Hebræerne 8:5
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
hvilke jo tjene ved en Afbildning og Skygge af det himmelske, saaledes som det blev Moses betydet af Gud, da han skulde indrette Tabernaklet: »Se til, sagde han, at du gør alting efter det Forbillede, der blev vist dig paa Bjerget.«

Norsk (1930)
de som tjener ved et avbillede og en skygge av det himmelske, efter den forskrift som Moses fikk da han skulde gjøre tabernaklet; for han sier; Se til at du gjør alt efter det billede som blev vist dig på fjellet.

Svenska (1917)
i det att de tjäna i den helgedom som är en avbild och en skugga av den himmelska. Om en sådan fick ock Moses befallning genom en uppenbarelse, när han skulle förfärdiga tabernaklet. »Se till», heter det, »att du gör allt efter den mönsterbild som har blivit dig visad på berget.»

King James Bible
Who serve unto the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle: for, See, saith he, that thou make all things according to the pattern shewed to thee in the mount.

English Revised Version
who serve that which is a copy and shadow of the heavenly things, even as Moses is warned of God when he is about to make the tabernacle: for, See, saith he, that thou make all things according to the pattern that was shewed thee in the mount.
Bibel Viden Treasury

unto.

the example.

Hebræerne 9:9,23,24
hvilket jo er et Sindbillede indtil den nærværende Tid, og stemmende hermed frembæres der baade Gaver og Ofre, som ikke i Henseende til Samvittigheden kunne fuldkomme den, der forretter sin Gudsdyrkelse,…

Hebræerne 10:1
Thi da Loven kun har en Skygge af de kommende Goder og ikke Tingenes Skikkelse selv, kan den aldrig ved de samme aarlige Ofre, som de bestandig frembære, fuldkomme dem, som træde frem dermed.

Kolossenserne 2:17
hvilket er en Skygge af det, som skulde komme, men Legemet er Kristi.

See.

2.Mosebog 25:40
Se til, at du udfører det efter det Forbillede, som vises dig paa Bjerget.

2.Mosebog 26:30
Og du skal rejse Boligen paa den Maade, som vises dig paa Bjerget.

2.Mosebog 27:8
Du skal lave det hult af Brædder; som det vises dig paa Bjerget, skal du lave det.

4.Mosebog 8:4
Men Lysestagen var lavet af Guld i drevet Arbejde, fra Foden til Kronerne var den drevet Arbejde; efter det Forbillede, HERREN havde vist ham, havde Moses lavet Lysestagen.

1.Krønikebog 28:12,19
og Planen til alt, hvad der stod for hans Tanke med Hensyn til HERRENS Hus's Forgaarde og alle Kamrene rundt om, Guds Hus's Skatkamre og Skatkamrene til Helliggaverne,…

Apostlenes G. 7:44
Vore Fædre i Ørkenen havde Vidnesbyrdets Tabernakel, saaledes som han, der talte til Moses, havde befalet at gøre det efter det Forbillede, som han havde set.

pattern.

Links
Hebræerne 8:5 InterlinearHebræerne 8:5 FlersprogedeHebreos 8:5 SpanskHébreux 8:5 FranskeHebraeer 8:5 TyskHebræerne 8:5 KinesiskHebrews 8:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebræerne 8
4Dersom han nu var paa Jorden, da var han ikke engang Præst, efterdi der her er dem, som frembære Gaverne efter Loven; 5hvilke jo tjene ved en Afbildning og Skygge af det himmelske, saaledes som det blev Moses betydet af Gud, da han skulde indrette Tabernaklet: »Se til, sagde han, at du gør alting efter det Forbillede, der blev vist dig paa Bjerget.« 6Men nu har han faaet en saa meget ypperligere Tjeneste, som han ogsaa er Mellemmand for en bedre Pagt, der jo er grundet paa bedre Forjættelser.
Krydshenvisninger
2.Mosebog 25:9
Du skal indrette Boligen og alt dens Tilbehør nøje efter det Forbillede, jeg vil vise dig.

2.Mosebog 25:40
Se til, at du udfører det efter det Forbillede, som vises dig paa Bjerget.

2.Mosebog 26:30
Og du skal rejse Boligen paa den Maade, som vises dig paa Bjerget.

2.Mosebog 27:8
Du skal lave det hult af Brædder; som det vises dig paa Bjerget, skal du lave det.

Matthæus 2:12
Og da de vare blevne advarede af Gud i en Drøm, at de ikke skulde vende tilbage til Herodes, droge de ad en anden Vej tilbage til deres Land.

Kolossenserne 2:17
hvilket er en Skygge af det, som skulde komme, men Legemet er Kristi.

Hebræerne 9:23
Altsaa var det en Nødvendighed, at Afbildningerne af de himmelske Ting skulde renses herved, men selve de himmelske Ting ved bedre Ofre end disse.

Hebræerne 10:1
Thi da Loven kun har en Skygge af de kommende Goder og ikke Tingenes Skikkelse selv, kan den aldrig ved de samme aarlige Ofre, som de bestandig frembære, fuldkomme dem, som træde frem dermed.

Hebræerne 11:7
Ved Tro var det, at Noa, advaret af Gud om det, som endnu ikke saas, i Gudsfrygt indrettede en Ark til Frelse for sit Hus; ved den domfældte han Verden og blev Arving til Retfærdigheden ifølge Tro.

Hebræerne 12:25
Ser til, at I ikke bede eder fri for den, som taler. Thi naar de, som bade sig fri for ham, der talte sit Guddomsord paa Jorden, ikke undslap, da skulle vi det meget mindre, naar vi vende os bort fra ham, der taler fra Himlene,

Hebræerne 13:10
Vi have et Alter, hvorfra de, som tjene ved Tabernaklet, ikke have Ret til at spise.

Aabenbaring 15:5
Og derefter saa jeg, og Vidnesbyrdets Tabernakels Tempel i Himmelen blev aabnet,

Hebræerne 8:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden