Habakkuk 1:4
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Derfor ligger Loven lammet, og Ret kommer aldrig frem. Thi naar gudløse trænger retfærdige, fremkommer krøget Ret.

Norsk (1930)
Derfor er loven maktesløs, og retten kommer aldri frem; for ugudelige omringer den rettferdige, derfor kommer retten frem forvendt.

Svenska (1917)
Därigenom bliver lagen vanmäktig, och rätten kommer aldrig fram. Ty den ogudaktige snärjer den rättfärdige; så framstår rätten förvrängd.

King James Bible
Therefore the law is slacked, and judgment doth never go forth: for the wicked doth compass about the righteous; therefore wrong judgment proceedeth.

English Revised Version
Therefore the law is slacked, and judgment doth never go forth: for the wicked doth compass about the righteous; therefore judgment goeth forth perverted.
Bibel Viden Treasury

the law.

Salmerne 11:3
Naar selv Grundpillerne styrter, hvad gør den retfærdige da?«

Salmerne 119:126
Det er Tid for HERREN at gribe ind, de har krænket din Lov.

Markus 7:9
Og han sagde til dem: »Smukt ophæve I Guds Bud, for at I kunne holde eders Overlevering.

Romerne 3:31
Gøre vi da Loven til intet ved Troen? Det være langt fra! Nej, vi hævde Loven.

for.

1.Kongebog 21:13
og de to Niddinger kom og satte sig lige over for ham og vidnede imod ham i Folkets Paahør og sagde: »Nabot har forbandet Gud og Kongen!« Og derpaa førte de ham uden for Byen og stenede ham til Døde.

Job 21:7
De gudløse, hvorfor lever de, bliver gamle, ja vokser i Kraft?

Salmerne 22:16
Thi Hunde staar omkring mig, onde i Flok omringer mig, de har gennemboret mine Hænder og Fødder,

Salmerne 58:1,2
Til Sangmesteren. Al-tasjhet. Af David. En Miktam. (2) Er det virkelig Ret, I taler, I Guder, dømmer I Menneskens Børn retfærdigt?…

Salmerne 59:2,4
fri mig fra Udaadsmænd, frels mig fra blodstænkte Mænd!…

Salmerne 82:1-5
En Salme af Asaf. Gud staar frem i Guders Forsamling, midt iblandt Guder holder han Dom:…

Salmerne 94:3,20,21
Hvor længe skal gudløse, HERRE, hvor længe skal gudløse juble?…

Esajas 1:21-23
At den skulde ende som Skøge, den trofaste By, Zion, saa fuld af Ret, Retfærdigheds Hjem — men nu er der Mordere.…

Esajas 59:2-8,13-15
Eders Brøde er det, der skiller mellem eder og eders Gud, eders Synder skjuler hans Aasyn for jer, saa han ikke hører.…

Jeremias 5:27-29
Som et Bur er fuldt af Fugle, saaledes er deres Huse fulde af Svig; derfor blev de store og rige.…

Jeremias 12:1,6
Herre, Retten er din, naar jeg trætter med dig, og dog maa jeg tale med dig om Ret. Hvi følger Lykken de gudløses Vej, hvi er alle troløse trygge?…

Jeremias 26:8,21-23
og da Jeremias havde sagt alt, hvad HERREN havde paalagt ham at sige til alt Folket, greb Præsterne og Profeterne og alt Folket ham og sagde: »Du skal dø!…

Jeremias 37:14-16
Jeremias svarede: »Det er Løgn; jeg vil ikke løbe over til Kaldæerne.« Jir'ija vilde dog ikke høre ham, men greb ham og bragte ham til Fyrsterne;…

Jeremias 38:4-6
da sagde Fyrsterne til Kongen: »Denne Mand maa dø, thi han tager Modet fra Krigsmændene, som er tilbage i denne By, og fra alt Folket ved at tale saaledes til dem; thi denne Mand tænker ikke paa dette Folks Vel, men paa dets Ulykke.«…

Ezekiel 22:25-30
hvis Fyrster er som brølende Løver paa Rov; de tilintetgør Sjæle, tilriver sig Gods og Guld, gør mange til Enker deri.…

Hoseas 10:4
Med Ord slaar de om sig, gør Mened og indgaar Forbund, saa Ret bliver Gifturt, der gror langs Markens Furer.

Amos 5:7,12
Ve dem, som gør Ret til Malurt og kaster Retfærd i Støvet!…

Mika 2:1,2
Ve dem, der paa Lejet udtænker Uret og Udaad, og sætter det i Værk, naar det dages, da det staar i deres Magt.…

Mika 3:1-3
Da sagde jeg: Hør dog, I Jakobs Høvdinger, I Dommere af Israels Hus! Kan Kendskab til Ret ej ventes af eder,…

Mika 7:2-4
De fromme er svundet af Landet, ikke et Menneske er sanddru. De lurer alle paa Blod og jager hverandre med Net.…

Matthæus 23:34-36
Derfor se, jeg sender til eder Profeter og vise og skriftkloge; nogle af dem skulle I slaa ihjel og korsfæste, og nogle af dem skulle I hudstryge i, eders Synagoger og forfølge fra Stad til Stad,…

Matthæus 26:59-66
Men Ypperstepræsterne og hele Raadet søgte falsk Vidnesbyrd imod Jesus, for at de kunde aflive ham.…

Matthæus 27:1,2,25,26
Men da det var blevet Morgen, holdt alle Ypperstepræsterne og Folkets Ældste Raad imod Jesus for at aflive ham.…

Apostlenes G. 7:52,59
Hvem af Profeterne er der, som eders Fædre ikke have forfulgt? og de ihjelsloge dem, som forud forkyndte om den retfærdiges Komme, hvis Forrædere og Mordere I nu ere blevne,…

Apostlenes G. 23:12-14
Men da det var blevet Dag, sloge Jøderne sig sammen og forpligtede sig under Forbandelser til hverken at spise eller drikke, førend de havde slaaet Paulus ihjel.…

Jakob 2:6,7
Men I have vanæret den fattige! Er det ikke de rige, som underkue eder, og er det ikke dem, som slæbe eder for Domstolene?…

wrong.

2.Mosebog 23:2,6
Du maa ikke følge Mængden i, hvad der er ondt, eller i dit Vidnesbyrd for Retten tage Hensyn til Mængden, saa du bøjer Retten.…

5.Mosebog 16:19
Du maa ikke bøje Retten, ikke vise Personsanseelse og ikke tage imod Bestikkelse; thi Bestikkelse gør Vismænd blinde og forplumrer de retfærdiges Sag.

Ezekiel 9:9
Han svarede: »Israels og Judas Hus's Brøde er saare, saare stor, thi Landet er fuldt af Blodskyld og Byen af Retsbrud; thi de siger, at HERREN har forladt Byen, og at HERREN intet ser.

Links
Habakkuk 1:4 InterlinearHabakkuk 1:4 FlersprogedeHabacuc 1:4 SpanskHabacuc 1:4 FranskeHabakuk 1:4 TyskHabakkuk 1:4 KinesiskHabakkuk 1:4 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Habakkuk 1
3Hvi lader du mig skue Uret, være Vidne til Kvide? Ødelæggelse og Vold har jeg for Øje, der opstod Kiv, og Strid kom op. 4Derfor ligger Loven lammet, og Ret kommer aldrig frem. Thi naar gudløse trænger retfærdige, fremkommer krøget Ret.
Krydshenvisninger
Salmerne 22:12
Stærke Tyre staar omkring mig, Basans vældige omringer mig,

Salmerne 58:1
Til Sangmesteren. Al-tasjhet. Af David. En Miktam. (2) Er det virkelig Ret, I taler, I Guder, dømmer I Menneskens Børn retfærdigt?

Salmerne 58:2
Nej, alle øver I Uret paa Jord, eders Hænder udvejer Vold.

Salmerne 119:126
Det er Tid for HERREN at gribe ind, de har krænket din Lov.

Esajas 1:21
At den skulde ende som Skøge, den trofaste By, Zion, saa fuld af Ret, Retfærdigheds Hjem — men nu er der Mordere.

Esajas 5:20
Ve dem, der kalder ondt for godt og godt for ondt, gør Mørke til Lys og Lys til Mørke, gør beskt til sødt og sødt til beskt!

Esajas 59:12
Thi du ser, vore Synder er mange, vor Brøde vidner imod os; ja, vi har vore Synder for Øje, vi kender saavel vor Skyld:

Esajas 59:14
Retten trænges tilbage, Retfærd staar i det fjerne, thi Sandhed snubler paa Gaden, Ærlighed har ingen Gænge;

Jeremias 12:1
Herre, Retten er din, naar jeg trætter med dig, og dog maa jeg tale med dig om Ret. Hvi følger Lykken de gudløses Vej, hvi er alle troløse trygge?

Ezekiel 9:9
Han svarede: »Israels og Judas Hus's Brøde er saare, saare stor, thi Landet er fuldt af Blodskyld og Byen af Retsbrud; thi de siger, at HERREN har forladt Byen, og at HERREN intet ser.

Habakkuk 1:3
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden