Job 13
Dansk (1917 / 1931)
1Se, mit Øje har skuet alt dette, mit Øre har hørt og mærket sig det;

2hvad I ved, ved ogsaa jeg, jeg falder ikke igennem for jer.

3Men til den Almægtige vil jeg tale, med Gud er jeg sindet at gaa i Rette,

4mens I smører paa med Løgn; usle Læger er I til Hobe.

5Om I dog vilde tie stille, saa kunde I regnes for vise!

6Hør dog mit Klagemaal, mærk mine Læbers Anklage!

7Forsvarer I Gud med Uret, forsvarer I ham med Svig?

8Vil I tage Parti for ham, vil I træde i Skranken for Gud?

9Gaar det godt, naar han ransager eder, kan I narre ham, som man narrer et Menneske?

10Revse jer vil han alvorligt, om I lader som intet og dog er partiske.

11Vil ikke hans Højhed skræmme jer og hans Rædsel falde paa eder?

12Eders Tankesprog bliver til Askesprog, som Skjolde af Ler eders Skjolde.

13Ti stille, at jeg kan tale, saa overgaa mig, hvad der vil!

14Jeg vil bære mit Kød i Tænderne og tage mit Liv i min Haand;

15se, han slaar mig ihjel, jeg har intet Haab, dog lægger jeg for ham min Færd.

16Det er i sig selv en Sejr for mig, thi en vanhellig vover sig ikke til ham!

17Hør nu ret paa mit Ord, lad mig tale for eders Ører!

18Se, til Rettergang er jeg rede, jeg ved, at Retten er min!

19Hvem kan vel trætte med mig? Da skulde jeg tie og opgive Aanden!

20Kun for to Ting skaane du mig, saa kryber jeg ikke i Skjul for dig:

21Din Haand maa du tage fra mig, din Rædsel skræmme mig ikke!

22Saa stævn mig, og jeg skal svare, eller jeg vil tale, og du skal svare!

23Hvor stor er min Skyld og Synd? Lad mig vide min Brøde og Synd!

24Hvi skjuler du dog dit Aasyn og regner mig for din Fjende?

25Vil du skræmme et henvejret Blad, forfølge et vissent Straa,

26at du skriver mig saa bitter en Dom og lader mig arve min Ungdoms Skyld,

27lægger mine Fødder i Blokken, vogter paa alle mine Veje, indkredser mine Fødders Trin!

28Og saa er han dog som smuldrende Trøske, som Klæder, der ædes op af Møl,

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Job 12
Top of Page
Top of Page