Apostlenes G. 23:12
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men da det var blevet Dag, sloge Jøderne sig sammen og forpligtede sig under Forbandelser til hverken at spise eller drikke, førend de havde slaaet Paulus ihjel.

Norsk (1930)
Men da det var blitt dag, la jødene sig sammen mot ham, og forbannet sig på at de hverken vilde ete eller drikke før de hadde drept Paulus.

Svenska (1917)
När det sedan hade blivit dag, sammangaddade sig judarna och förpliktade sig med dyr ed att varken äta eller dricka, förrän de hade dräpt Paulus.

King James Bible
And when it was day, certain of the Jews banded together, and bound themselves under a curse, saying that they would neither eat nor drink till they had killed Paul.

English Revised Version
And when it was day, the Jews banded together, and bound themselves under a curse, saying that they would neither eat nor drink till they had killed Paul.
Bibel Viden Treasury

certain.

Apostlenes G. 23:21,30
Lad du dig nu ikke overtale af dem; thi mere end fyrretyve Mænd af dem lure paa ham, og de have under Forbandelser forpligtet sig til hverken at spise eller at drikke, førend de have slaaet ham ihjel; og nu ere de rede og vente paa dit Tilsagn.«…

Apostlenes G. 25:3
idet de med ondt i Sinde imod Paulus bade ham om at bevise dem den Gunst, at han vilde lade ham hente til Jerusalem; thi de lurede paa at slaa ham ihjel paa Vejen.

Salmerne 2:1-3
Hvorfor fnyser Hedninger, hvi pønser Folkefærd paa, hvad faafængt er?…

Salmerne 64:2-6
skjul mig for Ugerningsmændenes Raad, for Udaadsmændenes travle Hob,…

Esajas 8:9,10
I Folkeslag, mærk jer det med Rædsel, lyt til, alle fjerne Lande: Rust jer, I skal ræddes, rust jer, I skal ræddes.…

Jeremias 11:19
Og jeg var som et taalsomt Lam, der føres til Slagtning. Jeg vidste ej af, at de tænkte paa Rænker imod mig: »Lad os ødelægge Træet i Blomst, udrydde ham af de levendes Land, saa hans Navn ej ihukommes mer.«

Matthæus 26:4
Og de raadsloge om at gribe Jesus med List og ihjelslaa ham.

bound.

1.Kongebog 19:2
og Jesabel sendte et Sendebud til Elias og lod sige: »Guderne ramme mig baade med det ene og det andet, om jeg ikke i Morgen ved denne Tid handler med dit Liv, som der er handlet med deres!«

2.Kongebog 6:31
Og han sagde: »Gud ramme mig baade med det ene og det andet, om Elisas, Sjafats Søns, Hoved skal blive siddende mellem Skuldrene paa ham Dagen til Ende!«

Matthæus 27:25
Og hele Folket svarede og sagde: »Hans Blod komme over os og over vore Børn!«

Markus 6:23-26
Og han svor hende til og sagde: »Hvad som helst du beder om, vil jeg give dig, indtil Halvdelen af mit Rige.«…

under a curse.

3.Mosebog 27:29
Intet Menneske, der er lagt Band paa, maa løskøbes, det skal lide Døden.

Josva 6:26
Paa den Tid tog Josua Folket i Ed, idet han sagde: »Forbandet være den Mand for HERRENS Aasyn, som indlader sig paa at opbygge denne By, Jeriko. Det skal koste ham hans førstefødte at lægge Grunden og hans yngste at sætte dens Portfløje ind.«

Josva 7:1,15
Men Israeliterne forgreb sig paa det bandlyste, idet Akan, en Søn af Karmi en Søn af Zabdi, en Søn af Zera, af Judas Stamme, tilvendte sig noget af det bandlyste. Da blussede HERRENS Vrede op mod Israeliterne.…

Nehemias 10:29
slutter sig til deres højere staaende Brødre og underkaster sig Forbandelsen og Eden om at ville følge Guds Lov, der er givet os ved Guds Tjener Moses, og overholde og udføre alle HERRENS, vor Herres, Bud, Bestemmelser og Anordninger:

Matthæus 26:74
Da begyndte han at forbande sig og sværge: »Jeg kender ikke det Menneske.« Og straks galede Hanen.

*Gr:

1.Korinther 16:22
Dersom nogen ikke elsker Herren, han være en Forbandelse! Maran Atha.

Galaterne 3:13
Kristus har løskøbt os fra Lovens Forbandelse, idet han blev en Forbandelse for os (thi der er skrevet: »Forbandet er hver den, som hænger paa et Træ«),

that.

Apostlenes G. 25:2
Da førte Ypperstepræsterne og de fornemste af Jøderne Klage hos ham imod Paulus og henvendte sig til ham,

,

3.) If these were, in their bad way, conscientious men, they were under no necessity of perishing for hunger, when the providence of God had hindered them from accomplishing their vow; for their vows of abstinence from eating and drinking were as easy to loose as to bind, any of their wise men or Rabbis having power to absolve them, as Dr. Lightfoot has shown from the Talmud.

1.Samuel 14:24,27,28,40-44
alle Krigerne var med Saul, omtrent 10 000 Mand, og Kampen bredte sig over Efraims Bjerge — begik Saul den Dag en stor Daarskab, idet han tog Folket i Ed og sagde: »Forbandet være hver den, som nyder noget før Aften, før jeg faar taget Hævn over mine Fjender!« Og alt Folket afholdt sig fra at spise.…

Salmerne 31:13
Thi mange hører jeg hviske, trindt om er Rædsel, naar de holder Raad imod mig, pønser paa at tage mit Liv.

Links
Apostlenes G. 23:12 InterlinearApostlenes G. 23:12 FlersprogedeHechos 23:12 SpanskActes 23:12 FranskeApostelgeschichte 23:12 TyskApostlenes G. 23:12 KinesiskActs 23:12 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes G. 23
12Men da det var blevet Dag, sloge Jøderne sig sammen og forpligtede sig under Forbandelser til hverken at spise eller drikke, førend de havde slaaet Paulus ihjel. 13Og de, som havde indgaaet denne Sammensværgelse, vare flere end fyrretyve i Tal.…
Krydshenvisninger
1.Mosebog 37:18
Men da de saa ham langt borte, før han endnu var kommet hen til dem, lagde de Raad op om at dræbe ham

Jeremias 44:25
Saa siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: I og eders Kvinder lover med eders Mund og opfylder det med eders Hænder! I siger: Vi vil opfylde de Løfter, vi har aflagt, og tænde Offerild for Himmelens Dronning og udgyde Drikofre for hende. Saa hold da eders Løfter og indfri dem!

Apostlenes G. 9:23
Men da nogle Dage vare forløbne, holdt Jøderne Raad om at slaa ham ihjel.

Apostlenes G. 9:24
Men Saulus fik deres Efterstræbelser at vide. Og de bevogtede endog Portene baade Dag og Nat, for at de kunde slaa ham ihjel.

Apostlenes G. 23:13
Og de, som havde indgaaet denne Sammensværgelse, vare flere end fyrretyve i Tal.

Apostlenes G. 23:14
Disse gik da til Ypperstepræsterne og de Ældste og sagde: »Vi have under Forbandelser forpligtet os til ikke at smage noget, førend vi have slaaet Paulus ihjel.

Apostlenes G. 23:21
Lad du dig nu ikke overtale af dem; thi mere end fyrretyve Mænd af dem lure paa ham, og de have under Forbandelser forpligtet sig til hverken at spise eller at drikke, førend de have slaaet ham ihjel; og nu ere de rede og vente paa dit Tilsagn.«

Apostlenes G. 23:30
Men da jeg har faaet Underretning om, at der skulde være et hemmeligt Anslag af Jøderne imod Manden, har jeg straks sendt ham til dig efter ogsaa at have befalet Anklagerne at fremføre for dig, hvad de have imod ham.«

2.Korinther 11:26
ofte paa Rejser, i Farer fra Floder, i Farer iblandt Røvere, i Farer fra mit Folk, i Farer fra Hedninger, i Farer i By, i Farer i Ørken, i Farer paa Havet, i Farer iblandt falske Brødre;

1.Thessaloniker 2:16
idet de forhindre os i at tale til Hedningerne til deres Frelse, for til enhver Tid at fylde deres Synders Maal; men Vreden er kommen over dem fuldtud.

Apostlenes G. 23:11
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden