Hebræerne 4
Dansk (1917 / 1931)
1Lader os derfor, da der endnu staar en Forjættelse tilbage om at indgaa til hans Hvile, vogte os for, at nogen af eder skal mene, at han er kommen for silde. 2Thi ogsaa os er der forkyndt godt Budskab ligesom hine; men Ordet, som de hørte, hjalp ikke dem, fordi det ikke var forenet med Troen hos dem, som hørte det.

3Thi vi gaa ind til Hvilen, vi, som ere komne til Troen, efter hvad han har sagt: »Saa svor jeg i min Vrede: Sandelig, de skulle ikke gaa ind til min Hvile«, omendskønt Gerningerne vare fuldbragte fra Verdens Grundlæggelse.

4Thi han har et Sted sagt om den syvende Dag saaledes: »Og Gud hvilede paa den syvende Dag fra alle sine Gerninger.« 5Og fremdeles paa dette Sted: »Sandelig, de skulle ikke gaa ind til min Hvile.« 6Efterdi der altsaa staar tilbage, at nogle skulle gaa ind til den, og de, hvem der først blev forkyndt godt Budskab, ikke gik ind for deres Genstridigheds Skyld:

7saa bestemmer han atter en Dag: »I Dag«, siger han ved David saa lang Tid efter, (som ovenfor sagt): »I Dag, naar I høre hans Røst, da forhærder ikke eders Hjerter!«

8Thi dersom Josva havde skaffet dem Hvile, da vilde han ikke tale om en anden Dag siden efter. 9Altsaa er der en Sabbatshvile tilbage for Guds Folk. 10Thi den, som er gaaet ind til hans Hvile, ogsaa han har faaet Hvile fra sine Gerninger, ligesom Gud fra sine. 11Lader os derfor gøre os Flid for at gaa ind til hin Hvile, for at ikke nogen skal falde ved den samme Genstridighed, som hine gave Eksempel paa.

12Thi Guds Ord er levende og kraftigt og skarpere end noget tveægget Sværd og trænger igennem, indtil det deler Sjæl og Aand, Ledemod saavel som Marv, og dømmer over Hjertets Tanker og Raad. 13Og ingen Skabning er usynlig for hans Aasyn; men alle Ting ere nøgne og udspændte for hans Øjne, hvem vi staa til Regnskab.

14Efterdi vi altsaa have en stor Ypperstepræst, som er gaaet igennem Himlene, Jesus, Guds Søn, da lader os holde fast ved Bekendelsen! 15Thi vi have ikke en Ypperstepræst, som ej kan have Medlidenhed med vore Skrøbeligheder, men en saadan, som er fristet i alle Ting i Lighed med os, dog uden Synd. 16Derfor lader os træde frem med Frimodighed for Naadens Trone, for at vi kunne faa Barmhjertighed og finde Naade til betimelig Hjælp.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Hebrews 3
Top of Page
Top of Page