2.Thessaloniker 2:10
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
og med alt Uretfærdigheds Bedrag for dem, som fortabes, fordi de ikke toge imod Kærligheden til Sandheden, saa de kunde blive frelste.

Norsk (1930)
og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.

Svenska (1917)
och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta.

King James Bible
And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they received not the love of the truth, that they might be saved.

English Revised Version
and with all deceit of unrighteousness for them that are perishing; because they received not the love of the truth, that they might be saved.
Bibel Viden Treasury

deceivableness.

Romerne 16:18
Thi saadanne tjene ikke vor Herre Kristus, men deres egen Bug, og ved søde Ord og skøn Tale forføre de troskyldiges Hjerter.

2.Korinther 2:17
Thi vi ere ikke som de mange, at vi gøre en Forretning af Guds Ord, men som af Renhed, som af Gud tale vi for Guds Aasyn i Kristus.

2.Korinther 4:2
men vi have frasagt os de skammelige Smugveje, saa vi ikke vandre i Træskhed, ej heller forfalske Guds Ord, men ved Sandhedens Aabenbarelse anbefale os til alle Menneskers Samvittighed for Guds Aasyn.

2.Korinther 11:13,15
Thi saadanne ere falske Apostle, svigefulde Arbejdere, som paatage sig Skikkelse af Kristi Apostle.…

Efeserne 4:14
for at vi ikke; mere skulle være umyndige, der omtumles og omdrives af enhver Lærdommens Vind, ved Menneskenes Tærningspil, ved Træskhed efter Vildfarelsens Rænkespind;

2.Peter 2:18
Thi dem, som ere lige ved at undslippe fra dem, der vandre i Vildfarelse, løkke de i Kødets Begæringer ved Uterligheder, idet de tale Tomheds overmodige Ord

Hebræerne 3:13
Men formaner hverandre hver Dag, saa længe det hedder »i Dag«, for at ikke nogen af eder skal forhærdes ved Syndens Bedrag.

in them.

1.Korinther 1:18
Thi Korsets Ord er vel for dem, som fortabes, en Daarskab, men for dem, som frelses, for os er det en Guds Kraft.

2.Korinther 2:15
Thi en Kristi Vellugt ere vi for Gud, iblandt dem, som frelses, og iblandt dem, som fortabes,

2.Korinther 4:3
Men om ogsaa vort Evangelium er tildækket, da er det tildækket iblandt dem, som fortabes,

2.Peter 2:12
Men disse — ligesom ufornuftige Dyr, der af Natur ere fødte til at fanges og ødelægges, skulle de, fordi de bespotte, hvad de ikke kende, ogsaa ødelægges med hines Ødelæggelse,

they received.

Ordsprogene 1:7
HERRENS Frygt er Kundskabs begyndelse, Daarer ringeagter Visdom og Tugt.

Ordsprogene 2:1-6
Min Søn, naar du tager imod mine Ord og gemmer mine Paalæg hos dig,…

Ordsprogene 4:5,6
køb Visdom, køb Forstand, du glemme det ikke, vend dig ej bort fra min Munds Ord;…

Ordsprogene 8:17
Jeg elsker dem, der elsker mig, og de, der søger mig, finder mig.

Matthæus 13:11
Men han svarede og sagde til dem: »Fordi det er eder givet at kende Himmeriges Riges Hemmeligheder; men dem er det ikke givet.

Johannes 3:19-21
Og dette er Dommen, at Lyset er kommet til Verden, og Menneskene elskede Mørket mere end Lyset; thi deres Gerninger vare onde.…

Johannes 8:45-47
Men mig tro I ikke, fordi jeg siger Sandheden.…

Romerne 2:7,8
dem, som med Udholdenhed i god Gerning søge Ære og Hæder og Uforkrænkelighed, et evigt Liv;…

Romerne 6:17
Men Gud ske Tak, fordi I have været Syndens Tjenere, men bleve af Hjertet lydige imod den Læreform, til hvilken I bleve overgivne.

1.Korinther 16:22
Dersom nogen ikke elsker Herren, han være en Forbandelse! Maran Atha.

Jakob 1:16-18
Farer ikke vild, mine elskede Brødre!…

that they.

Johannes 3:17
Thi Gud sendte ikke sin Søn til Verden, for at han skal dømme Verden, men for at Verden skal frelses ved ham.

Johannes 5:34
Dog, jeg henter ikke Vidnesbyrdet fra et Menneske; men dette siger jeg, for at I skulle frelses.

Romerne 10:1
Brødre! mit Hjertes Ønske og Bøn til Gud for dem er om deres Frelse.

1.Thessaloniker 2:16
idet de forhindre os i at tale til Hedningerne til deres Frelse, for til enhver Tid at fylde deres Synders Maal; men Vreden er kommen over dem fuldtud.

1.Timotheus 2:4
som vil, at alle Mennesker skulle frelses og komme til Sandheds Erkendelse.

Links
2.Thessaloniker 2:10 Interlinear2.Thessaloniker 2:10 Flersprogede2 Tesalonicenses 2:10 Spansk2 Thessaloniciens 2:10 Franske2 Thessalonicher 2:10 Tysk2.Thessaloniker 2:10 Kinesisk2 Thessalonians 2:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Thessaloniker 2
9han, hvis Komme sker ifølge Satans Kraft, med al Løgnens Magt og Tegn og Undere 10og med alt Uretfærdigheds Bedrag for dem, som fortabes, fordi de ikke toge imod Kærligheden til Sandheden, saa de kunde blive frelste. 11Og derfor sender Gud dem kraftig Vildfarelse, saa at de tro Løgnen,…
Krydshenvisninger
Ordsprogene 4:6
slip den ikke, saa vil den vogte dig, elsk den, saa vil den værne dig!

1.Korinther 1:18
Thi Korsets Ord er vel for dem, som fortabes, en Daarskab, men for dem, som frelses, for os er det en Guds Kraft.

2.Thessaloniker 2:12
for at de skulle dømmes, alle de, som ikke troede Sandheden, men fandt Behag i Uretfærdigheden.

2.Thessaloniker 2:13
Men vi ere skyldige at takke Gud altid for eder, I af Herren elskede Brødre! fordi Gud har udvalgt eder fra Begyndelsen til Frelse ved Aandens Helligelse og Tro paa Sandheden,

2.Thessaloniker 2:9
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden