Johannes 18:28
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
De føre nu Jesus fra Kajfas til Landshøvdingens Borg; men det var aarle. Og de gik ikke ind i Borgen, for at de ikke skulde besmittes, men kunde spise Paaske,

Norsk (1930)
De førte da Jesus fra Kaifas til borgen. Det var tidlig på morgenen, og de gikk ikke selv inn i borgen, forat de ikke skulde bli urene, men kunde ete påske.

Svenska (1917)
Sedan förde de Jesus från Kaifas till pretoriet; och det var nu morgon. Men själva gingo de icke in i pretoriet, för att de icke skulle bliva orenade, utan skulle kunna äta påskalammet.

King James Bible
Then led they Jesus from Caiaphas unto the hall of judgment: and it was early; and they themselves went not into the judgment hall, lest they should be defiled; but that they might eat the passover.

English Revised Version
They lead Jesus therefore from Caiaphas into the palace: and it was early; and they themselves entered not into the palace, that they might not be defiled, but might eat the passover.
Bibel Viden Treasury

led.

Matthæus 27:1,2
Men da det var blevet Morgen, holdt alle Ypperstepræsterne og Folkets Ældste Raad imod Jesus for at aflive ham.…

*etc:

Markus 15:1
Og straks om Morgenen, da Ypperstepræsterne havde holdt Raad med de Ældste og de skriftkloge, hele Raadet, bandt de Jesus og førte ham bort og overgave ham til Pilatus.

*etc:

Lukas 23:1
Og hele Mængden stod op og førte ham for Pilatus.

*etc:

Apostlenes G. 3:13
Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, vore Fædres Gud, har herliggjort sin Tjener Jesus, hvem I prisgave og fornægtede for Pilatus, da han dømte, at han skulde løslades.

unto.

Johannes 18:33
Da gik Pilatus igen ind i Borgen og kaldte paa Jesus og sagde til ham: »Er du Jødernes Konge?«

Johannes 19:9
Og han gik ind igen i Borgen og siger til Jesus: »Hvorfra er du?« Men Jesus gav ham intet Svar.

Matthæus 27:27
Da toge Landshøvdingens Stridsmænd Jesus med sig ind i Borgen og samlede hele Vagtafdelingen omkring ham.

Markus 15:16
Men Stridsmændene førte ham ind i Gaarden, det vil sige Borgen, og de sammenkalde hele Vagtafdelingen.

*Gr:

hall of judgment.

Ordsprogene 1:16
thi deres Fødder løber efter ondt, de haster for at udgyde Blod.

Ordsprogene 4:16
thi de sover ikke, naar de ikke har syndet, og Søvnen flyr dem, naar de ej har bragt Fald.

Mika 2:1
Ve dem, der paa Lejet udtænker Uret og Udaad, og sætter det i Værk, naar det dages, da det staar i deres Magt.

Lukas 22:66
Og da det blev Dag, samlede Folkets Ældste sig og Ypperstepræsterne og de skriftkloge, og de førte ham hen for deres Raad

and they.

Salmerne 35:16
for min Venlighed dænger de mig med Haan, de skærer Tænder imod mig.

Esajas 1:10-15
Laan Øre til HERRENS Ord, I Sodomadommere, lyt til vor Guds Aabenbaring, du Gomorrafolk!…

Jeremias 7:8-11
Se, I stoler paa Løgnetale, som intet baader.…

Amos 5:21-23
Jeg hader, forsmaar eders Fester, er led ved eders festlige Samlinger,…

Mika 3:10-12
som bygger Zion med Blod og Jerusalem med Uret.…

Matthæus 23:23-28
Ve eder, I skriftkloge og Farisæere, I Hyklere! thi I give Tiende af Mynte og Dild og Kommen og have forsømt de Ting i Loven, der have større Vægt, Retten og Barmhjertigheden og Troskaben. Disse Ting burde man gøre og ikke forsømme hine.…

Matthæus 27:6
Men Ypperstepræsterne toge Sølvpengene og sagde: »Det er ikke tilladt at lægge dem til Tempelskatten; thi det er Blodpenge.«

Apostlenes G. 10:28
Og han sagde til dem: »I vide, hvor utilbørligt det er for en jødisk Mand at omgaas med eller komne til nogen, som er af et fremmede Folk; men mig har Gud vist, at jeg ikke skulde kalde noget Menneske vanhelligt eller urent.

Apostlenes G. 11:3
»Du er gaaet ind til uomskaarne Mænd og har spist med dem.«

eat.

Johannes 18:39
Men I have den Skik, at jeg løslade eder en om Paasken; ville I da, at jeg skal løslade eder Jødernes Konge?«

Johannes 19:14
men det var Beredelsens Dag i Paasken, ved den sjette Time. Og han siger til Jøderne: »Se, eders Konge!«

5.Mosebog 16:2
Og som Paaskeoffer til HERREN din Gud skal du slagte Smaakvæg og Hornkvæg paa det Sted, HERREN din Gud udvælger til Bolig for sit Navn.

2.Krønikebog 30:21-24
Saa fejrede de Israeliter, der var til Stede i Jerusalem, de usyrede Brøds Højtid med stor Glæde i syv Dage; og Leviterne og Præsterne sang af alle Kræfter dagligt Lovsange for HERREN.…

2.Krønikebog 35:8-14,17,18
og hans Øverster gav frivilligt Folket, Præsterne og Leviterne en Ydelse; Hilkija, Zekarja og Jehiel, Guds Hus's Øverster, gav Præsterne til Paaskeofferdyr 2600 Stykker Smaakvæg og 300 Stykker Hornkvæg.…

Ezekiel 45:21
Paa den fjortende Dag i den første Maaned skal I fejre Paaskefesten: syv Dage skal I spise usyret Brød;

Links
Johannes 18:28 InterlinearJohannes 18:28 FlersprogedeJuan 18:28 SpanskJean 18:28 FranskeJohannes 18:28 TyskJohannes 18:28 KinesiskJohn 18:28 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Johannes 18
28De føre nu Jesus fra Kajfas til Landshøvdingens Borg; men det var aarle. Og de gik ikke ind i Borgen, for at de ikke skulde besmittes, men kunde spise Paaske, 29Pilatus gik da ud til dem, og han siger: »Hvad Klagemaal føre I mod dette Menneske?«…
Krydshenvisninger
Matthæus 27:1
Men da det var blevet Morgen, holdt alle Ypperstepræsterne og Folkets Ældste Raad imod Jesus for at aflive ham.

Matthæus 27:2
Og de bandt ham og førte ham bort og overgave ham til Landshøvdingen Pontius Pilatus.

Matthæus 27:27
Da toge Landshøvdingens Stridsmænd Jesus med sig ind i Borgen og samlede hele Vagtafdelingen omkring ham.

Markus 15:1
Og straks om Morgenen, da Ypperstepræsterne havde holdt Raad med de Ældste og de skriftkloge, hele Raadet, bandt de Jesus og førte ham bort og overgave ham til Pilatus.

Lukas 22:66
Og da det blev Dag, samlede Folkets Ældste sig og Ypperstepræsterne og de skriftkloge, og de førte ham hen for deres Raad

Lukas 23:1
Og hele Mængden stod op og førte ham for Pilatus.

Johannes 11:55
Men Jødernes Paaske var nær; og mange fra Landet gik op til Jerusalem før Paasken for at rense sig.

Johannes 18:13
Og de førte ham først til Annas; thi han var Svigerfader til Kajfas, som var Ypperstepræst i det Aar.

Johannes 18:15
Men Simon Peter og en anden Discipel fulgte Jesus, og den Discipel var kendt med Ypperstepræsten, og han gik ind med Jesus i Ypperstepræstens Gaard.

Johannes 18:33
Da gik Pilatus igen ind i Borgen og kaldte paa Jesus og sagde til ham: »Er du Jødernes Konge?«

Johannes 19:9
Og han gik ind igen i Borgen og siger til Jesus: »Hvorfra er du?« Men Jesus gav ham intet Svar.

Johannes 19:11
Jesus svarede: »Du havde aldeles ingen Magt over mig, dersom den ikke var givet dig ovenfra; derfor har den, som overgav mig til dig, større Synd.«

Apostlenes G. 4:27
Ja, de have i Sandhed forsamlet sig i denne Stad imod din hellige Tjener Jesus, hvem du har salvet, baade Herodes og Pontius Pilatus tillige med Hedningerne og Israels Folkestammer

Apostlenes G. 10:28
Og han sagde til dem: »I vide, hvor utilbørligt det er for en jødisk Mand at omgaas med eller komne til nogen, som er af et fremmede Folk; men mig har Gud vist, at jeg ikke skulde kalde noget Menneske vanhelligt eller urent.

Apostlenes G. 10:32
Send derfor Bud til Joppe og lad Simon med Tilnavn Peter kalde, til dig; han har Herberge i Garveren Simons Hus ved Havet; han skal tale til dig, naar han kommer.

Apostlenes G. 11:3
»Du er gaaet ind til uomskaarne Mænd og har spist med dem.«

Johannes 18:27
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden