Zakarias 7:10
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
undertryk ikke Enker og faderløse, fremmede og nødlidende og tænk ikke i eders Hjerter ondt mod hverandre!

Norsk (1930)
og undertrykk ikke enker og farløse, fremmede og arminger, og tenk ikke ut ondt mot hverandre i eders hjerte!

Svenska (1917)
Förtrycken icke änkan och den faderlöse, främlingen och den fattige, och tänken icke i edra hjärtan ut ont mot varandra.»

King James Bible
And oppress not the widow, nor the fatherless, the stranger, nor the poor; and let none of you imagine evil against his brother in your heart.

English Revised Version
and oppress not the widow, nor the fatherless, the stranger, nor the poor; and let none of you imagine evil against his brother in your heart.
Bibel Viden Treasury

oppress.

2.Mosebog 22:21-24
Den fremmede maa du ikke undertrykke eller forulempe, thi I var selv fremmede i Ægypten.…

2.Mosebog 23:9
Undertryk ikke den fremmede; I ved jo, hvorledes den fremmede er til Mode, thi I var selv fremmede i Ægypten.

5.Mosebog 24:14-18
Du maa ikke forurette en nødlidende, fattig Daglejer, hvad enten han hører til dine Brødre eller de fremmede inden dine Porte nogetsteds i dit Land.…

5.Mosebog 27:19
»Forbandet enhver, som bøjer Retten for den fremmede, den faderløse og Enken!« Og hele Folket skal svare: »Amen!«

Salmerne 72:4
De arme blandt Folket skaffer han Ret, han bringer de fattige Frelse, og han slaar Voldsmanden ned.

Ordsprogene 22:22,23
Røv ej fra den ringe, fordi han er ringe, knus ikke den arme i Porten:…

Ordsprogene 23:10
Flyt ej ældgamle Skel, kom ikke paa faderløses Mark;

Ordsprogene 23:11
thi deres Løser er stærk, han fører deres Sag imod dig.

Esajas 1:16,17,23
tvæt jer, rens jer, bort med de onde Gerninger fra mine Øjne! Hør op med det onde,…

Jeremias 5:28
De er tykke og fede; og saa strømmer de over med onde Ord; de hævder ikke den faderløses Ret, at det maatte gaa dem vel, og hjælper ikke de fattige til deres Ret.

Jeremias 22:15-17
Er du Konge, fordi du brammer med Cedertræ? Din Fader, mon ikke han spiste og drak og øvede Ret og Retfærd? Da gik det ham vel;…

Ezekiel 22:7,12,29
Fader og Moder ringeagtes, den fremmede undertrykkes i dig, den faderløse og Enken lider Uret.…

Amos 4:1
Hør dette Ord, I basankøer, I, som bor paa Samarias Bjerg og kuer de ringe, knuser de fattige og byder eders Herrer: »Giv hid, at vi kan drikke!«

Amos 5:11,12
Derfor, da I træder paa den ringe og tager Afgift af hans Korn, skal I vel bygge Kvaderstenshuse, men ikke bo deri; I skal vel plante yndige Vingaarde, men Vinen skal I ikke drikke.…

Mika 2:1-3
Ve dem, der paa Lejet udtænker Uret og Udaad, og sætter det i Værk, naar det dages, da det staar i deres Magt.…

Mika 3:1-4
Da sagde jeg: Hør dog, I Jakobs Høvdinger, I Dommere af Israels Hus! Kan Kendskab til Ret ej ventes af eder,…

Sefanias 3:1-3
Ve den genstridige, urene, grumme By!…

Malakias 3:5
Jeg nærmer mig eder til Dom og vidner i Hast mod Troldmændene, Ægteskabsbryderne, Menederne og dem, som undertrykker Daglejere, Enker og faderløse, gør fremmede Uret og ikke frygter mig, siger Hærskarers HERRE.

Matthæus 23:14
[Ve eder, I skriftkloge og Farisæere, I Hyklere! thi I opæde Enkers Huse og bede paa Skrømt længe; derfor skulle I faa des haardere Dom.]

1.Korinther 6:10
eller Tyve eller havesyge eller Drankere, ingen Skændegæster, ingen Røvere skulle arve Guds Rige.

Jakob 5:4
Se, den Løn skriger, som I have forholdt Arbejderne, der høstede eders Marker, og Høstfolkenes Raab ere komne ind for den Herre Zebaoths Øren.

imagine.

Salmerne 21:11
Thi de søger at volde dig ondt, spinder Rænker, men evner intet;

Salmerne 36:4
paa sit Leje udtænker han Uret, han træder en Vej, som ikke er god; det onde afskyr han ikke.

Salmerne 140:2
der pønser paa ondt i Hjertet og daglig ægger til Strid.

Ordsprogene 3:29
Tænk ikke paa ondt mod din Næste, naar han tillidsfuldt bor i din Nærhed.

Ordsprogene 6:18
et Hjerte, der udtænker onde Raad, Fødder, der haster og iler til ondt,

Jeremias 11:19,20
Og jeg var som et taalsomt Lam, der føres til Slagtning. Jeg vidste ej af, at de tænkte paa Rænker imod mig: »Lad os ødelægge Træet i Blomst, udrydde ham af de levendes Land, saa hans Navn ej ihukommes mer.«…

Jeremias 18:18
De sagde: »Kom, vi spinder Rænker imod Jeremias! Thi ej glipper Loven for Præsten, ej Raadet for den vise, ej Ordet for Profeten. Kom, lad os slaa ham med Tungen og lure paa alle hans Ord!«

Mika 2:1
Ve dem, der paa Lejet udtænker Uret og Udaad, og sætter det i Værk, naar det dages, da det staar i deres Magt.

Markus 7:21-23
Thi indvortes fra, fra Menneskenes Hjerte, udgaa de onde Tanker, Utugt, Tyveri, Mord,…

Jakob 1:14,15
men enhver fristes, naar han drages og lokkes af sin egen Begæring;…

1.Johannes 3:15
Hver den, som hader sin Broder, er en Manddraber; og I vide, at ingen Manddraber har evigt Liv blivende i sig.

Links
Zakarias 7:10 InterlinearZakarias 7:10 FlersprogedeZacarías 7:10 SpanskZacharie 7:10 FranskeSacharja 7:10 TyskZakarias 7:10 KinesiskZechariah 7:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Zakarias 7
9Saa siger Hærskarers HERRE: Fæld redelig Dom, vis Miskundhed og Barmhjertighed mod hverandre, 10undertryk ikke Enker og faderløse, fremmede og nødlidende og tænk ikke i eders Hjerter ondt mod hverandre! 11Men de vilde ikke høre; de var stivnakkede og gjorde deres Ører døve…
Krydshenvisninger
2.Mosebog 22:21
Den fremmede maa du ikke undertrykke eller forulempe, thi I var selv fremmede i Ægypten.

2.Mosebog 22:22
Enken eller den faderløse maa I aldrig mishandle;

Salmerne 21:11
Thi de søger at volde dig ondt, spinder Rænker, men evner intet;

Salmerne 72:4
De arme blandt Folket skaffer han Ret, han bringer de fattige Frelse, og han slaar Voldsmanden ned.

Ordsprogene 22:22
Røv ej fra den ringe, fordi han er ringe, knus ikke den arme i Porten:

Ordsprogene 23:10
Flyt ej ældgamle Skel, kom ikke paa faderløses Mark;

Esajas 1:23
Tøjlesløse er dine Førere, Venner med Tyve; Gaver elsker de alle, jager efter Stikpenge, skaffer ej faderløse Ret og tager sig ikke af Enkens Sag.

Jeremias 5:28
De er tykke og fede; og saa strømmer de over med onde Ord; de hævder ikke den faderløses Ret, at det maatte gaa dem vel, og hjælper ikke de fattige til deres Ret.

Jeremias 7:6
ikke undertrykker den fremmede, den faderløse og Enken, ej heller udgyder uskyldigt Blod paa dette Sted, ej heller til egen Skade holder eder til fremmede Guder,

Jeremias 21:12
Davids Hus! Saa siger HERREN: Hold aarle retfærdig Dom, fri den, som er plyndret, af Voldsmandens Haand, at ikke min Vrede slaar ud som Ild og brænder, saa ingen kan slukke, for eders onde Gerningers Skyld.

Jeremias 49:11
Lad mig om dine faderløse, jeg holder dem i Live, dine Enker kan stole paa mig.

Ezekiel 18:12
volder de arme og fattige Men, raner, ikke giver Haandpant tilbage, men løfter sit Blik til Afgudsbillederne, gør, hvad vederstyggeligt er,

Ezekiel 22:7
Fader og Moder ringeagtes, den fremmede undertrykkes i dig, den faderløse og Enken lider Uret.

Mika 2:1
Ve dem, der paa Lejet udtænker Uret og Udaad, og sætter det i Værk, naar det dages, da det staar i deres Magt.

Zakarias 8:17
tænk ikke i eders Hjerter ondt mod hverandre og elsk ikke falske Eder! Thi alt sligt hader jeg, lyder det fra HERREN.

Zakarias 7:9
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden