

Esajas 6:10
Gør Hjertet sløvt paa dette Folk, gør dets Ører tunge, dets Øjne blinde, saa det ikke kan se med Øjnene, ej heller høre med Ørene, ej heller fatte med Hjertet og omvende sig og læges.«

Esajas 44:18
De skønner ikke, de fatter ikke, thi deres Øjne er lukket, saa de ikke ser, og deres Hjerter, saa de ikke skønner.

Matthæus 13:14,15
Og paa dem opfyldes Esajas's Profeti, som siger: Med eders Øren skulle I høre og dog ikke forstaa og se med eders Øjne og dog ikke se.…

Johannes 12:40
»Han har blindet deres Øjne og forhærdet deres Hjerte, for at de ikke skulle se med Øjnene og forstaa med Hjertet og omvende sig, saa jeg kunde helbrede dem.«

2.Korinther 3:14
Men deres Tanker bleve forhærdede; thi indtil den Dag i Dag forbliver det samme Dække over Oplæsningen af den gamle Pagt uden at tages bort; thi i Kristus er det, at det svinder.

2.Korinther 4:4
dem, i hvem denne Verdens Gud har forblindet de vantros Tanker, for at Lyset ikke skulde skinne fra Evangeliet om Kristi Herlighed, han, som er Guds Billede.

2.Thessaloniker 2:10-12
og med alt Uretfærdigheds Bedrag for dem, som fortabes, fordi de ikke toge imod Kærligheden til Sandheden, saa de kunde blive frelste.…

blinded.

Romerne 9:18
Saa forbarmer han sig da over den, som han vil, men forhærder den, som han vil.

Links
Romerne 11:7 InterlinearRomerne 11:7 FlersprogedeRomanos 11:7 SpanskRomains 11:7 FranskeRoemer 11:7 TyskRomerne 11:7 KinesiskRomans 11:7 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 11
6Men er det af Naade, da er det ikke mere af Gerninger, ellers bliver Naaden ikke mere Naade. 7Hvad altsaa? Det, Israel søger efter, har det ikke opnaaet, men Udvalget har opnaaet det; de øvrige derimod bleve forhærdede, 8som der er skrevet: »Gud gav dem en Sløvheds Aand, Øjne til ikke at se med, Øren til ikke at høre med indtil den Dag i Dag.«…
Krydshenvisninger
Markus 6:52
Thi de havde ikke faaet Forstand af det, som var sket med Brødene; men deres Hjerte var forhærdet.

Romerne 9:18
Saa forbarmer han sig da over den, som han vil, men forhærder den, som han vil.

Romerne 9:31
men Israel, som jagede efter en Retfærdigheds Lov, naaede ikke til en saadan Lov.

Romerne 10:3
thi da de ikke kendte Guds. Retfærdighed og tragtede efter at opstille deres egen Retfærdighed, saa bøjede de sig ikke under Guds Retfærdighed.

Romerne 11:25
Thi jeg vil ikke, Brødre! at I skulle være uvidende om denne Hemmelighed, for at I ikke skulle være kloge i eders egne Tanker, at Forhærdelse delvis er kommen over Israel, indtil Hedningernes Fylde er gaaet ind;

2.Korinther 3:14
Men deres Tanker bleve forhærdede; thi indtil den Dag i Dag forbliver det samme Dække over Oplæsningen af den gamle Pagt uden at tages bort; thi i Kristus er det, at det svinder.

Efeserne 4:18
formørkede i deres Tanke, fremmedgjorte for Guds Liv som Følge af den Vankundighed, som er i dem paa Grund af deres Hjertes Forhærdelse,

Romerne 11:6
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden