Salmerne 84
Dansk (1917 / 1931)
1Til Sangmesteren. Al-haggittit. Af Koras Sønner. En Salme. (2) Hvor elskelige er dine Boliger, Hærskarers HERRE!

2Af Længsel efter HERRENS Forgaarde vansmægted min Sjæl, nu jubler mit Hjerte og Kød for den levende Gud!

3Ja, Spurven fandt sig et Hjem og Svalen en Rede, hvor den har sine Unger — dine Altre, Hærskarers HERRE, min Konge og Gud!

4Salige de, der bor i dit Hus, end skal de love dig. — Sela.

5Salig den, hvis Styrke er i dig, naar hans Hu staar til Højtidsrejser!

6Naar de gaar gennem Bakadalen, gør de den til Kildevang, og Tidligregnen hyller den i Velsignelser.

7Fra Kraft til Kraft gaar de frem, de stedes for Gud paa Zion.

8Hør min Bøn, o HERRE, Hærskarers Gud, Lyt til, du Jakobs Gud! — Sela.

9Gud, vort Skjold, se til og vend dit Blik til din Salvedes Aasyn!

10Thi bedre een Dag i din Forgaard end tusinde ellers, hellere ligge ved min Guds Hus's Tærskel end dvæle i Gudløsheds Telte.

11Thi Gud HERREN er Sol og Skjold, HERREN giver Naade og Ære; dem, der vandrer i Uskyld, nægter han intet godt.

12Hærskarers HERRE, salig er den, der stoler paa dig!

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Psalm 83
Top of Page
Top of Page