Efeserne 4:18
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
formørkede i deres Tanke, fremmedgjorte for Guds Liv som Følge af den Vankundighed, som er i dem paa Grund af deres Hjertes Forhærdelse,

Norsk (1930)
formørket i sin tanke, fremmedgjort for Guds liv ved den vankundighet som er i dem på grunn av deres hjertes forherdelse,

Svenska (1917)
hedningarna, vilka, i följd av den okunnighet som råder hos dem genom deras hjärtans förstockelse, äro förmörkade till förståndet och bortkomna från det liv som är av Gud.

King James Bible
Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart:

English Revised Version
being darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the hardening of their heart;
Bibel Viden Treasury

the understanding.

Salmerne 74:20
se hen til Pagten, thi fyldte er Landets mørke Steder med Voldsfærds Boliger.

Salmerne 115:4-8
Deres Billeder er Sølv og Guld, Værk af Menneskehænder;…

Esajas 44:18-20
De skønner ikke, de fatter ikke, thi deres Øjne er lukket, saa de ikke ser, og deres Hjerter, saa de ikke skønner.…

Esajas 46:5-8
Med hvem vil I jævnstille, ligne mig, hvem vil I gøre til min Lige?…

Apostlenes G. 17:30
Efter at Gud altsaa har baaret over med disse Vankundighedens Tider, byder han nu Menneskene at de alle og alle Vegne skulle omvende sig.

Apostlenes G. 26:17,18
idet jeg udfrier dig fra Folket og fra Hedningerne, til hvilke jeg udsender dig…

Romerne 1:21-23,28
Thi skønt de kendte Gud, saa ærede eller takkede de ham dog ikke som Gud, men bleve taabelige i deres Tanker, og deres uforstandige Hjerte blev formørket.…

1.Korinther 1:21
Thi efterdi Verden ved sin Visdom ikke erkendte Gud i hans Visdom, behagede det Gud ved Prædikenens Daarskab at frelse dem, som tro,

2.Korinther 4:4
dem, i hvem denne Verdens Gud har forblindet de vantros Tanker, for at Lyset ikke skulde skinne fra Evangeliet om Kristi Herlighed, han, som er Guds Billede.

Galaterne 4:8
Dengang derimod, da I ikke kendte Gud, trællede I for de Guder, som af Natur ikke ere det.

1.Thessaloniker 4:5
ikke i Begærings Brynde som Hedningerne, der ikke kende Gud;

alienated.

Efeserne 2:12
at I paa den Tid, uden for Kristus, vare udelukkede fra Israels Borgerret og fremmede for Forjættelsens Pagter, uden Haab og uden Gud i Verden.

Romerne 8:7,8
efterdi Kødets Higen er Fjendskab imod Gud, thi det er ikke Guds Lov lydigt, det kan jo ikke heller være det.…

Galaterne 4:8
Dengang derimod, da I ikke kendte Gud, trællede I for de Guder, som af Natur ikke ere det.

Kolossenserne 1:21
Ogsaa eder, som fordum vare fremmedgjorte og fjendske af Sindelag i eders onde Gerninger,

1.Thessaloniker 4:5
ikke i Begærings Brynde som Hedningerne, der ikke kende Gud;

Jakob 4:4
I utro! vide I ikke, at Venskab med Verden er Fjendskab imod Gud? Derfor, den, som vil være Verdens Ven, bliver Guds Fjende.

because.

Romerne 1:21
Thi skønt de kendte Gud, saa ærede eller takkede de ham dog ikke som Gud, men bleve taabelige i deres Tanker, og deres uforstandige Hjerte blev formørket.

Romerne 2:19
og trøster dig til at være blindes Vejleder, et Lys for dem, som ere i Mørke,

1.Johannes 2:11
Men den, som hader sin Broder, er i Mørket og vandrer i Mørket, og han ved ikke, hvor han gaar hen, fordi Mørket har blindet hans Øjne.

blindness.

Daniel 5:20
Men da hans Hjerte blev hovmodigt og hans Aand stolt og overmodig, stødtes han fra Kongetronen, og hans Herlighed fratoges ham.

Matthæus 13:15
Thi dette Folks Hjerte er blevet sløvet, og med Ørene høre de tungt, og deres Øjne have de tillukket, for at de ikke skulle se med Øjnene og høre med Ørene og forstaa med Hjertet og omvende sig, paa jeg kunde helbrede dem.

Johannes 12:40
»Han har blindet deres Øjne og forhærdet deres Hjerte, for at de ikke skulle se med Øjnene og forstaa med Hjertet og omvende sig, saa jeg kunde helbrede dem.«

Romerne 11:25
Thi jeg vil ikke, Brødre! at I skulle være uvidende om denne Hemmelighed, for at I ikke skulle være kloge i eders egne Tanker, at Forhærdelse delvis er kommen over Israel, indtil Hedningernes Fylde er gaaet ind;

*marg:

Links
Efeserne 4:18 InterlinearEfeserne 4:18 FlersprogedeEfesios 4:18 SpanskÉphésiens 4:18 FranskeEpheser 4:18 TyskEfeserne 4:18 KinesiskEphesians 4:18 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Efeserne 4
17Dette siger jeg da og vidner i Herren, at I skulle ikke mere vandre, saaledes som Hedningerne vandre i deres Sinds Tomhed, 18formørkede i deres Tanke, fremmedgjorte for Guds Liv som Følge af den Vankundighed, som er i dem paa Grund af deres Hjertes Forhærdelse, 19de, som jo følesløse have hengivet sig til Uterligheden, til at øve al Urenhed i Havesyge.…
Krydshenvisninger
Esajas 25:7
Og han borttager paa dette Bjerg Sløret, som tilslører alle Folkeslag, og Dækket, der dækker alle Folk.

Markus 3:5
Og han saa omkring paa dem med Vrede, bedrøvet over deres Hjertes Forhærdelse, og siger til Manden: »Ræk din Haand ud!« og han rakte den ud, og hans Haand blev sund igen.

Apostlenes G. 3:17
Og nu, Brødre! jeg ved, at I handlede i Uvidenhed, ligesom ogsaa eders Raadsherrer.

Apostlenes G. 17:30
Efter at Gud altsaa har baaret over med disse Vankundighedens Tider, byder han nu Menneskene at de alle og alle Vegne skulle omvende sig.

Romerne 1:21
Thi skønt de kendte Gud, saa ærede eller takkede de ham dog ikke som Gud, men bleve taabelige i deres Tanker, og deres uforstandige Hjerte blev formørket.

Romerne 11:7
Hvad altsaa? Det, Israel søger efter, har det ikke opnaaet, men Udvalget har opnaaet det; de øvrige derimod bleve forhærdede,

Romerne 11:25
Thi jeg vil ikke, Brødre! at I skulle være uvidende om denne Hemmelighed, for at I ikke skulle være kloge i eders egne Tanker, at Forhærdelse delvis er kommen over Israel, indtil Hedningernes Fylde er gaaet ind;

1.Korinther 2:8
hvilken ingen af denne Verdens Herskere har erkendt; thi; havde de erkendt den, havde de ikke korsfæstet Herlighedens Herre;

2.Korinther 3:14
Men deres Tanker bleve forhærdede; thi indtil den Dag i Dag forbliver det samme Dække over Oplæsningen af den gamle Pagt uden at tages bort; thi i Kristus er det, at det svinder.

Efeserne 2:1
Ogsaa eder, da I vare døde ved eders Overtrædelser og Synder,

Efeserne 2:12
at I paa den Tid, uden for Kristus, vare udelukkede fra Israels Borgerret og fremmede for Forjættelsens Pagter, uden Haab og uden Gud i Verden.

Hebræerne 5:2
som en, der kan bære over med de vankundige og vildfarende, eftersom han ogsaa selv er stedt i Skrøbelighed

Hebræerne 9:7
men i det andet gaar alene Ypperstepræsten ind een Gang om Aaret, ikke uden Blod, hvilket han ofrer for sig selv og Folkets Forseelser,

1.Peter 1:14
Som lydige Børn skulle I ikke skikke eder efter de forrige Lyster i eders Vankundighed;

Efeserne 4:17
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden