Johannes 9:29
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Vi vide, at Gud har talt til Moses; men om denne vide vi ikke, hvorfra han er.«

Norsk (1930)
Vi vet at til Moses har Gud talt, men hvor denne er fra, vet vi ikke.

Svenska (1917)
Till Moses har Gud talat, det veta vi; men varifrån denne är, det veta vi icke.»

King James Bible
We know that God spake unto Moses: as for this fellow, we know not from whence he is.

English Revised Version
We know that God hath spoken unto Moses: but as for this man, we know not whence he is.
Bibel Viden Treasury

know.

Johannes 1:17
Thi Loven blev given ved Moses; Naaden og Sandheden er kommen ved Jesus Kristus.

4.Mosebog 12:2-7
og sagde: »Har HERREN kun talet til Moses? Mon han ikke ogsaa har talet til os?« Og HERREN hørte det.…

4.Mosebog 16:28
Og Moses sagde: »Derpaa skal I kende, at HERREN har sendt mig for at gøre alle disse Gerninger, og at jeg ikke handler i Egenraadighed:

5.Mosebog 34:10
Men i Israel opstod der ikke mere en Profet som Moses, hvem HERREN omgikkes Ansigt til Ansigt,

Salmerne 103:7
Han lod Moses se sine Veje, Israels Børn sine Gerninger;

Salmerne 105:26
Da sendte han Moses, sin Tjener, og Aron, sin udvalgte Mand;

Salmerne 106:16
De bar Avind mod Moses i Lejren, mod Aron, HERRENS hellige;

Malakias 4:4
Kom min Tjener Moses's Lov i Hu, hvem jeg paalagde Vedtægter og Lovbud om alt Israel paa Horeb.

Apostlenes G. 7:35
Denne Moses, hvem de fornægtede, idet de sagde: »Hvem har sat dig til Hersker og Dommer,« ham har Gud sendt til at være baade Hersker og Befrier ved den Engels Haand, som viste sig for ham i Tornebusken.

Apostlenes G. 26:22
Det er altsaa ved den Hjælp, jeg har faaet fra Gud, at jeg har staaet indtil denne Dag og vidnet baade for smaa og store, idet jeg intet siger ud over det, som baade Profeterne og Moses have sagt skulde ske,

Hebræerne 3:2-5
der var tro imod den, som beskikkede ham, ligesom ogsaa Moses var det i hele hans Hus.…

as for.

Johannes 9:16,24
Nogle af Farisæerne sagde da: »Dette Menneske er ikke fra Gud, efterdi han ikke holder Sabbaten.« Andre sagde: »Hvorledes kan et syndigt Menneske gøre saadanne Tegn?« Og der var Splid imellem dem.…

1.Kongebog 22:27
og sig: Saaledes siger Kongen: Kast denne Mand i Fængsel og sæt ham paa Trængselsbrød og Trængselsvand, indtil jeg kommer uskadt tilbage!«

2.Kongebog 9:11
Da Jehu kom ud til sin Herres Folk, spurgte de ham: »Hvorledes staar det til? Hvad vilde den gale Mand hos dig?« Han svarede: »I kender jo den Mand og hans Snak!«

Matthæus 12:24
Men da Farisæerne hørte det, sagde de: »Denne uddriver ikke de onde Aander uden ved Beelzebul, de onde Aanders Fyrste.«

Matthæus 26:61
»Denne har sagt: Jeg kan nedbryde Guds Tempel og bygge det op i tre Dage.«

Lukas 23:2
Og de begyndte at anklage ham og sagde: »Vi have fundet, at denne vildleder vort Folk og forbyder at give Kejseren Skat og siger om sig selv at han er Kristus, en Konge.«

Apostlenes G. 22:22
Men de hørte paa ham indtil dette Ord, da opløftede de deres Røst og sagde: »Bort fra Jorden med en saadan! thi han bør ikke leve.«

we know not.

Johannes 7:27,41,42
Dog vi vide, hvorfra denne er; men naar Kristus kommer, kender ingen, hvorfra han er.«…

Johannes 8:14
Jesus svarede og sagde til dem: »Om jeg end vidner om mig selv, er mit Vidnesbyrd sandt; thi jeg ved, hvorfra jeg kom, og hvor jeg gaar hen; men I vide ikke, hvorfra jeg kommer, og hvor jeg gaar hen.

Salmerne 22:6
Men jeg er en Orm og ikke en Mand, til Spot for Mennesker, Folk til Spe;

Esajas 53:2,3
Han skød op som en Kvist for hans Aasyn, som et Rodskud af udtørret Jord, uden Skønhed og Pragt til at drage vort Blik, uden Ydre, saa vi syntes om ham,…

Links
Johannes 9:29 InterlinearJohannes 9:29 FlersprogedeJuan 9:29 SpanskJean 9:29 FranskeJohannes 9:29 TyskJohannes 9:29 KinesiskJohn 9:29 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Johannes 9
28Da udskældte de ham og sagde: »Du er hans Discipel; men vi ere Mose Disciple. 29Vi vide, at Gud har talt til Moses; men om denne vide vi ikke, hvorfra han er.« 30Manden svarede og sagde til dem: »Det er dog underligt, at I ikke vide, hvorfra han er, og han har aabnet mine Øjne.…
Krydshenvisninger
Johannes 7:27
Dog vi vide, hvorfra denne er; men naar Kristus kommer, kender ingen, hvorfra han er.«

Johannes 7:28
Derfor raabte Jesus, idet han lærte i Helligdommen, og sagde: »Baade kende I mig og vide, hvorfra jeg er! Og af mig selv er jeg ikke kommen, men han, som sendte mig, er sand, han, hvem I ikke kende.

Johannes 8:14
Jesus svarede og sagde til dem: »Om jeg end vidner om mig selv, er mit Vidnesbyrd sandt; thi jeg ved, hvorfra jeg kom, og hvor jeg gaar hen; men I vide ikke, hvorfra jeg kommer, og hvor jeg gaar hen.

Johannes 9:30
Manden svarede og sagde til dem: »Det er dog underligt, at I ikke vide, hvorfra han er, og han har aabnet mine Øjne.

Hebræerne 1:1
Efter at Gud fordum havde talt mange Gange og paa mange Maader, til Fædrene ved Profeterne, saa har han ved Slutningen af disse Dage talt til os ved sin Søn,

Hebræerne 1:2
hvem han har sat til Arving af alle Ting, ved hvem han ogsaa har skabt Verden;

Johannes 9:28
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden