Lukas 23:2
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og de begyndte at anklage ham og sagde: »Vi have fundet, at denne vildleder vort Folk og forbyder at give Kejseren Skat og siger om sig selv at han er Kristus, en Konge.«

Norsk (1930)
og de begynte å føre klagemål imot ham og sa: Denne mann har vi funnet vill-leder vårt folk og forbyder å gi keiseren skatt, og sier om sig selv at han er Messias, en konge.

Svenska (1917)
Där begynte de anklaga honom och sade: »Vi hava funnit att denne man förleder vårt folk och vill förhindra att man giver kejsaren skatt, och att han säger sig vara Messias, en konung.»

King James Bible
And they began to accuse him, saying, We found this fellow perverting the nation, and forbidding to give tribute to Caesar, saying that he himself is Christ a King.

English Revised Version
And they began to accuse him, saying, We found this man perverting our nation, and forbidding to give tribute to Caesar, and saying that he himself is Christ a king.
Bibel Viden Treasury

they.

Zakarias 11:8
(Og jeg ryddede de tre Hyrder af Vejen i een Maaned). Saa tabte jeg Taalmodigheden med dem, og de blev ogsaa kede af mig.

Markus 15:3-5
Og Ypperstepræsterne anklagede ham meget.…

Johannes 18:30
De svarede og sagde til ham: »Var han ikke en Ugerningsmand, da havde vi ikke overgivet ham til dig.«

perverting.

Lukas 23:5
Men de bleve ivrigere og sagde: »Han oprører Folket, idet han lærer over hele Judæa fra Galilæa af, hvor han begyndte, og lige hertil.«

1.Kongebog 18:17
Da Akab fik Øje paa Elias, sagde han til ham: »Er det dig, du, som bringer Ulykke over Israel!«

Jeremias 38:4
da sagde Fyrsterne til Kongen: »Denne Mand maa dø, thi han tager Modet fra Krigsmændene, som er tilbage i denne By, og fra alt Folket ved at tale saaledes til dem; thi denne Mand tænker ikke paa dette Folks Vel, men paa dets Ulykke.«

Amos 7:10
Men Amazja, Betels Præst, sendte Bud til Kong Jeroboam af Israel og lod sige: »Amos stifter en Sammensværgelse imod dig midt i Israels Hus; Landet kan ikke bære alle hans Ord.

Apostlenes G. 16:20,21
Og de førte dem til Høvedsmændene og sagde: »Disse Mennesker, som ere Jøder, forvirre aldeles vor By,…

Apostlenes G. 17:6,7
Men da de ikke fandt dem, trak de Jason og nogle Brødre for Byens Øvrighed og raabte: »Disse, som have bragt hele Verden i Oprør, ere ogsaa komne hid;…

Apostlenes G. 24:5
Vi have nemlig fundet, at denne Mand er en Pest og en Oprørsstifter iblandt alle Jøderne hele Verden over, samt er Fører for Nazaræernes Parti,

forbidding.

Lukas 20:20-25
Og de toge Vare paa ham og udsendte Lurere, der anstillede sig, som om de vare retfærdige, for at fange ham i Ord, saa de kunde overgive ham til Øvrigheden og Landshøvdingens Magt.…

1.Kongebog 21:10-13
og lige over for ham to Niddinger, som kan vidne imod ham og sige: Du har forbandet Gud og Kongen! Og før ham saa ud og sten ham til Døde!«…

Salmerne 35:11
Falske Vidner staar frem, de spørger mig om, hvad jeg ej kender til;

Salmerne 62:4
Ja, de oplægger Raad om at styrte ham fra hans Højhed. De elsker Løgn, velsigner med Munden, men forbander i deres Indre. — Sela.

Salmerne 64:3-6
der hvæsser Tungen som Sværd, lægger giftige Ord paa Buen…

Jeremias 20:10
thi jeg hører mange hviske, trindt om er Rædsel: »Angiv ham!« og: »Vi vil angive ham!« Alle mine Venner lurer paa et Fejltrin af mig: »Maaske gaar han i Fælden, saa vi faar ham i vor Magt, og da kan vi hævne os paa ham!«

Jeremias 37:13-15
Men da han kom til Benjaminsporten, var der en Vagthavende ved Navn Jir'ija, en Søn af Hananjas Søn Sjelemja, og han greb Profeten Jeremias og sagde: »Du vil løbe over til Kaldæerne.«…

Matthæus 17:27
Men for at vi ikke skulle forarge dem, saa gaa hen til Søen, kast en Krog ud, og tag den første Fisk, som kommer op; og naar du aabner dens Mund, skal du finde en Stater; tag denne, og giv dem den for mig og dig!«

Matthæus 22:21
De sige til ham: »Kejserens.« Da siger han til dem: »Saa giver Kejseren, hvad Kejserens er, og Gud, hvad Guds er!«

Matthæus 26:59,60
Men Ypperstepræsterne og hele Raadet søgte falsk Vidnesbyrd imod Jesus, for at de kunde aflive ham.…

Markus 12:17
Og Jesus sagde til dem: »Giver Kejseren, hvad Kejserens er, og Gud, hvad Guds er.« Og de undrede sig over ham.

Markus 14:55,56
Men Ypperstepræsterne og hele Raadet søgte Vidnesbyrd imod Jesus, for at de kunde aflive ham; og de fandt intet.…

Apostlenes G. 24:13
Og de kunne ej heller bevise dig det, som de nu anklage mig for.

1.Peter 3:16-18
idet I have en god Samvittighed, for at de, der laste eders gode Vandel i Kristus, maa blive til Skamme, naar de bagtale eder som Ugerningsmænd.…

that.

Lukas 22:69,70
Men fra nu af skal Menneskesønnen sidde ved Guds Krafts højre Haand.«…

Markus 14:61,62
Men han tav og svarede intet. Atter spurgte Ypperstepræsten ham og siger til ham: »Er du Kristus, den Højlovedes Søn?«…

Johannes 18:36
Jesus svarede: »Mit Rige er ikke af denne Verden. Var mit Rige af denne Verden, havde mine Tjenere stridt for, at jeg ikke var bleven overgiven til Jøderne; men nu er mit Rige ikke deraf.«

Johannes 19:12
Derefter forsøgte Pilatus at løslade ham. Men Jøderne raabte og sagde: »Dersom du løslader denne, er du ikke Kejserens Ven. Hver den, som gør sig selv til Konge, sætter sig op imod Kejseren.«

Links
Lukas 23:2 InterlinearLukas 23:2 FlersprogedeLucas 23:2 SpanskLuc 23:2 FranskeLukas 23:2 TyskLukas 23:2 KinesiskLuke 23:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Lukas 23
1Og hele Mængden stod op og førte ham for Pilatus. 2Og de begyndte at anklage ham og sagde: »Vi have fundet, at denne vildleder vort Folk og forbyder at give Kejseren Skat og siger om sig selv at han er Kristus, en Konge.« 3Men Pilatus spurgte ham og sagde: »Er du Jødernes Konge?« Og han svarede og sagde til ham: »Du siger det.«…
Krydshenvisninger
Jeremias 37:13
Men da han kom til Benjaminsporten, var der en Vagthavende ved Navn Jir'ija, en Søn af Hananjas Søn Sjelemja, og han greb Profeten Jeremias og sagde: »Du vil løbe over til Kaldæerne.«

Matthæus 27:11
Men Jesus blev stillet for Landshøvdingen, og Landshøvdingen spurgte ham og sagde: »Er du Jødernes Konge?« Men Jesus sagde til ham: »Du siger det.«

Markus 15:2
Og Pilatus spurgte ham: »Er du Jødernes Konge?« Og han svarede og sagde til ham: »Du siger det.«

Lukas 20:22
Er det os tilladt at give Kejseren Skat eller ej?«

Lukas 23:14
og sagde til dem: »I have ført dette Menneske til mig som en, der forfører Folket til Frafald; og se, jeg har forhørt ham i eders Paahør og har ingen Skyld fundet hos dette Menneske i det, som I anklage ham for,

Johannes 18:29
Pilatus gik da ud til dem, og han siger: »Hvad Klagemaal føre I mod dette Menneske?«

Johannes 18:33
Da gik Pilatus igen ind i Borgen og kaldte paa Jesus og sagde til ham: »Er du Jødernes Konge?«

Johannes 19:12
Derefter forsøgte Pilatus at løslade ham. Men Jøderne raabte og sagde: »Dersom du løslader denne, er du ikke Kejserens Ven. Hver den, som gør sig selv til Konge, sætter sig op imod Kejseren.«

Apostlenes G. 17:7
dem har Jason taget ind til sig; og alle disse handle imod Kejserens Befalinger og sige, at en anden er Konge, nemlig Jesus.«

Romerne 13:7
Betaler alle, hvad I ere dem skyldige: den, som I ere Skat skyldige, Skat; den, som Told, Told; den, som Frygt, Frygt; den, som Ære, Ære.

Lukas 23:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden