Galaterne 4:5
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
for at han skulde løskøbe dem, som vare under Loven, for at vi skulde faa Sønneudkaarelsen.

Norsk (1930)
forat han skulde kjøpe dem fri som var under loven, forat vi skulde få barnekår.

Svenska (1917)
för att han skulle friköpa dem som stodo under lagen, så att vi skulle få söners rätt.

King James Bible
To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons.

English Revised Version
that he might redeem them which were under the law, that we might receive the adoption of sons.
Bibel Viden Treasury

redeem.

Galaterne 4:21
Siger mig, I, som ville være under Loven, høre I ikke Loven?

Galaterne 3:13
Kristus har løskøbt os fra Lovens Forbandelse, idet han blev en Forbandelse for os (thi der er skrevet: »Forbandet er hver den, som hænger paa et Træ«),

Matthæus 20:28
Ligesom Menneskesønnen ikke er kommen for at lade sig tjene, men for at tjene og give sit Liv til en Genløsning for mange.«

Lukas 1:68
»Lovet være Herren, Israels Gud! thi han har besøgt og forløst sit Folk

Apostlenes G. 20:28
Saa giver Agt paa eder selv og den hele Hjord, i hvilken den Helligaand satte eder som Tilsynsmænd, til at vogte Guds Menighed, som han erhvervede sig med sit eget Blod.

Efeserne 1:7
i hvem vi have Forløsningen ved hans Blod, Syndernes Forladelse, efter hans Naades Rigdom,

Efeserne 5:2
og vandrer i Kærlighed, ligesom ogsaa Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en Gave og et Slagtoffer, Gud til en velbehagelig Lugt.

Kolossenserne 1:13-20
han, som friede os ud af Mørkets Magt og satte os over i sin elskede Søns Rige,…

Titus 2:14
han, som gav sig selv for os, for at han maatte forløse os fra al Lovløshed og rense sig selv et Ejendomsfolk, nidkært til gode Gerninger.

Hebræerne 1:3
han, som — efterdi han er hans Herligheds Glans og hans Væsens udtrykte Billede og bærer alle Ting med sin Krafts Ord — efter at have gjort Renselse fra Synderne har sat sig ved Majestætens højre Haand i det høje,

Hebræerne 9:12,15
og gik ikke heller med Blod af Bukke eller Kalve, men med sit eget Blod een Gang for alle ind i Helligdommen og vandt en evig Forløsning.…

1.Peter 1:18-20
vel vidende, at det ikke var med forkrænkelige Ting, Sølv eller Guld, at I bleve løskøbte fra eders tomme Vandel, som var overleveret eder fra Fædrene,…

1.Peter 3:18
Thi ogsaa Kristus led een Gang for Synder, en retfærdig for uretfærdige, for at han kunde føre os hen til Gud, han, som led Døden i Kødet, men blev levendegjort i Aanden,

Aabenbaring 5:9
Og de sang en ny Sang og sagde: Du er værdig til at tage Bogen og aabne dens Segl, fordi du blev slagtet og med dit Blod købte til Gud Mennesker af alle Stammer og Tungemaal og Folk og Folkeslag,

Aabenbaring 14:3
Og de sang en ny Sang for Tronen og for de fire levende Væsener og de Ældste; og ingen kunde lære den Sang, uden de hundrede og fire og fyrretyve Tusinde, som ere løskøbte fra Jorden.

that we.

Galaterne 4:7
Altsaa er du ikke længer Træl, men Søn; men er du Søn, da er du ogsaa Arving ved Gud.

Galaterne 3:26
Thi alle ere I Guds Børn ved Troen paa Kristus Jesus.

Johannes 1:12
Men saa mange, som toge imod ham, dem gav han Magt til at vorde Guds Børn, dem, som tro paa hans Navn;

Romerne 8:19,23
Thi Skabningens Forlængsel venter paa Guds Børns Aabenbarelse.…

Romerne 9:4
de, som jo ere Israeliter, hvem Sønneudkaarelsen og Herligheden og Pagterne og Lovgivningen og Gudstjenesten og Forjættelserne tilhøre,

Efeserne 1:5
idet han i Kærlighed forudbestemte os til Sønneudkaarelse hos sig ved Jesus Kristus, efter sin Villies Velbehag,

Links
Galaterne 4:5 InterlinearGalaterne 4:5 FlersprogedeGálatas 4:5 SpanskGalates 4:5 FranskeGalater 4:5 TyskGalaterne 4:5 KinesiskGalatians 4:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Galaterne 4
4Men da Tidens Fylde kom, udsendte Gud sin Søn, født af en Kvinde, født under Loven, 5for at han skulde løskøbe dem, som vare under Loven, for at vi skulde faa Sønneudkaarelsen. 6Men fordi I ere Sønner, har Gud udsendt i vore Hjerter sin Søns Aand, som raaber: Abba, Fader!…
Krydshenvisninger
Romerne 8:14
Thi saa mange som drives af Guds Aand, disse ere Guds Børn.

Romerne 8:15
I modtoge jo ikke en Trældoms Aand atter til Frygt, men I modtoge en Sønneudkaarelses Aand, i hvilken vi raabe: Abba, Fader!

Romerne 10:4
Thi Kristus er Lovens Ende til Retfærdighed for hver den, som tror.

Galaterne 3:13
Kristus har løskøbt os fra Lovens Forbandelse, idet han blev en Forbandelse for os (thi der er skrevet: »Forbandet er hver den, som hænger paa et Træ«),

Galaterne 3:26
Thi alle ere I Guds Børn ved Troen paa Kristus Jesus.

Galaterne 4:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden