Titus 1:10
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Thi mange ere genstridige, føre intetsigende Snak og daare Sindet, især de af Omskærelsen;

Norsk (1930)
For der er mange gjenstridige, som farer med tomt snakk og dårer folks hu, helst de av omskjærelsen.

Svenska (1917)
Ty många finnas som icke vilja veta av någon myndighet, många som föra fåfängligt tal och bedraga människors sinnen; så göra i synnerhet de omskurna.

King James Bible
For there are many unruly and vain talkers and deceivers, specially they of the circumcision:

English Revised Version
For there are many unruly men, vain talkers and deceivers, specially they of the circumcision,
Bibel Viden Treasury

there.

Apostlenes G. 20:29
Jeg ved, at der efter min Bortgang skal komme svare Ulve ind iblandt eder, som ikke ville spare Hjorden.

Romerne 16:17-18
Men jeg formaner eder, Brødre! til at give Agt paa dem, som volde Splittelserne og Forargelserne tvært imod den Lære, som I have lært, og viger bort fra dem!…

2.Korinther 11:12-15
Men hvad jeg gør, det vil jeg fremdeles gøre, for at jeg kan afskære dem Lejligheden, som søge en Lejlighed, til at findes os lige i det, hvoraf de rose sig.…

Efeserne 4:14
for at vi ikke; mere skulle være umyndige, der omtumles og omdrives af enhver Lærdommens Vind, ved Menneskenes Tærningspil, ved Træskhed efter Vildfarelsens Rænkespind;

2.Thessaloniker 2:10-12
og med alt Uretfærdigheds Bedrag for dem, som fortabes, fordi de ikke toge imod Kærligheden til Sandheden, saa de kunde blive frelste.…

1.Timotheus 1:4,6
og ikke at agte paa Fabler og Slægtregistre uden Ende, som mere fremme Stridigheden end Guds Husholdning i Tro.…

1.Timotheus 6:3-5
Dersom nogen fører fremmed Lære og ikke holder sig til vor Herres Jesu Kristi sunde Ord og til den Lære, som stemmer med Gudsfrygt,…

2.Timotheus 3:13
Men onde Mennesker og Bedragere ville gaa frem til det værre; de forføre og forføres.

2.Timotheus 4:4
og de skulle vende Ørene fra Sandheden og vende sig hen til Fablerne.

Jakob 1:26
Dersom nogen synes, at han dyrker Gud, og ikke holder sin Tunge i Tømme, men bedrager sit Hjerte, hans Gudsdyrkelse er forgæves.

2.Peter 2:1,2
Men der opstod ogsaa falske Profeter iblandt Folket, ligesom der ogsaa iblandt eder vil komme falske Lærere, som ville liste fordærvelige Vranglærdomme ind, idet de endog fornægte den Herre, som købte dem, og bringe en brat Undergang over sig selv,…

1.Johannes 2:18
Mine Børn! det er den sidste Time, og som I have hørt, at Antikrist kommer, saaledes ere nu mange Antikrister fremtraadte; deraf kende vi, at det er den sidste Time.

1.Johannes 4:1
I elskede! tror ikke enhver Aand, men prøver Aanderne, om de ere af Gud; thi mange falske Profeter ere udgaaede i Verden.

Aabenbaring 2:6,14
Dog, dette har du, at du hader Nikolaiternes Gerninger, som ogsaa jeg hader.…

specially.

Apostlenes G. 15:1,24
Og der kom nogle ned fra Judæa, som lærte Brødrene: »Dersom I ikke lade eder omskære efter Mose Skik, kunne I ikke blive frelste.«…

Galaterne 1:6-8
Jeg undrer mig over, at I saa snart lade eder føre bort fra ham, som kaldte eder til Kristi Naade, hen til et anderledes Evangelium;…

Galaterne 2:4
nemlig for de indsnegne falske Brødres Skyld, som jo havde listet sig ind for at lure paa vor Frihed, som vi have i Kristus Jesus, for at de kunde gøre os til Trælle.

Galaterne 3:1
O, I uforstandige Galatere! hvem har fortryllet eder, I, hvem Jesus Kristus blev malet for Øje som korsfæstet?

Galaterne 4:17-21
De ere nidkære for eder, dog ikke for det gode; men de ville udelukke eder, for at I skulle være nidkære for dem.…

Galaterne 5:1-4
Til Friheden har Kristus frigjort os. Saa staar nu fast, og lader eder ikke atter holde under Trældoms Aag!…

Filipperne 3:2,3
Holder Øje med Hundene, holder Øje med de slette Arbejdere, holder Øje med Sønderskærelsen!…

Links
Titus 1:10 InterlinearTitus 1:10 FlersprogedeTito 1:10 SpanskTite 1:10 FranskeTitus 1:10 TyskTitus 1:10 KinesiskTitus 1:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Titus 1
10Thi mange ere genstridige, føre intetsigende Snak og daare Sindet, især de af Omskærelsen; 11dem bør man stoppe Munden paa; thi de forvende hele Huse ved at føre utilbørlig Lære for slet Vindings Skyld.…
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 11:2
Og da Peter kom op til Jerusalem, tvistedes de af Omskærelsen med ham og sagde:

2.Korinther 11:13
Thi saadanne ere falske Apostle, svigefulde Arbejdere, som paatage sig Skikkelse af Kristi Apostle.

1.Timotheus 1:6
hvorfra nogle ere afvegne og have vendt sig til intetsigende Snak,

1.Timotheus 1:9
idet man ved dette, at Loven ikke er sat for den retfærdige, men for lovløse og ulydige, ugudelige og Syndere, ryggesløse og vanhellige, for dem, som øve Vold imod deres Fader og Moder, for Manddrabere,

Titus 1:6
saafremt en er ustraffelig, een Kvindes Mand og har troende Børn, der ikke ere beskyldte for Ryggesløshed eller ere genstridige.

1.Johannes 2:4
Den, som siger: »Jeg kender ham,« og ikke holder hans Bud, han er en Løgner, og i ham er Sandheden ikke;

Titus 1:9
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden