Ordsprogene 18
Dansk (1917 / 1931)
1Særlingen søger et Paaskud, med Vold og Magt vil han Strid.

2Taaben ynder ej Indsigt, men kun, at hans Tanker kommer for Lyset.

3Hvor Gudløshed kommer, kommer og Spot, Skam og Skændsel følges.

4Ord i Mands Mund er dybe Vande, en rindende Bæk, en Visdomskilde.

5Det er ilde at give en skyldig Medhold, saa man afviser skyldfris Sag i Retten.

6Taabens Læber fører til Trætte, hans Mund raaber højt efter Hug,

7Taabens Mund er hans Vaade, hans Læber en Snare for hans Liv.

8Bagtalerens Ord er som Lækkerbidskener, de synker dybt i Bugen.

9Den, der er efterladen i Gerning, er ogsaa Broder til Ødeland.

10HERRENS Navn er et stærkt Taarn, den retfærdige løber derhen og bjærges.

11Den riges Gods er hans faste Stad, og tykkes ham en knejsende Mur.

12Mands Hovmod gaar forud for Fald, Ydmyghed forud for Ære.

13Om nogen svarer, førend han hører, regnes det ham til Daarskab og Skændsel.

14Mands Mod udholder Sygdom, men hvo kan bære en sønderbrudt Aand?

15Den forstandiges Hjerte vinder sig Kundskab, de vises Øre attraar Kundskab.

16Gaver aabner et Menneske Vej og fører ham hen til de store.

17Den, der taler først i en Trætte har Ret, til den anden kommer og gaar ham efter.

18Loddet gør Ende paa Trætter og skiller de stærkeste ad.

19Krænket Broder er som en Fæstning, Trætter som Portslaa for Borg.

20Mands Bug mættes af Mundens Frugt, han mættes af Læbernes Grøde.

21Død og Liv er i Tungens Vold, hvo der tøjler den, nyder dens Frugt.

22Fandt man en Hustru, fandt man Lykken og modtog Naade fra HERREN.

23Fattigmand beder og trygler, Rigmand svarer med haarde Ord.

24Med mange Fæller kan Mand gaa til Grunde, men Ven kan overgaa Broder i Troskab.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Proverbs 17
Top of Page
Top of Page