Matthæus 6:5
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og naar I bede, skulle I ikke være som Hyklerne; thi de staa gerne i Synagogerne og paa Gadehjørnerne og bede, for at de kunne vise sig for Menneskene; sandelig, siger jeg eder, de have allerede faaet deres Løn.

Norsk (1930)
Og når I beder, skal I ikke være som hyklerne; for de vil gjerne stå og bede i synagogene og på gatehjørnene, for å vise sig for menneskene; sannelig sier jeg eder: De har allerede fått sin lønn.

Svenska (1917)
Och när I bedjen, skolen I icke vara såsom skrymtarna, vilka gärna stå i synagogorna och i gathörnen och bedja, för att bliva sedda av människorna. Sannerligen säger jag eder: De hava fått ut sin lön.

King James Bible
And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are: for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have their reward.

English Revised Version
And when ye pray, ye shall not be as the hypocrites: for they love to stand and pray in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have received their reward.
Bibel Viden Treasury

when.

Matthæus 7:7,8
Beder, saa skal eder gives; søger, saa skulle I finde; banker paa, saa skal der lukkes op for eder.…

Matthæus 9:38
beder derfor Høstens Herre om, at han vil sende Arbejdere ud til sin Høst.«

Matthæus 21:22
Og alt, hvad I begære i Bønnen troende, det skulle I faa.«

Salmerne 5:2
laan Øre til mit Nødraab, min Konge og Gud, thi jeg beder til dig!

Salmerne 55:17
Jeg klager og stønner ved Kvæld, ved Gry og ved Middag; min Røst vil han høre

Ordsprogene 15:8
Gudløses Offer er HERREN en Gru, retsindiges Bøn har han Velbehag i.

Esajas 55:6,7
Søg HERREN, medens han findes, kald paa ham, den Stund han er nær!…

Jeremias 29:12
Kalder I paa mig, vil jeg svare eder; beder I til mig, vil jeg høre eder;

Daniel 6:10
Men saa snart Daniel fik at vide, at Skrivelsen var udgaaet, gik han ind i sit Hus; i dets Stue paa Taget havde han aabne Vinduer i Retning mod Jerusalem, og han faldt paa Knæ tre Gange om Dagen og bad og priste sin Gud, ganske som han tilforn havde gjort.

Daniel 9:4
Og jeg bad til HERREN min Gud, bekendte og sagde: »Ak, Herre, du store, forfærdelige Gud, som holder fast ved Pagten og Miskundheden mod dem, der elsker dig og holder dine Bud!

*etc:

Lukas 18:1
Men han talte til dem en Lignelse om, at de burde altid bede og ikke blive trætte,

Johannes 16:24
Hidindtil have I ikke bedt om noget i mit Navn; beder, og I skulle faa, for at eders Glæde maa blive fuldkommen.

Efeserne 6:18
idet I under al Paakaldelse og Bøn bede til enhver Tid i Aanden og ere aarvaagne dertil i al Vedholdenhed og Bøn for alle de hellige,

Kolossenserne 4:2,3
Værer vedholdendene i Bønnen, idet I ere aarvaagne i den med Taksigelse,…

1.Thessaloniker 5:17
beder uafladelig,

Jakob 5:15,16
Og Troens Bøn skal frelse den syge, og Herren skal oprejse ham, og har han gjort Synder, skulle de forlades ham.…

thou shalt not.

Matthæus 6:2
Derfor, naar du giver Almisse, maa du ikke lade blæse i Basun foran dig, som Hyklerne gøre i Synagogerne og paa Gaderne, for at de kunne blive ærede af Menneskene; sandelig, siger jeg eder, de have allerede faaet deres Løn.

Matthæus 23:14
[Ve eder, I skriftkloge og Farisæere, I Hyklere! thi I opæde Enkers Huse og bede paa Skrømt længe; derfor skulle I faa des haardere Dom.]

Job 27:8-10
Thi hvad er den vanhelliges Haab, naar Gud bortskærer og kræver hans Sjæl?…

Esajas 1:15
Breder I Hænderne ud, skjuler jeg Øjnene for jer. Hvor meget I saa end beder, jeg hører det ikke. Eders Hænder er fulde af Blod;

Lukas 18:10,11
»Der gik to Mænd op til Helligdommen for at bede; den ene var en Farisæer, og den anden en Tolder.…

Lukas 20:47
de, som opæde Enkers Huse og paa Skrømt bede længe; disse skulle faa des haardere Dom.«

for.

Matthæus 23:6
Og de ville gerne sidde øverst til Bords ved Maaltiderne og paa de fornemste Pladser i Synagogerne

Markus 12:38
Og han sagde i sin Undervisning: »Tager eder i Vare for de skriftkloge, som gerne ville gaa i lange Klæder og lade sig hilse paa Torvene

Lukas 11:43
Ve eder, I Farisæere! thi I elske den fornemste Plads i Synagogerne og Hilsenerne paa Torvene.

Verily.

Matthæus 6:2
Derfor, naar du giver Almisse, maa du ikke lade blæse i Basun foran dig, som Hyklerne gøre i Synagogerne og paa Gaderne, for at de kunne blive ærede af Menneskene; sandelig, siger jeg eder, de have allerede faaet deres Løn.

Ordsprogene 16:5
Hver hovmodig er HERREN en Gru, visselig slipper han ikke for Straf.

Lukas 14:12-14
Men han sagde ogsaa til ham, som havde indbudt ham: »Naar du gør Middags— eller Aftensmaaltid, da byd ikke dine Venner, ej heller dine Brødre, ej heller dine Frænder, ej heller rige Naboer, for at ikke ogsaa de skulle indbyde dig igen, og du faa Vederlag.…

Jakob 4:6
Derfor siger Skriften: »Gud staar de hoffærdige imod, men de ydmyge giver han Naade.«

Links
Matthæus 6:5 InterlinearMatthæus 6:5 FlersprogedeMateo 6:5 SpanskMatthieu 6:5 FranskeMatthaeus 6:5 TyskMatthæus 6:5 KinesiskMatthew 6:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 6
5Og naar I bede, skulle I ikke være som Hyklerne; thi de staa gerne i Synagogerne og paa Gadehjørnerne og bede, for at de kunne vise sig for Menneskene; sandelig, siger jeg eder, de have allerede faaet deres Løn. 6Men du, naar du beder, da gaa ind i dit Kammer, og luk din Dør, og bed til din Fader, som er i Løndom, og din Fader, som ser i Løndom, skal betale dig.…
Krydshenvisninger
Matthæus 6:1
Vogter eder at i ikke øve eders Retfærdighed for Menneskene for at beskues af dem; ellers have I ikke Løn hos eders Fader, som er Himlene.

Matthæus 6:2
Derfor, naar du giver Almisse, maa du ikke lade blæse i Basun foran dig, som Hyklerne gøre i Synagogerne og paa Gaderne, for at de kunne blive ærede af Menneskene; sandelig, siger jeg eder, de have allerede faaet deres Løn.

Matthæus 6:16
Og naar I faste, da ser ikke bedrøvede ud som Hyklerne; thi de gøre deres Ansigter ukendelige, for at de kunne vise sig for Menneskene som fastende; sandelig, siger jeg eder, de have allerede faaet deres Løn.

Matthæus 23:5
Men de gøre alle deres Gerninger for at beskues af Menneskene; thi de gøre deres Bederemme brede og Kvasterne paa deres Klæder store.

Markus 11:25
Og naar I staa og bede, da forlader, dersom I have noget imod nogen, for at ogsaa eders Fader, som er i Himlene, maa forlade eder eders Overtrædelser.

Lukas 6:24
Men ve eder, I rige, thi I have allerede faaet eders Trøst.

Lukas 18:11
Farisæeren stod og bad ved sig selv saaledes: Gud! Jeg takker dig, fordi jeg ikke er som de andre Mennesker, Røvere, uretfærdige, Horkarle, eller ogsaa som denne Tolder.

Lukas 18:13
Men Tolderen stod langt borte og vilde end ikke opløfte Øjnene til Himmelen, men slog sig for sit Bryst og sagde: Gud, vær mig Synder naadig!

Matthæus 6:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden