Hebræerne 3:5
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og Moses var vel tro i hele hans Hus, som en Tjener, til Vidnesbyrd om, hvad der skulde tales;

Norsk (1930)
og Moses var vel tro i hele hans hus som tjener til å vidne om det som skulde tales,

Svenska (1917)
Och väl var Moses »trogen i hela hans hus», såsom »tjänare», till ett vittnesbörd om vad som framdeles skulle förkunnas;

King James Bible
And Moses verily was faithful in all his house, as a servant, for a testimony of those things which were to be spoken after;

English Revised Version
And Moses indeed was faithful in all his house as a servant, for a testimony of those things which were afterward to be spoken;
Bibel Viden Treasury

faithful.

Hebræerne 3:2
der var tro imod den, som beskikkede ham, ligesom ogsaa Moses var det i hele hans Hus.

4.Mosebog 12:7
Anderledes er det med min Tjener Moses: han er tro i hele mit Hus;

Matthæus 24:45
Hvem er saa den tro og forstandige Tjener, som hans Herre har sat over sit Tyende til at give dem deres Mad i rette Tid?

Matthæus 25:21
Hans Herre sagde til ham: Vel, du gode og tro Tjener! du var tro over lidet, jeg vil sætte dig over meget; gaa ind til din Herres Glæde!

Lukas 12:42
Og Herren sagde: »Hvem er vel den tro og forstandige Husholder, som Herren vil sætte over sit Tyende til at give dem den bestemte Kost i rette Tid?

Lukas 16:10-12
Den, som er tro i det mindste, er ogsaa tro i meget, og den, som er uretfærdig i det mindste, er ogsaa uretfærdig i meget.…

1.Korinther 4:2
I øvrigt kræves her af Husholdere, at man maa findes tro,

1.Timotheus 1:12
Jeg takker ham, som gjorde mig stærk, Kristus Jesus, vor Herre, fordi han agtede mig for tro, idet han satte mig til en Tjeneste,

as.

2.Mosebog 14:31
Da saa Israel den Stordaad, HERREN havde udført mod Ægypterne; og Folket frygtede HERREN, og de troede paa HERREN og paa hans Tjener Moses.

5.Mosebog 3:24
»Herre, HERRE! Du har begyndt at vise din Tjener din Storhed og din stærke Haand! Thi hvem er den Gud i Himmelen og paa Jorden, der kan gøre saadanne Gerninger og Storværker som du?

5.Mosebog 34:5
Og Moses, HERRENS Tjener, døde der i Moabs Land, som HERREN havde sagt.

Josva 1:2,7,15
»Min Tjener Moses er død; bryd nu op tillige med hele dette Folk og gaa over Jordan derhenne til det Land, jeg vil give dem, Israeliterne.…

Josva 8:31,33
som HERRENS Tjener Moses havde paalagt Israeliterne, i Overensstemmelse med, hvad der staar skrevet i Moses's Lovbog, et Alter af utilhugne Sten, hvor over der ikke var svunget Jern; og de bragte HERREN Brændofre og ofrede Takofre der.…

Nehemias 9:14
Du kundgjorde dem din hellige Sabbat og paalagde dem Bud, Anordninger og Love ved din Tjener Moses.

Salmerne 105:26
Da sendte han Moses, sin Tjener, og Aron, sin udvalgte Mand;

for.

Hebræerne 8:5
hvilke jo tjene ved en Afbildning og Skygge af det himmelske, saaledes som det blev Moses betydet af Gud, da han skulde indrette Tabernaklet: »Se til, sagde han, at du gør alting efter det Forbillede, der blev vist dig paa Bjerget.«

Hebræerne 9:8-13,24
hvorved den Helligaand giver til Kende, at Vejen til Helligdommen endnu ikke er bleven aabenbar, saa længe det førreste Telt endnu staar,…

5.Mosebog 18:15-19
HERREN din Gud vil lade en Profet som mig fremstaa af din Midte, af dine Brødre; ham skal I høre paa.…

Lukas 24:27,44
Og han begyndte fra Moses og fra alle Profeterne og udlagde dem i alle Skrifterne det, som handlede om ham.…

Johannes 5:39,46,47
I ransage Skrifterne, fordi I mene i dem at have evigt Liv; og det er dem, som vidne om mig.…

Apostlenes G. 3:22,23
Moses sagde: »En Profet skal Herren eders Gud oprejse eder af eders Brødre ligesom mig; ham skulle I høre i alt, hvad han end vil tale til eder.…

Apostlenes G. 7:37
Han er den Moses, som sagde til Israels Børn: »En Profet skal Gud oprejse eder af eders Brødre ligesom mig.«

Apostlenes G. 28:23
Efter saa at have aftalt en Dag med ham, kom de til ham i Herberget i større Tal, og for dem forklarede han og vidnede om Guds Rige og søgte at overbevise dem om Jesus, baade ud af Mose Lov og af Profeterne, fra aarle om Morgenen indtil Aften.

Romerne 3:21
Men nu er uden Lov Guds Retfærdighed aabenbaret, om hvilken der vidnes af Loven og Profeterne,

1.Peter 1:10-12
Om denne Frelse have Profeter gransket og ransaget, de, som profeterede om den Naade, der skulde blive eder til Del,…

Links
Hebræerne 3:5 InterlinearHebræerne 3:5 FlersprogedeHebreos 3:5 SpanskHébreux 3:5 FranskeHebraeer 3:5 TyskHebræerne 3:5 KinesiskHebrews 3:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebræerne 3
4Thi hvert Hus indrettes af nogen; men den, som har indrettet alt, er Gud. 5Og Moses var vel tro i hele hans Hus, som en Tjener, til Vidnesbyrd om, hvad der skulde tales; 6men Kristus er det som en Søn over hans Hus; og hans Hus ere vi, saafremt vi fastholde Haabets Frimodighed og Ros urokket indtil Enden.
Krydshenvisninger
2.Mosebog 14:31
Da saa Israel den Stordaad, HERREN havde udført mod Ægypterne; og Folket frygtede HERREN, og de troede paa HERREN og paa hans Tjener Moses.

2.Mosebog 40:16
Og Moses gjorde ganske som HERREN havde paalagt ham; saaledes gjorde han.

4.Mosebog 12:7
Anderledes er det med min Tjener Moses: han er tro i hele mit Hus;

5.Mosebog 18:18
Jeg vil lade en Profet som dig fremstaa for dem af deres Brødre og lægge mine Ord i hans Mund, og han skal sige dem alt, hvad jeg byder ham!

Hebræerne 1:1
Efter at Gud fordum havde talt mange Gange og paa mange Maader, til Fædrene ved Profeterne, saa har han ved Slutningen af disse Dage talt til os ved sin Søn,

Hebræerne 3:2
der var tro imod den, som beskikkede ham, ligesom ogsaa Moses var det i hele hans Hus.

Hebræerne 3:4
Thi hvert Hus indrettes af nogen; men den, som har indrettet alt, er Gud.

Aabenbaring 15:3
Og de sang Mose, Guds Tjeners, Sang, og Lammets Sang, og sagde: Store og vidunderlige ere dine Gerninger, Herre, Gud, du almægtige! retfærdige og sande ere dine Veje, du Folkeslagenes Konge!

Hebræerne 3:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden