Esajas 24
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Se, HERREN gør Jorden tom og øde og vender op og ned paa dens Overflade, han spreder dens Beboere;1Se, Herren tømmer jorden og legger den øde; han omskifter dens skikkelse og adspreder dem som bor på den. 1Se, HERREN ödelägger jorden och föröder den; han omvälver, vad därpå är, och förströr dess inbyggare.
2det gaar Lægfolk som Præst, Træl som Herre, Trælkvinde som Frue, Køber som Sælger, Laangiver som Laantager, Aagerkarl som Skyldner.2Da går det presten som folket, herren som trælen, fruen som trælkvinnen, selgeren som kjøperen, låntageren som långiveren, ågerkaren som hans skyldner. 2Och det går prästen såsom folket, husbonden såsom tjänaren, husfrun såsom tjänarinnan, säljaren såsom köparen, låntagaren såsom långivaren, gäldenären såsom borgenären.
3Jorden tømmes og plyndres i Bund og Grund, thi HERREN har talet dette Ord.3Tømmes, ja tømmes skal jorden og plyndres, ja plyndres; for Herren har talt dette ord. 3Jorden bliver i grund ödelagd och i grund utplundrad; ty HERREN har talat detta ord.
4Jorden blegner og segner, Jorderig sygner og segner, Jordens Højder sygner hen.4Jorden sørger og visner bort; jorderike sykner og visner bort; de ypperste av dem som bor på jorden, sykner bort. 4Jorden sörjer och tvinar bort, jordkretsen försmäktar och tvinar bort, vad högt är bland jordens folk försmäktar.
DANNORSVE
5Vanhellig blev Jorden under dem, som bor der, thi Lovene krænked de, overtraadte Budet, brød den evige Pagt.5Og jorden er vanhelliget under dem som bor på den; for de har krenket lovene, overtrådt budet, brutt den evige pakt. 5Ty jorden har blivit ohelgad under sina inbyggare; de hava överträtt lagarna, de hava förvandlat rätten, brutit det eviga förbundet.
6Derfor fortærer Forbandelse Jorden, og bøde maa de, som bor der. Derfor svides Jordens Beboere bort, kun faa af de dødelige levnes.6Derfor fortærer forbannelse jorden, og de som bor på den, må bøte; derfor brenner jordboerne, og det blir bare få mennesker igjen. 6Därför uppfräter förbannelse jorden, och de som bo där måste lida, vad de hava förskyllt; därför förtäras jordens inbyggare av hetta, så att ej många människor finnas kvar.
7Druesaften sørger, Vinranken sygner alle de hjertensglade sukker;7Mosten visner, vintreet sykner bort; alle de som før var så hjerteglade, sukker nu. 7Vinmusten sörjer, vinträdet försmäktar; de som voro så hjärteglada sucka nu alla.
8Haandpaukens Klang er endt, de jublendes Larm hørt op, endt er Citrens Klang.8Det er forbi med gleden ved trommenes lyd, det er slutt med de jublendes larm; det er forbi med gleden ved citarens klang. 8Det är förbi med fröjden vid pukornas ljud, de gladas larm ha tystnat; det är förbi med fröjden vid harpans klang.
9De drikker ej Vin under Sang, besk smager den stærke Drik.9De drikker ikke lenger vin under sang; besk er den sterke drikk for dem som drikker den. 9Vin dricker man icke mer under sång, rusdrycken kännes bitter för dem som dricka den.
DANNORSVE
10Den øde Stad ligger nedbrudt, stængt er hver Boligs Indgang.10Nedbrutt er den øde by; stengt er hvert hus, så ingen kan gå inn. 10Nedbruten ligger den öde staden; vart hus är stängt, så att ingen kommer därin.
11Man jamrer over Vinen paa Gaden, bort er al Glæde svundet; landflygtig er Landets Fryd.11På gatene lyder klagerop over vinen; all glede er borte, landets fryd er blitt landflyktig. 11Därute höres klagorop över vinet; all glädje är såsom en nedgången sol, all jordens fröjd har flyktat.
12I Byen er Øde tilbage, og Porten er hugget i Splinter.12Tilbake i byen er bare ødeleggelse, og porten er slått i stumper og stykker. 12Ödeläggelse allenast är kvar i staden, och porten är slagen i spillror.
13Thi paa Jorden midt iblandt Folkene gaar det, som naar Olietræets Frugt slaas ned, som ved Efterslæt, naar Vinen er høstet:13For således skal det gå til blandt folkene på jorden som når oliven slåes ned, som ved efterhøsten, når vinhøsten er forbi. 13Ty det måste så gå på jorden bland folken, såsom det går, när man slår ned oliver, såsom när man gör en efterskörd, sedan vinbärgningen är slut.
14Disse opløfter Røsten, jubler over HERRENS Storhed, raaber fra Vesten:14De*, de skal opløfte sin røst og rope med fryd; over Herrens herlighet jubler de fra havet.14Dessa häva då upp sin röst och jubla; fröjderop över HERRENS höghet ljuda borta i väster:
DANNORSVE
15»Derfor skal I ære HERREN i Østen, paa Havets Strande HERRENS, Israels Guds, Navn!«15Ær derfor Herren, I som bor i Østens land; ær Herrens, Israels Guds navn, I som bor på havets øer*!15»Ären därför HERREN i österns bygder, även i havsländerna HERRENS, Israels Guds, namn.»
16Fra Jordens Grænse hører vi Lovsange: »Hil den retfærdige!« Men jeg siger: Jeg usle, jeg usle, ve mig, Ransmænd raner, Ransmænd raner Ran,16Fra jordens ytterste kant hører vi lovsanger: Ære være den Rettferdige! Men jeg sier: Jeg forgår, jeg forgår, ve mig! Røvere røver, ja, røvere røver og plyndrer. 16Från jordens ända höra vi lovsånger: »En härlig lott får den rättfärdige!» Men jag säger: Jag arme, jag arme, ve mig! Härjare härja, ja härjande fara härjare fram.
17Gru og Grav og Garn over dig, som bor paa Jorden!17Gru og grav og garn over dig, du som bor på jorden! 17Faror, fallgropar och fällor vänta eder, I jordens inbyggare.
18Den, der flygter for Gru, skal falde i Grav, og den, der naar op af Grav, skal fanges i Garn. Thi Sluserne oventil aabnes, og Jordens Grundvolde vakler.18Og det skal skje at den som flyr for den grufulle larm, skal falle i graven, og den som kommer op av graven, skal fanges i garnet; for slusene i det høie er åpnet, og jordens grunnvoller skjelver. 18Och om någon flyr undan farlighetsropen, så störtar han i fallgropen, och om han kommer upp ur fallgropen, så fångas han i fällan. Ty fönstren i höjden äro öppnade, och jordens grundvalar bäva.
19Jorden smuldrer og smuldrer, Jorden gynger og gynger, Jorden skælver og skælver;19Jorden brister, ja, den brister; jorden revner, ja, den revner; jorden rystes, ja, den rystes. 19Jorden brister, ja, den brister; jorden rämnar, ja, den rämnar; jorden vacklar, ja, den vacklar;
DANNORSVE
20Jorden raver og raver som drukken og svajer som Vogterens Hytte; tungt ligger dens Brøde paa den, den segner og rejser sig ikke.20Jorden skal rave som den drukne og svinges hit og dit som en hengekøi, og dens misgjerning skal gynge på den, og den skal falle og ikke reise sig mere. 20jorden raglar, ja, den raglar såsom en drucken; den gungar såsom vaktskjulet i trädets topp. Dess överträdelse vilar tung på den, och den faller och kan icke mer stå upp.
21Paa hin Dag hjemsøger HERREN Himlens Hær i Himlen og Jordens Konger paa Jorden.21På den tid skal Herren hjemsøke himmelens hær i det høie og jordens konger nede på jorden; 21På den tiden skall HERREN hemsöka höjdens här uppe i höjden och jordens konungar nere på jorden.
22De slæbes i Fængsel som Fanger, holdes under Laas og Lukke og straffes lang Tid efter.22og de skal samles sammen som fanger i hulen og settes fast i fengslet, og langt om lenge skal de få sin straff. 22Och de skola samlas tillhopa, såsom fångar hopsamlas i fånggropen, och skola inneslutas i fängelse; sent omsider når dem hemsökelsen.
23Maanen blues og Solen skæmmes, thi Hærskarers HERRE viser, han er Konge paa Zions Bjerg, i Jerusalem; for hans Ældstes Øjne er Herlighed.23Og månen skal blyges, og solen skamme sig; for Herren, hærskarenes Gud, er konge på Sions berg og i Jerusalem, og for hans eldstes øine er det herlighet. 23Då skall månen blygas och solen skämmas; ty HERREN Sebaot skall då vara konung på Sions berg och i Jerusalem, och hans äldste skola skåda härlighet.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Isaiah 23
Top of Page
Top of Page