1.Mosebog 19:16
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og da han tøvede, greb Mændene ham, hans Hustru og hans to Døtre ved Haanden, thi HERREN vilde skaane ham, og de førte ham bort og bragte ham i Sikkerhed uden for Byen.

Norsk (1930)
Og da han nølte, tok mennene ham og hans hustru og hans to døtre ved hånden, fordi Herren vilde spare ham; og de førte ham ut og slapp ham ikke før de var ute av byen.

Svenska (1917)
Och då han ännu dröjde, togo männen honom vid handen jämte hans hustru och hans båda döttrar, ty HERREN ville skona honom; och de förde honom ut, och när de voro utanför staden, släppte de honom.

King James Bible
And while he lingered, the men laid hold upon his hand, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his two daughters; the LORD being merciful unto him: and they brought him forth, and set him without the city.

English Revised Version
But he lingered; and the men laid hold upon his hand, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his two daughters; the LORD being merciful unto him: and they brought him forth, and set him without the city.
Bibel Viden Treasury

lingered.

Salmerne 119:60
Jeg hasted og tøved ikke med at holde dine Bud.

Johannes 6:44
Ingen kan komme til mig, uden Faderen, som sendte mig, drager ham; og jeg skal oprejse ham paa den yderste Dag.

the Lord.

2.Mosebog 34:6
Og HERREN gik forbi ham og raabte: »HERREN, HERREN, Gud, som er barmhjertig og naadig, langmodig og rig paa Miskundhed og Trofasthed,

4.Mosebog 14:18
HERREN er langmodig og rig paa Miskundhed, han forlader Misgerning og Overtrædelse, men han lader ingen ustraffet, og han hjemsøger Fædrenes Brøde paa Børnene i tredje og fjerde Led.

5.Mosebog 4:31
Thi en barmhjertig Gud er HERREN din Gud; han slipper dig ikke og lader dig ikke gaa til Grunde og glemmer ikke Pagten med dine Fædre, som han tilsvor dem.

1.Krønikebog 16:34
Lov HERREN, thi han er god, og hans Miskundhed varer evindelig!

Salmerne 34:12
Om nogen attraar Liv og ønsker sig Dage for at skue Lykke,

Salmerne 86:5,15
thi du, o Herre, er god og rund til at forlade, rig paa Naade mod alle, der paakalder dig.…

Salmerne 103:8-10
barmhjertig og naadig er HERREN, langmodig og rig paa Miskundhed;…

Salmerne 103:13
Som en Fader forbarmer sig over sine Børn, forbarmer HERREN sig over dem, der frygter ham.

Salmerne 106:1,8
Halleluja! Lov HERREN, thi han er god, thi hans Miskundhed varer evindelig!…

Salmerne 107:1
Halleluja! Lov HERREN, thi han er god, thi hans Miskundhed varer evindelig!

Salmerne 111:4
Han har sørget for, at hans Undere mindes, naadig og barmhjertig er HERREN.

Salmerne 118:1
Halleluja! Tak HERREN, thi han er god, thi hans Miskundhed varer evindelig.

Salmerne 136:1
Halleluja! Tak HERREN, thi han er god; thi hans Miskundhed varer evindelig!

Esajas 63:9
i al deres Trængsel; intet Bud, ingen Engel, hans Aasyn frelste dem. I sin Kærlighed og Skaansel genløste han dem, han løfted og bar dem alle Fortidens Dage.

Klagesangene 3:22
HERRENS Miskundhed er ikke til Ende, ikke brugt op,

Mika 7:18,19
Hvo er en Gud som du, der tilgiver Brøde, bærer over med Synd hos din Ejendoms Rest, ej evigt gemmer paa Vrede, men gerne er naadig?…

Lukas 6:35,36
Men elsker eders Fjender, og gører vel, og laaner uden at vente noget derfor, saa skal eders Løn være stor, og I skulle være den Højestes Børn; thi han er god imod de utaknemmelige og onde.…

Lukas 18:13
Men Tolderen stod langt borte og vilde end ikke opløfte Øjnene til Himmelen, men slog sig for sit Bryst og sagde: Gud, vær mig Synder naadig!

Romerne 9:15,16,18
Thi han siger til Moses: »Jeg vil være barmhjertig imod den, hvem jeg er barmhjertig imod, og forbarme mig over den, hvem jeg forbarmer mig over.«…

2.Korinther 1:3
Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, Barmhjertighedens Fader og al Trøsts Gud,

Efeserne 2:4,5
men Gud, som er rig paa Barmhjertighed, har for sin store Kærligheds Skyld, hvormed han elskede os,…

Titus 3:5
frelste han os, ikke for de Retfærdigheds Gerningers Skyld, som vi havde gjort, men efter sin Barmhjertighed, ved Igenfødelsens Bad og Fornyelsen i den Helligaand,

brought.

Josva 6:22
Men til de to Mænd, som havde udspejdet Landet, sagde Josua: »Gaa ind i Skøgens Hus og før Kvinden og alt, hvad hendes er, ud derfra, som I tilsvor hende!«

2.Peter 2:9
— Da ved Herren at udfri gudfrygtige af Fristelse, men at straffe og bevogte uretfærdige til Dommens Dag,

Links
1.Mosebog 19:16 Interlinear1.Mosebog 19:16 FlersprogedeGénesis 19:16 SpanskGenèse 19:16 Franske1 Mose 19:16 Tysk1.Mosebog 19:16 KinesiskGenesis 19:16 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Mosebog 19
15Da Morgenen saa gryede, skyndede Englene paa Lot og sagde: »Tag din Hustru og dine to Døtre, som bor hos dig, og drag bort, for at du ikke skal rives bort ved Byens Syndeskyld!« 16Og da han tøvede, greb Mændene ham, hans Hustru og hans to Døtre ved Haanden, thi HERREN vilde skaane ham, og de førte ham bort og bragte ham i Sikkerhed uden for Byen. 17Og idet de førte dem uden for Byen, sagde de: »Det gælder dit Liv! Se dig ikke tilbage og stands ikke nogensteds i Jordanegnen, men red dig op i Bjergene, for at du ikke skal omkomme!«…
Krydshenvisninger
2.Peter 2:7
og udfriede den retfærdige Lot, som plagedes af de ryggesløses uterlige Vandel,

1.Mosebog 19:15
Da Morgenen saa gryede, skyndede Englene paa Lot og sagde: »Tag din Hustru og dine to Døtre, som bor hos dig, og drag bort, for at du ikke skal rives bort ved Byens Syndeskyld!«

2.Mosebog 34:7
som bevarer Miskundhed mod Tusinder, som tilgiver Brøde, Overtrædelse og Synd, men ikke lader den skyldige ustraffet, som straffer Fædres Brøde paa Børn og Børnebørn, paa dem i tredje og fjerde Led!«

5.Mosebog 5:15
Kom i Hu, at du selv var Træl i Ægypten, og at HERREN din Gud førte dig ud derfra med stærk Haand og udstrakt Arm; det er derfor, HERREN din Gud har paalagt dig at fejre Hviledagen!

5.Mosebog 6:21
saa skal du svare din Søn saaledes: »Vi var engang Faraos Trælle i Ægypten; men HERREN førte os ud af Ægypten med stærk Haand.

5.Mosebog 7:8
men fordi HERREN elskede eder, og fordi han vilde holde den Ed, han tilsvor eders Fædre, derfor var det, at HERREN med stærk Haand førte eder ud og udløste dig af Trællehuset, af Ægypterkongen Faraos Haand;

Salmerne 32:10
Den gudløses Smerter er mange, men den, der stoler paa HERREN, omgiver han med Naade.

Salmerne 33:18
Men HERRENS Øje ser til gudfrygtige, til dem, der haaber paa Naaden,

Salmerne 33:19
for at fri deres Sjæl fra Døden og holde dem i Live i Hungerens Tid.

1.Mosebog 19:15
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden