Salmerne 84
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Til Sangmesteren. Al-haggittit. Af Koras Sønner. En Salme. (2) Hvor elskelige er dine Boliger, Hærskarers HERRE!1Til sangmesteren, efter Gittit*; av Korahs barn; en salme.1För sångmästaren, till Gittít; av Koras söner; en psalm. (2) Huru ljuvliga äro icke dina boningar, HERRE Sebaot!
2Af Længsel efter HERRENS Forgaarde vansmægted min Sjæl, nu jubler mit Hjerte og Kød for den levende Gud!2Min sjel lenges, ja vansmekter av lengsel efter Herrens forgårder; mitt hjerte og mitt kjød roper med fryd til den levende Gud. 2Min själ längtar och trängtar efter HERRENS gårdar, min själ och min kropp jubla mot levande Gud.
3Ja, Spurven fandt sig et Hjem og Svalen en Rede, hvor den har sine Unger — dine Altre, Hærskarers HERRE, min Konge og Gud!3Spurven har jo funnet sig et hus, og svalen et rede hvor den har lagt sine unger - dine alter, Herre, hærskarenes Gud, min konge og min Gud! 3Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig, där hon kan lägga sina ungar: dina altaren, HERRE Sebaot, min konung och min Gud.
4Salige de, der bor i dit Hus, end skal de love dig. — Sela.4Salige er de som bor i ditt hus; de skal stadig love dig. Sela. 4Saliga äro de som bo i ditt hus; de lova dig beständigt. Sela.
DANNORSVE
5Salig den, hvis Styrke er i dig, naar hans Hu staar til Højtidsrejser!5Salig er det menneske som har sin styrke i dig, de hvis hu står til de jevne veier*.5Saliga äro de människor som i dig hava sin starkhet, de vilkas håg står till dina vägar.
6Naar de gaar gennem Bakadalen, gør de den til Kildevang, og Tidligregnen hyller den i Velsignelser.6Når de vandrer gjennem tåredalen, gjør de den til en kildevang, og høstregnet dekker den med velsignelse*.6När de vandra genom Tåredalen, göra de den rik på källor, och höstregnet höljer den med välsignelser.
7Fra Kraft til Kraft gaar de frem, de stedes for Gud paa Zion.7De går frem fra kraft til kraft, de treder frem for Gud på Sion. 7De gå från kraft till kraft; så träda de fram inför Gud på Sion.
8Hør min Bøn, o HERRE, Hærskarers Gud, Lyt til, du Jakobs Gud! — Sela.8Herre, Gud, hærskarenes Gud, hør min bønn! Vend øret til, Jakobs Gud! Sela. 8HERRE Gud Sebaot, hör min bön, lyssna, du Jakobs Gud. Sela.
9Gud, vort Skjold, se til og vend dit Blik til din Salvedes Aasyn!9Gud, vårt skjold, se til og sku din salvedes åsyn! 9Gud, vår sköld, ser härtill, och akta på din smordes ansikte.
DANNORSVE
10Thi bedre een Dag i din Forgaard end tusinde ellers, hellere ligge ved min Guds Hus's Tærskel end dvæle i Gudløsheds Telte.10For en dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen; jeg vil heller stå ved dørtreskelen i min Guds hus enn bo i ugudelighets telt. 10Ty en dag i dina gårdar är bättre än eljest tusen. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än dväljas i de ogudaktigas hyddor.
11Thi Gud HERREN er Sol og Skjold, HERREN giver Naade og Ære; dem, der vandrer i Uskyld, nægter han intet godt.11For Gud Herren er sol og skjold, Herren gir nåde og ære; han nekter ikke dem noget godt som vandrer i uskyld. 11Ty HERREN Gud är sol och sköld; HERREN giver nåd och ära; han vägrar icke dem något gott, som vandra i ostrafflighet.
12Hærskarers HERRE, salig er den, der stoler paa dig!12Herre, hærskarenes Gud, salig er det menneske som setter sin lit til dig. 12HERRE Sebaot, salig är den människa som förtröstar på dig.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 83
Top of Page
Top of Page