Markus 10:21
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men Jesus saa paa ham og fattede Kærlighed til ham og sagde til ham: »Een Ting fattes dig; gaa bort, sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige, saa skal du have en Skat i Himmelen; og kom saa og følg mig!«

Norsk (1930)
Da så Jesus på ham og fikk ham kjær og sa til ham: Ett fattes dig; gå bort, selg alt det du har, og gi det til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen; kom så og følg mig!

Svenska (1917)
Då såg Jesus på honom och fick kärlek till honom och sade till honom: »Ett fattas dig: gå bort och sälj allt vad du äger och giv åt de fattiga; då skall du få en skatt i himmelen. Och kom sedan och följ mig.»

King James Bible
Then Jesus beholding him loved him, and said unto him, One thing thou lackest: go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, take up the cross, and follow me.

English Revised Version
And Jesus looking upon him loved him, and said unto him, One thing thou lackest: go, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, follow me.
Bibel Viden Treasury

loved.

1.Mosebog 34:19
og den unge Mand tøvede ikke med at gøre saaledes, thi han var indtaget i Jakobs Datter, og han var den, der havde mest at sige i sin Faders Hus;

Esajas 63:8-10
Han sagde: »De er jo mit Folk, de er Børn, som ej sviger.« Og en Frelser blev han for dem…

Lukas 19:41
Og da han kom nær til og saa Staden, græd han over den og sagde:

2.Korinther 12:15
Men jeg vil med Glæde gøre Opofrelser ja, opofres for eders Sjæle. Mon jeg, naar jeg elsker eder højere, elskes mindre?

One thing.

Lukas 10:42
men eet er fornødent. Maria har valgt den gode Del, som ikke skal tages fra hende.«

Lukas 18:22
Men da Jesus hørte det, sagde han til ham: »Endnu een Ting fattes dig: Sælg alt, hvad du har, og uddel det til fattige, saa skal du have en Skat i Himmelen; og kom saa og følg mig!«

Jakob 2:10
Thi den, som holder hele Loven, men støder an i eet Stykke, er bleven skyldig i alle.

Aabenbaring 2:4,14,20
Men jeg har det imod dig, at du har forladt din første Kærlighed.…

sell.

Ordsprogene 23:23
Køb Sandhed og sælg den ikke, Visdom, Tugt og Forstand.

Matthæus 13:44-46
Himmeriges Rige ligner en Skat, som er skjult i en Mark, og en Mand fandt og skjulte den, og af Glæde over den gaar han hen og sælger alt, hvad han har, og køber den Mark.…

Matthæus 19:21
Jesus sagde til ham: »Vil du være fuldkommen, da gaa bort, sælg, hvad du ejer, og giv det til fattige, saa skal du have en Skat i Himmelen; og kom saa og følg mig!«

Lukas 12:33
Sælger, hvad I eje, og giver Almisse! Gører eder Punge, som ikke ældes, en Skat i Himlene, som ikke slipper op, der hvor ingen Tyv kommer nær, og intet Møl ødelægger.

Apostlenes G. 2:45
Og de solgte deres Ejendom og Gods og delte det ud iblandt alle, efter hvad enhver havde Trang til.

Apostlenes G. 4:34-37
Thi der var end ikke nogen trængende iblandt dem; thi alle de, som vare Ejere af Jordstykker eller Huse, solgte dem og bragte Salgssummerne…

treasure.

Matthæus 6:19-21
Samler eder ikke Skatte paa Jorden, hvor Møl og Rust fortære, og hvor Tyve bryde ind og stjæle;…

Lukas 16:9
Og jeg siger eder: Gører eder Venner ved Uretfærdighedens Mammon, for at de, naar det er forbi med den, maa modtage eder i de evige Boliger.

1.Timotheus 6:17-19
Byd dem, som ere rige i den nærværende Verden, at de ikke hovmode sig, ej heller sætte Haab til den usikre Rigdom, men til Gud, som giver os rigeligt alle Ting at nyde;…

Hebræerne 10:34
Thi baade havde I Medlidenhed med de fangne, og I fandt eder med Glæde i, at man røvede, hvad I ejede, vidende, at I selv have en bedre og blivende Ejendom.

1.Peter 1:4,5
til en uforkrænkelig og ubesmittelig og uvisnelig Arv, som er bevaret i Himlene til eder,…

take.

Markus 8:34
Og han kaldte Skaren tillige med sine Disciple til sig og sagde til dem: »Den, som vil følge efter mig, han fornægte sig selv og tage sit Kors op og følge mig!

Matthæus 16:24
Da sagde Jesus til sine Disciple: »Vil nogen komme efter mig, han fornægte sig selv og tage sit Kors op og følge mig!

Lukas 9:23
Men han sagde til alle: »Vil nogen komme efter mig, han fornægte sig selv og tage sit Kors op daglig og følge mig;

Johannes 12:26
Om nogen tjener mig, han følge mig, og hvor jeg er, der skal ogsaa min Tjener være; om nogen tjener mig, ham skal Faderen ære.

Johannes 16:33
Dette har jeg talt til eder, for at I skulle have Fred i mig. I Verden have I Trængsel; men værer frimodige, jeg har overvundet Verden.«

Romerne 8:17,18
Men naar vi ere Børn, ere vi ogsaa Arvinger, Guds Arvinger og Kristi Medarvinger, om ellers vi lide med ham for ogsaa at herliggøres med ham.…

2.Timotheus 3:12
Ja, ogsaa alle de, som ville leve gudfrygtigt i Kristus Jesus, skulle forfølges.

Links
Markus 10:21 InterlinearMarkus 10:21 FlersprogedeMarcos 10:21 SpanskMarc 10:21 FranskeMarkus 10:21 TyskMarkus 10:21 KinesiskMark 10:21 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Markus 10
20Men han sagde til ham: »Mester! det har jeg holdt alt sammen fra min Ungdom af.« 21Men Jesus saa paa ham og fattede Kærlighed til ham og sagde til ham: »Een Ting fattes dig; gaa bort, sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige, saa skal du have en Skat i Himmelen; og kom saa og følg mig!« 22Men han blev ilde til Mode over den Tale og gik bedrøvet bort; thi han havde meget Gods.…
Krydshenvisninger
Matthæus 6:20
men samler eder Skatte i Himmelen, hvor hverken Møl eller Rust fortære, og hvor Tyve ikke bryde ind og stjæle.

Markus 10:22
Men han blev ilde til Mode over den Tale og gik bedrøvet bort; thi han havde meget Gods.

Markus 10:20
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden