1.Korinther 8:12 Men naar I saaledes Synde imod Brødrene og saare deres skrøbelige Samvittighed, Synde I imod Kristus.
1.Korinther 8:12
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men naar I saaledes Synde imod Brødrene og saare deres skrøbelige Samvittighed, Synde I imod Kristus.

Norsk (1930)
Men når I således synder mot eders brødre og sårer deres skrøpelige samvittighet, da synder I mot Kristus.

Svenska (1917)
Om I på sådant sätt synden mot bröderna och såren deras svaga samveten, då synden I mot Kristus själv.

King James Bible
But when ye sin so against the brethren, and wound their weak conscience, ye sin against Christ.

English Revised Version
And thus, sinning against the brethren, and wounding their conscience when it is weak, ye sin against Christ.
Bibel Viden Treasury

when.

1.Mosebog 20:9
Men Abimelek lod Abraham kalde og sagde til ham: »Hvad har du dog gjort imod os? Og hvad har jeg forbrudt imod dig, at du bragte denne store Synd over mig og mit Rige? Du har gjort imod mig, hvad man ikke bør gøre!«

1.Mosebog 42:22
Men Ruben tog til Orde og sagde til dem: »Sagde jeg eder ikke dengang: Forsynd eder ikke mod Drengen! Men I vilde ikke høre; se, nu kræves hans Blod!«

2.Mosebog 32:21
Og Moses sagde til Aron: »Hvad har dette Folk gjort dig, siden du har bragt saa stor en Synd over det?«

1.Samuel 2:25
Naar en Mand synder mod en anden, dømmer Gud dem imellem; men synder en Mand mod HERREN, hvem kan da optræde som Dommer til Gunst for ham?« Men de brød sig ikke om deres Faders Advarsel, thi HERREN vilde deres Død.

1.Samuel 19:4,5
Saa talte Jonatan Davids Sag hos sin Fader Saul og sagde til ham: »Kongen forsynde sig ikke mod sin Træl David; thi han har ikke forsyndet sig mod dig, og hvad han har udrettet, har gavnet dig meget;…

1.Samuel 24:11
Og se, Fader, se, her har jeg Fligen af din Kappe i min Haand! Naar jeg skar din Kappeflig af og ikke dræbte dig, saa indse dog, at jeg ikke har haft noget ondt eller nogen Forbrydelse i Sinde eller har forsyndet mig imod dig, skønt du lurer paa mig for at tage mit Liv.

Matthæus 18:21
Da traadte Peter frem og sagde til ham: »Herre! hvor ofte skal jeg tilgive min Broder, naar han synder imod mig? mon indtil syv Gange?«

ye sin against.

1.Korinther 12:12
Thi ligesom Legemet er eet og har mange Lemmer, men alle Legemets Lemmer, skønt de ere mange, dog ere eet Legeme, saaledes ogsaa Kristus.

2.Mosebog 16:8
Og Moses tilføjede: »Det skal ske, naar HERREN i Aften giver eder Kød at spise og i Morgen Brød at mætte eder med; thi HERREN har hørt, hvorledes I knurrer mod ham; thi hvad er vi? Thi det er ikke os, I knurrer imod, men HERREN.«

Matthæus 12:49,50
Og han rakte sin Haand ud over sine Disciple og sagde: »Se, her er min Moder og mine Brødre!…

Matthæus 18:10,11
Ser til, at I ikke foragte en eneste af disse smaa; thi jeg siger eder: Deres Engle i Himlene se altid min Faders Ansigt, som er i Himlene.…

Matthæus 25:40,45
Og Kongen skal svare og sige til dem: Sandelig, siger jeg eder: Hvad I have gjort imod een af disse mine mindste Brødre, have I gjort imod mig.…

Apostlenes G. 9:4,5
Og han faldt til Jorden og hørte en Røst, som sagde til ham: »Saul! Saul! hvorfor forfølger du mig?«…

Links
1.Korinther 8:12 Interlinear1.Korinther 8:12 Flersprogede1 Corintios 8:12 Spansk1 Corinthiens 8:12 Franske1 Korinther 8:12 Tysk1.Korinther 8:12 Kinesisk1 Corinthians 8:12 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Korinther 8
11Den skrøbelige gaar jo til Grunde ved din Kundskab, Broderen, for hvis Skyld Kristus er død. 12Men naar I saaledes Synde imod Brødrene og saare deres skrøbelige Samvittighed, Synde I imod Kristus. 13Derfor, om Mad forarger min Broder, vil jeg aldrig i Evighed spise Kød, for at jeg ikke skal forarge min Broder.
Krydshenvisninger
Matthæus 18:6
Men den, som forarger een af disse smaa, som tro paa mig, ham var det bedre, at der var hængt en Møllesten om hans Hals, og han var sænket i Havets Dyb.

Matthæus 25:45
Da skal han svare dem og sige: Sandelig, siger jeg eder: Hvad I ikke have gjort imod een af disse mindste, have I heller ikke gjort imod mig.

Markus 9:42
Og den, som forarger en af disse smaa, som tro, for ham var det bedre, at der laa en Møllesten om hans Hals, og han var kastet i Havet.

Lukas 17:2
Det er bedre for ham, om en Møllesten er lagt om hans Hals, og han er kastet i Havet end at han skulde forarge een af disse smaa.

Romerne 14:20
Nedbryd ikke Guds Værk for Mads Skyld! Vel er alt rent, men det er ondt for det Menneske, som spiser med Anstød.

1.Korinther 8:11
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden