Romerne 8:19
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Thi Skabningens Forlængsel venter paa Guds Børns Aabenbarelse.

Norsk (1930)
For skapningen lenges og stunder efter Guds barns åpenbarelse;

Svenska (1917)
Ty skapelsens trängtan sträcker sig efter Guds barns uppenbarelse.

King James Bible
For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God.

English Revised Version
For the earnest expectation of the creation waiteth for the revealing of the sons of God.
Bibel Viden Treasury

the earnest.

Romerne 8:23
Dog ikke det alene, men ogsaa vi selv, som have Aandens Førstegrøde, ogsaa vi sukke ved os selv, idet vi forvente en Sønneudkaarelse, vort Legemes Forløsning.

Filipperne 1:20
efter min Længsel og mit Haab, at jeg i intet skal blive til Skamme, men at Kristus skal med al Frimodighed, som altid, saa ogsaa nu, forherliges i mit Legeme, være sig ved Liv eller ved Død.

expectation.

Esajas 65:17
Thi se, jeg skaber nye Himle og en ny Jord, det gamle huskes ej mer, rinder ingen i Hu;

Apostlenes G. 3:21
hvem Himmelen skal modtage indtil alle Tings Genoprettelses Tider, hvorom Gud har talt ved sine hellige Profeters Mund fra de ældste Dage.

2.Peter 3:11-13
Efterdi da alt dette opløses, hvor bør I da ikke færdes i hellig Vandel og Gudsfrygt,…

Aabenbaring 21:1-5
Og jeg saa en ny Himmel og en ny Jord; thi den forrige Himmel og den forrige Jord var veget bort, og Havet var ikke mere.…

the manifestation.

Malakias 3:17,18
Den Dag jeg griber ind, skal de tilhøre mig som mit Eje, siger Hærskarers HERRE, og jeg vil handle nænsomt med dem, som en Fader handler nænsomt med sin Søn, der tjener ham.…

Matthæus 25:31-46
Men naar Menneskesønnen kommer i sin Herlighed og alle Englene med ham, da skal han sidde paa sin Herligheds Trone.…

1.Johannes 3:2
I elskede! nu ere vi Guds Børn, og det er endnu ikke aabenbaret, hvad vi skulle vorde. Vi vide, at naar det aabenbares, da skulle vi vorde ham lige; thi i skulle se ham, som han er.

Links
Romerne 8:19 InterlinearRomerne 8:19 FlersprogedeRomanos 8:19 SpanskRomains 8:19 FranskeRoemer 8:19 TyskRomerne 8:19 KinesiskRomans 8:19 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 8
18Thi jeg holder for, at den nærværende Tids Lidelser ikke ere at regne imod den Herlighed, som skal aabenbares paa os. 19Thi Skabningens Forlængsel venter paa Guds Børns Aabenbarelse. 20Thi Skabningen blev underlagt Forfængeligheden, ikke med sin Villie, men for hans Skyld, som lagde den derunder,…
Krydshenvisninger
Hoseas 1:10
Men Israeliternes Tal skal blive som Sandet ved Havet, der ikke kan maales eller tælles. Og i Stedet for »I er ikke mit Folk« skal de kaldes »den levende Guds Børn«.

Matthæus 5:9
Salige ere de, som stifte Fred, thi de skulle kaldes Guds Børn.

Johannes 1:12
Men saa mange, som toge imod ham, dem gav han Magt til at vorde Guds Børn, dem, som tro paa hans Navn;

Romerne 8:14
Thi saa mange som drives af Guds Aand, disse ere Guds Børn.

Romerne 8:16
Aanden selv vidner med vor Aand, at vi ere Guds Børn.

Romerne 8:18
Thi jeg holder for, at den nærværende Tids Lidelser ikke ere at regne imod den Herlighed, som skal aabenbares paa os.

Romerne 8:23
Dog ikke det alene, men ogsaa vi selv, som have Aandens Førstegrøde, ogsaa vi sukke ved os selv, idet vi forvente en Sønneudkaarelse, vort Legemes Forløsning.

Romerne 9:26
og det skal ske, at paa det Sted, hvor der blev sagt til dem: I ere ikke mit Folk, der skulle de kaldes den levende Guds Børn.«

1.Korinther 1:7
saa at I ikke staa tilbage i nogen Naadegave, idet I forvente vor Herres Jesu Kristi Aabenbarelse,

1.Korinther 1:8
han, som ogsaa skal stadfæste eder indtil Enden som ustraffelige paa vor Herres Jesu Kristi Dag.

2.Korinther 6:18
»og jeg vil være eders Fader, og I skulle være mine Sønner og Døtre, siger Herren, den Almægtige.«

Galaterne 3:26
Thi alle ere I Guds Børn ved Troen paa Kristus Jesus.

Filipperne 1:20
efter min Længsel og mit Haab, at jeg i intet skal blive til Skamme, men at Kristus skal med al Frimodighed, som altid, saa ogsaa nu, forherliges i mit Legeme, være sig ved Liv eller ved Død.

Kolossenserne 3:4
Naar Kristus, vort Liv, aabenbares, da skulle ogsaa I aabenbares med ham i Herlighed.

Hebræerne 12:27
Men dette »endnu een Gang« giver til Kende, at de Ting, der rystes, skulle omskiftes, efterdi de ere skabte, for at de Ting, der ikke rystes, skulle blive.

1.Peter 1:7
for at eders prøvede Tro, som er meget dyrebarere end det forgængelige Guld, der dog prøves ved Ild, maa findes til Ros og Herlighed og Ære i Jesu Kristi Aabenbarelse,

1.Peter 1:13
Derfor, binder op om eders Sinds Lænder, værer ædrue, og sætter fuldt ud eders Haab til den Naade, som bliver eder til Del i Jesu Kristi Aabenbarelse.

1.Johannes 3:1
Ser, hvor stor en Kærlighed Faderen har givet os, at vi skulle kaldes Guds Børn; og vi ere det. Derfor kender Verden os ikke, fordi den ikke har kendt ham.

1.Johannes 3:2
I elskede! nu ere vi Guds Børn, og det er endnu ikke aabenbaret, hvad vi skulle vorde. Vi vide, at naar det aabenbares, da skulle vi vorde ham lige; thi i skulle se ham, som han er.

Aabenbaring 21:7
Den, som sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans God, og han skal være min Søn.

Romerne 8:18
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden