Lukas 10:42
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
men eet er fornødent. Maria har valgt den gode Del, som ikke skal tages fra hende.«

Norsk (1930)
men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal tas fra henne.

Svenska (1917)
men allenast ett är nödvändigt. Maria har utvalt den goda delen, och den skall icke tagas ifrån henne.»

King James Bible
But one thing is needful: and Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from her.

English Revised Version
but one thing is needful: for Mary hath chosen the good part, which shall not be taken away from her.
Bibel Viden Treasury

one.

Lukas 18:22
Men da Jesus hørte det, sagde han til ham: »Endnu een Ting fattes dig: Sælg alt, hvad du har, og uddel det til fattige, saa skal du have en Skat i Himmelen; og kom saa og følg mig!«

Salmerne 27:4
Om eet har jeg bedet HERREN, det attraar jeg: alle mine Dage at bo i HERRENS Hus for at skue HERRENS Livsalighed og grunde i hans Tempel.

Salmerne 73:25
Hvem har jeg i Himlen? Og har jeg blot dig, da attraar jeg intet paa Jorden!

Prædikeren 12:13
Enden paa Sagen, naar alt er hørt, er: Frygt Gud og hold hans Bud! Thi det bør hvert Menneske gøre.

Markus 8:36
Thi hvad gavner det et Menneske at vinde den hele Verden og at bøde med sin Sjæl?

Johannes 17:3
Men dette er det evige Liv, at de kende dig, den eneste sande Gud, og den, du udsendte, Jesus Kristus.

1.Korinther 13:3
Og uddeler jeg alt, hvad jeg ejer, til de fattige og giver mit Legeme hen til at brændes, men ikke har Kærlighed, da gavner det mig intet.

Galaterne 5:6
Thi i Kristus Jesus gælder hverken Omskærelse eller Forhud noget, men Tro, som er virksom ved Kærlighed.

Kolossenserne 2:10
og i ham have I eders Fylde, ham, som er Hovedet for al Magt og Myndighed;

*etc:

1.Johannes 5:11,12
Og dette er Vidnesbyrdet, at Gud har givet os evigt Liv; og dette Liv er i hans Søn.…

chosen.

5.Mosebog 30:19
Jeg tager i Dag Himmelen og Jorden til Vidne mod eder paa, at jeg har forelagt eder Livet og Døden, Velsignelsen og Forbandelsen. Saa vælg da Livet, for at du og dit Afkom maa leve,

Josva 24:15,22
Men hvis I ikke synes om at tjene HERREN, saa vælg i Dag, hvem I vil tjene, de Guder, eders Forfædre dyrkede hinsides Floden, eller Amoriternes Guder, i hvis Land I nu bor. Men jeg og mit Hus, vi vil tjene HERREN!«…

Salmerne 17:15
Men jeg skal i Retfærd skue dit Aasyn, mættes ved din Skikkelse, naar jeg vaagner.

Salmerne 119:30,111,173
Troskabs Vej har jeg valgt, dine Lovbud attraar jeg.…

good.

Salmerne 16:5,6
HERREN er min tilmaalte Del og mit Bæger. Du holder min Arvelod i Hævd.…

Salmerne 142:5
HERRE, jeg raaber til dig og siger: Du er min Tilflugt, min Del i de levendes Land!

which.

Lukas 8:18
Ser derfor til, hvorledes I høre; thi den, som har, ham skal der gives; og den, som ikke har, fra ham skal endog det tages, han synes at have.«

Lukas 12:20,33
Men Gud sagde til ham: Du Daare! i denne Nat kræves din Sjæl af dig; men hvem skal det høre til, som du har beredt?…

Lukas 16:2,25
Og han lod ham kalde og sagde til ham: Hvad er dette, jeg hører om dig? Aflæg Regnskabet for din Husholdning; thi du kan ikke længer være Husholder.…

Johannes 4:14
Men den, som drikker af det Vand, som jeg giver ham, skal til evig Tid ikke tørste; men det Vand, som jeg giver ham, skal blive i ham en Kilde af Vand, som fremvælder til et evigt Liv.«

Johannes 5:24
Sandelig, sandelig, siger jeg eder, den, som hører mit Ord og tror den, som sendte mig, har et evigt Liv og kommer ikke til Dom, men er gaaet over fra Døden til Livet.

Johannes 10:27,28
Mine Faar høre min Røst, og jeg kender dem, og de følge mig,…

Romerne 8:35-39
Hvem skal kunne skille os fra Kristi Kærlighed? Trængsel eller Angst eller Forfølgelse eller Hunger eller Nøgenhed eller Fare eller Sværd?…

Kolossenserne 3:3,4
Thi I ere døde, og eders Liv er skjult med Kristus i Gud.…

1.Peter 1:4,5
til en uforkrænkelig og ubesmittelig og uvisnelig Arv, som er bevaret i Himlene til eder,…

Links
Lukas 10:42 InterlinearLukas 10:42 FlersprogedeLucas 10:42 SpanskLuc 10:42 FranskeLukas 10:42 TyskLukas 10:42 KinesiskLuke 10:42 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Lukas 10
41Men Herren svarede og sagde til hende: »Martha! Martha! du gør dig Bekymring og Uro med mange Ting; 42men eet er fornødent. Maria har valgt den gode Del, som ikke skal tages fra hende.«
Krydshenvisninger
Salmerne 27:4
Om eet har jeg bedet HERREN, det attraar jeg: alle mine Dage at bo i HERRENS Hus for at skue HERRENS Livsalighed og grunde i hans Tempel.

Salmerne 119:173
Lad din Haand være mig til Hjælp, thi jeg valgte dine Befalinger.

Lukas 10:39
Og hun havde en Søster, som hed Maria, og hun satte sig ved Herrens Fødder og hørte paa hans Tale.

Lukas 11:1
Og det skete, da han var paa et Sted og bad, at en af hans Disciple sagde til ham, da han holdt op: »Herre! lær os at bede, som ogsaa Johannes lærte sine Disciple.«

Johannes 6:27
Arbejder ikke for den Mad, som er forgængelig, men for den Mad, som varer til et evigt Liv, hvilken Menneskesønnen vil give eder; thi ham har Faderen, Gud selv, beseglet.«

Johannes 11:1
Men der laa en Mand syg, Lazarus fra Bethania, den Landsby, hvor Maria og hendes Søster Martha boede.

Johannes 11:19
Og mange af Jøderne vare komne til Martha og Maria for at trøste dem over deres Broder.

Johannes 12:3
Da tog Maria et Pund af ægte, saare kostbar Nardussalve og salvede Jesu Fødder og tørrede hans Fødder med sit Haar; og Huset blev fuldt af Salvens Duft.

Lukas 10:41
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden