Ordsprogene 19:21
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
I Mands Hjerte er mange Tanker, men HERRENS Raad er det, der staar fast.

Norsk (1930)
Det er mange tanker i en manns hjerte, men Herrens råd skal få fremgang.

Svenska (1917)
Många planer har en man i sitt hjärta, men HERRENS råd, det bliver beståndande.

King James Bible
There are many devices in a man's heart; nevertheless the counsel of the LORD, that shall stand.

English Revised Version
There are many devices in a man's heart; but the counsel of the LORD, that shall stand.
Bibel Viden Treasury

many

Ordsprogene 12:2
Den gode vinder Yndest hos HERREN, den rænkefulde dømmer han skyldig.

1.Mosebog 37:19,20
og sagde til hverandre: »Se, der kommer den Drømmemester!…

Ester 9:25
men Kongen havde, da det kom ham for Øre, givet skriftlig Befaling til, at det onde Raad, Haman havde lagt op mod Jøderne, skulde falde tilbage paa hans eget Hoved, og ladet ham og hans Sønner hænge i Galgen,

Salmerne 21:11
Thi de søger at volde dig ondt, spinder Rænker, men evner intet;

Salmerne 33:10,11
HERREN kuldkasted Folkenes Raad, gjorde Folkeslags Tanker til intet;…

Salmerne 83:4
»Kom, lad os slette dem ud af Folkenes Tal, ej mer skal man ihukomme Israels Navn!«

Prædikeren 7:29
Dog se, det fandt jeg, at Gud har skabt Menneskene, som de bør være; men de har saa mange sære Ting for.

Esajas 7:6,7
Lad os drage op mod Juda og indjage det Skræk, lad os tilrive os det og gøre Tabeals Søn til Konge der!…

Daniel 11:24,25
Uventet falder han ind i de frugtbareste Egne og gør, hvad hans Fædre eller Fædres Fædre ikke gjorde; Ran, Bytte og Gods strør han ud til sine Folk, og mod Fæstninger oplægger han Raad, dog kun til en Tid.…

Matthæus 26:4,5
Og de raadsloge om at gribe Jesus med List og ihjelslaa ham.…

Matthæus 27:63,64
og sagde: »Herre! vi ere komne i Hu, at denne Forfører sagde, medens han endnu levede: Tre Dage efter bliver jeg oprejst.…

nevertheless

Ordsprogene 16:1,9
Hjertets Raad er Menneskets sag. Tungens Svar er fra HERREN.…

Ordsprogene 21:1,30
En Konges Hjerte er Bække i HERRENS Haand, han leder det hen, hvor han vil.…

1.Mosebog 45:4-8
Saa sagde Josef til sine Brødre: »Kom hen til mig!« Og da de kom derhen, sagde Josef: »Jeg er eders Broder Josef, som I solgte til Ægypten;…

1.Mosebog 50:20
I tænkte ondt mod mig, men Gud tænkte at vende det til det gode for at gøre, hvad nu er sket, og holde mange Folk i Live;

Job 23:13
Men han gjorde sit Valg, hvem hindrer ham Han udfører, hvad hans Sjæl attraar.

Esajas 14:24,26,27
Hærskarers HERRE har svoret saaledes: Visselig, som jeg har tænkt det, saa skal det ske, og som jeg satte mig for, saa staar det fast:…

Esajas 46:10
der forud forkyndte Enden, tilforn, hvad der ikke var sket, som sagde: »Mit Raad staar fast, jeg fuldbyrder al min Vilje,«

Daniel 4:35
Alle, som bor paa Jorden, er for intet at regne; han handler efter sit Tykke med Himmelens Hær og med dem, som bor paa Jorden, og ingen kan holde hans Haand tilbage og sige til ham: »Hvad gør du?«

Apostlenes G. 4:27,28
Ja, de have i Sandhed forsamlet sig i denne Stad imod din hellige Tjener Jesus, hvem du har salvet, baade Herodes og Pontius Pilatus tillige med Hedningerne og Israels Folkestammer…

Apostlenes G. 5:38,39
Og nu siger jeg eder: Holder eder fra disse Mennesker, og lader dem fare; thi dersom dette Raad eller dette Værk er af Mennesker, bliver det til intet;…

Efeserne 1:11
i hvem vi ogsaa have faaet Arvelodden, forud bestemte efter hans Forsæt, der virker alt efter sin Villies Raad,

Hebræerne 6:17,18
Derfor, da Gud ydermere vilde vise Forjættelsens Arvinger sit Raads Uforanderlighed, føjede han en Ed dertil,…

1.Peter 2:8
og de støde an, idet de ere genstridige imod Ordet, hvortil de ogsaa vare bestemte.

Judas 1:4
Thi der har indsneget sig nogle Mennesker, om hvem det for længe siden er forud skrevet, at de vilde falde under denne Dom: Ugudelige, som misbruge vor, Guds Naade til Uterlighed og fornægte vor eneste Hersker og Herre Jesus Kristus.

Links
Ordsprogene 19:21 InterlinearOrdsprogene 19:21 FlersprogedeProverbios 19:21 SpanskProverbes 19:21 FranskeSprueche 19:21 TyskOrdsprogene 19:21 KinesiskProverbs 19:21 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Ordsprogene 19
20Hør paa Raad og tag ved Lære, saa du til sidst bliver viis. 21I Mands Hjerte er mange Tanker, men HERRENS Raad er det, der staar fast. 22Vinding har man af Godhed, hellere fattig end Løgner.…
Krydshenvisninger
Hebræerne 6:17
Derfor, da Gud ydermere vilde vise Forjættelsens Arvinger sit Raads Uforanderlighed, føjede han en Ed dertil,

Salmerne 33:10
HERREN kuldkasted Folkenes Raad, gjorde Folkeslags Tanker til intet;

Salmerne 33:11
HERRENS Raad staar fast for evigt, hans Hjertes Tanker fra Slægt til Slægt.

Ordsprogene 16:1
Hjertets Raad er Menneskets sag. Tungens Svar er fra HERREN.

Ordsprogene 16:9
Menneskets Hjerte udtænker hans Vej, men HERREN styrer hans Fjed.

Ordsprogene 19:22
Vinding har man af Godhed, hellere fattig end Løgner.

Esajas 14:26
Det er, hvad jeg satte mig for imod al Jorden, det er den Haand, som er udrakt mod alle Folk.

Esajas 14:27
Thi Hærskarers HERRES Raad, hvo kuldkaster det? Hans udrakte Haand, hvo tvinger vel den tilbage?

Esajas 46:10
der forud forkyndte Enden, tilforn, hvad der ikke var sket, som sagde: »Mit Raad staar fast, jeg fuldbyrder al min Vilje,«

Jeremias 44:29
Og dette, lyder det fra HERREN, skal være eder et Tegn paa, at jeg hjemsøger eder paa dette Sted, for at I skal kende, at mine Ord opfyldes paa eder til eders Ulykke:

Ordsprogene 19:20
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden