Filipperne 3:2
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Holder Øje med Hundene, holder Øje med de slette Arbejdere, holder Øje med Sønderskærelsen!

Norsk (1930)
Gi akt på hundene, gi akt på de onde arbeidere, gi akt på de sønderskårne!

Svenska (1917)
Given akt på de hundarna, given akt på de onda arbetarna, given akt på »de sönderskurna».

King James Bible
Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision.

English Revised Version
Beware of the dogs, beware of the evil workers, beware of the concision:
Bibel Viden Treasury

of dogs.

Ordsprogene 26:11
Som en Hund, der vender sig om til sit Spy, er en Taabe, der gentager Daarskab.

Esajas 56:10,11
Blinde er alle dets Vogtere, intet ved de, alle er stumme Hunde, som ikke kan gø, de ligger og drømmer, de elsker Søvn;…

Matthæus 7:6,15
Giver ikke Hunde det hellige, kaster ikke heller eders Perler for Svin, for at de ikke skulle nedtræde dem med deres Fødder og vende sig og sønderrive eder.…

Matthæus 24:10
Og da skulle mange forarges og forraade hverandre og hade hverandre.

Galaterne 5:15
Men naar I bide og æde hverandre, da ser til, at I ikke fortæres af hverandre!

2.Timotheus 4:14,15
Smeden Aleksander har gjort mig meget ondt; Herren vil betale ham efter hans Gerninger.…

2.Peter 2:22
Det er gaaet dem efter det sande Ordsprog: »Hunden vender sig om til sit eget Spy, og den toede So til at vælte sig i Sølen.«

Aabenbaring 22:15
Udenfor ere Hundene og Troldkarlene og de utugtige og Morderne og Afgudsdyrkerne og enhver, som elsker og øver Løgn.

evil.

Filipperne 3:19
hvis Ende er Fortabelse, hvis Gud er Bugen, og hvis Ære er i deres Skændsel, de, som tragte efter de jordiske Ting.

Salmerne 119:115
Vig fra mig, I, som gør ondt, jeg vil holde min Guds Bud.

Matthæus 7:22,23
Mange skulle sige til mig paa hin Dag: Herre, Herre! have vi ikke profeteret ved dit Navn, og have vi ikke uddrevet onde Aander ved dit Navn, og have vi ikke gjort mange kraftige Gerninger ved dit Navn?…

2.Korinther 11:13
Thi saadanne ere falske Apostle, svigefulde Arbejdere, som paatage sig Skikkelse af Kristi Apostle.

Galaterne 5:13
I bleve jo kaldede til Frihed, Brødre! kun at I ikke bruge Friheden til en Anledning for Kødet, men værer ved Kærligheden hverandres Tjenere!

1.Timotheus 1:19
idet du har Tro og en god Samvittighed, hvilken nogle have stødt fra sig og lidt Skibbrud paa Troen;

2.Timotheus 3:1-6
Men vid dette, at i de sidste Dage skulle vanskelige Tider indtræde.…

2.Timotheus 4:3,4
Thi den Tid skal komme, da de ikke skulle fordrage den sunde Lære, men efter deres egne Begæringer tage sig selv Lærere i Hobetal, efter hvad der kildrer deres Øren,…

Titus 1:16
De sige, at de kende Gud, men med deres Gerninger fornægte de ham, vederstyggelige, som de ere, og ulydige og uduelige til al god Gerning.

2.Peter 2:18-20
Thi dem, som ere lige ved at undslippe fra dem, der vandre i Vildfarelse, løkke de i Kødets Begæringer ved Uterligheder, idet de tale Tomheds overmodige Ord…

Judas 1:4,10-13
Thi der har indsneget sig nogle Mennesker, om hvem det for længe siden er forud skrevet, at de vilde falde under denne Dom: Ugudelige, som misbruge vor, Guds Naade til Uterlighed og fornægte vor eneste Hersker og Herre Jesus Kristus.…

Aabenbaring 21:8
Men de fejge og utro og vederstyggelige og Morderne og de utugtige og Troldkarlene og Afgudsdyrkerne og alle Løgnerne, deres Lod skal være i Søen, som brænder med Ild og Svovl; dette er den anden Død.

the.

Filipperne 3:3
Thi vi ere Omskærelsen, vi, som tjene i Guds Aand og rose os i Kristus Jesus og ikke forlade os paa Kødet,

Romerne 2:28
Thi ikke den er Jøde, som er det i det udvortes, ej heller er det Omskærelse, som sker i det udvortes, i Kød;

Galaterne 2:3,4
Men end ikke min Ledsager, Titus, som var en Græker, blev tvungen til at omskæres,…

Galaterne 5:1-3,6
Til Friheden har Kristus frigjort os. Saa staar nu fast, og lader eder ikke atter holde under Trældoms Aag!…

Aabenbaring 2:9
Jeg kender din Trængsel og din Fattigdom (dog, du er rig), og Bespottelsen fra dem, som kalde sig selv Jøder og ikke ere det, men ere Satans Synagoge.

Aabenbaring 3:9
Se, jeg lader komme nogle af Satans Synagoge, som kalde sig selv Jøder og ikke ere det, men lyve. Se, jeg vil gøre, at de skulle komme og tilbede for dine Fødder og kende, at jeg har fattet Kærlighed til dig.

Links
Filipperne 3:2 InterlinearFilipperne 3:2 FlersprogedeFilipenses 3:2 SpanskPhilippiens 3:2 FranskePhilipper 3:2 TyskFilipperne 3:2 KinesiskPhilippians 3:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Filipperne 3
1I øvrigt, mine Brødre glæder eder i Herren! At skrive det samme til eder er ikke til Besvær for mig, men er betryggende for eder. 2Holder Øje med Hundene, holder Øje med de slette Arbejdere, holder Øje med Sønderskærelsen! 3Thi vi ere Omskærelsen, vi, som tjene i Guds Aand og rose os i Kristus Jesus og ikke forlade os paa Kødet,…
Krydshenvisninger
Salmerne 22:16
Thi Hunde staar omkring mig, onde i Flok omringer mig, de har gennemboret mine Hænder og Fødder,

Salmerne 22:20
Udfri min Sjæl fra Sværdet, min eneste af Hundes Vold!

2.Korinther 11:13
Thi saadanne ere falske Apostle, svigefulde Arbejdere, som paatage sig Skikkelse af Kristi Apostle.

Galaterne 5:15
Men naar I bide og æde hverandre, da ser til, at I ikke fortæres af hverandre!

Aabenbaring 22:15
Udenfor ere Hundene og Troldkarlene og de utugtige og Morderne og Afgudsdyrkerne og enhver, som elsker og øver Løgn.

Filipperne 3:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden