Efeserne 6:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
I Børn! adlyder eders Forældre i Herren, thi dette er ret.

Norsk (1930)
I barn! vær lydige mot eders foreldre i Herren! for dette er rett.

Svenska (1917)
I barn, varen edra föräldrar lydiga i Herren, ty detta är rätt och tillbörligt.

King James Bible
Children, obey your parents in the Lord: for this is right.

English Revised Version
Children, obey your parents in the Lord: for this is right.
Bibel Viden Treasury

obey.

1.Mosebog 28:7
og at Jakob havde adlydt sin Fader og Moder og var draget til Paddan-Aram.

1.Mosebog 37:13
sagde Israel til Josef: »Dine Brødre vogter jo Kvæg ved Sikem; kom, jeg vil sende dig til dem!« Han svarede: »Her er jeg!«

3.Mosebog 19:3
I skal frygte hver sin Moder og sin Fader, og mine Sabbater skal I holde. Jeg er HERREN eders Gud!

5.Mosebog 21:18
Naar nogen har en vanartet og genstridig Søn, der ikke vil adlyde sine Forældres Røst og, selv naar de trygler ham, ikke adlyder dem,

1.Samuel 17:20
Næste Morgen tidlig overlod David Smaakvæget til en Vogter, tog Sagerne og gav sig paa Vej, som Isaj havde paalagt ham; og han kom til Vognborgen, netop som Hæren rykkede ud til Slag og opløftede Kampraabet.

Ester 2:20
Ester havde, som Mordokaj havde paalagt hende, intet røbet om sin Slægt og sit Folk; thi Ester gjorde, hvad Mordokaj sagde, som hun havde gjort, da hun var i Pleje hos ham —

Ordsprogene 1:8
Hør, min Søn, paa din Faders Tugt, opgiv ikke din Moders Belæring.

Ordsprogene 6:20
Min Søn, tag Vare paa din Faders Bud, opgiv ikke din Moders Belæring,

Ordsprogene 23:22
Hør din Fader, som avlede dig, ringeagt ikke din gamle Moder!

Ordsprogene 30:11,17
Der findes en Slægt, som forbander sin Fader og ikke velsigner sin Moder,…

Jeremias 35:14
Jonadabs, Rekabs Søns, Bud er blevet overholdt; thi han forbød sine Sønner at drikke Vin, og de har ikke drukket Vin til den Dag i Dag, men adlydt deres Faders Bud; men jeg har talet til eder aarle og silde, uden at I vilde høre mig.

Lukas 2:51
Og han drog ned med dem og kom til Nazareth og var dem lydig og hans Moder gemte alle de Ord i sit Hjerte.

Kolossenserne 3:20
I Børn! adlyder i alle Ting eders Forældre, thi dette er velbehageligt i Herren.

*etc:

in.

Efeserne 6:5,6
I Trælle! adlyder eders Herrer efter Kødet med Frygt og Bæven i eders Hjertes Enfold som Kristus;…

Romerne 16:2
for at I maa modtage hende i Herren, som det sømmer sig de hellige, og yde hende Bistand, i hvad som helst hun maatte trænge til eder; thi ogsaa hun har været en Hjælperske for mange og for mig selv med.

1.Korinther 15:58
Derfor, mine elskede Brødre! bliver faste, urokkelige, altid rige i Herrens Gerning, vidende, at eders Arbejde er ikke forgæves i Herren.

Kolossenserne 3:16,17,23,24
Lad Kristi Ord bo rigeligt iblandt eder, saa I med al Visdom lære og paaminde hverandre med Psalmer, Lovsange og aandelige Viser, idet I synge med Ynde i eders Hjerter for Gud.…

1.Peter 2:13
Underordner eder under al menneskelig Ordning for Herrens Skyld, være sig en Konge som den højeste,

for.

Nehemias 9:13
Du steg ned paa Sinaj Bjerg, du talede med dem fra Himmelen og gav dem retfærdige Lovbud og tilforladelige Love, gode Anordninger og Bud.

Job 33:27
Han synger det ud for Folk: »Jeg synded og krænkede Retten og fik dog ej Løn som forskyldt!

Salmerne 19:8
HERRENS Forskrifter er rette, glæder Hjertet, HERRENS Bud er purt, giver Øjet Glans,

Salmerne 119:75,128
HERRE, jeg ved, at dine Bud er retfærdige, i Trofasthed har du ydmyget mig.…

Hoseas 14:9
Hvem er saa viis, at han fatter det, saa klog, at han ved det? Thi rette er HERRENS Veje; retfærdige vandrer paa dem, men Syndere snubler paa dem.

Romerne 7:12
Altsaa er Loven vel hellig, og Budet helligt og retfærdigt og godt.

Romerne 12:2
Og skikker eder ikke lige med denne Verden, men vorder forvandlede ved Sindets Fornyelse, saa I maa skønne, hvad der er Guds Villie, det gode og velbehagelige og fuldkomne.

1.Timotheus 5:4
men om en Enke har Børn eller Børnebørn, da lad dem først lære at vise deres eget Hus skyldig Kærlighed og gøre Gengæld imod Forældrene; thi dette er velbebageligt for Gud.

Links
Efeserne 6:1 InterlinearEfeserne 6:1 FlersprogedeEfesios 6:1 SpanskÉphésiens 6:1 FranskeEpheser 6:1 TyskEfeserne 6:1 KinesiskEphesians 6:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Efeserne 6
1I Børn! adlyder eders Forældre i Herren, thi dette er ret. 2»Ær din Fader og Moder«, dette er jo det første Bud med Forjættelse,…
Krydshenvisninger
5.Mosebog 21:18
Naar nogen har en vanartet og genstridig Søn, der ikke vil adlyde sine Forældres Røst og, selv naar de trygler ham, ikke adlyder dem,

Ruth 3:5
Hun svarede: »Jeg vil gøre alt, hvad du siger!«

Ordsprogene 6:20
Min Søn, tag Vare paa din Faders Bud, opgiv ikke din Moders Belæring,

Ordsprogene 23:22
Hør din Fader, som avlede dig, ringeagt ikke din gamle Moder!

Jeremias 35:8
Og vi har adlydt vor Fader Jonadab, Rekabs Søn, i alt, hvad han bød os, idet baade vi, vore Kvinder, Sønner og Døtre hele vort Liv afholder os fra at drikke Vin,

Jeremias 35:18
Men til Rekabiternes Hus sagde Jeremias: Saa siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Fordi I har adlydt eders Fader Jonadabs Bud og overholdt alle hans Bud og gjort alt, hvad han bød eder,

Kolossenserne 3:20
I Børn! adlyder i alle Ting eders Forældre, thi dette er velbehageligt i Herren.

Efeserne 5:33
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden